لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ساختار سيستمي مديريت پروژه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ساختار سيستمي مديريت پروژه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

برنامه ريزي (Planning) : تصميم گيري در مورد آنچه بايد انجام شود.

زمانبندي (Scheduling) : تخصيص منابع جهت انجام فعاليتها در يك مقياس زماني

نظارت (Monitoring) : جمع آوري داده ها و ارائه گزارشات درباره وضع موجود

كنترل (Control) : تجزيه و تحليل وضع موجود ، مقايسه با برنامه و تصميم گيري در مورد كارهاي بعدي

اسلاید ۲ :

مشخصات پروژه

 • داراي هدفي معين است كه در چارچوب مشخصاتي بايد به آن رسيد.
 • زمان شروع و ختم آن تعريف شده است.
 • بودجه آن محدود است.
 • منابع دردست را مصرف مي كند.
 • جديد است.

اسلاید ۳ :

منافعي كه از اجراي سيستم مديريت پروژه انتظار مي رود :

 • تعيين مسئوليتهاي اجرائي در قبال فعاليتهاي تعريف شده
 • طبقه بندي گزارشها
 • تعيين محدوديتهاي زماني براي تهيه برنامه
 • پيداكردن گلوگاهها و مشكلات پيش از وقوع آنان
 • بهبود تخمين ها براي پروژه هاي بعدي
 • دانستن اينكه در چه زماني به اهداف پروژه نميتوان دست يافت

اسلاید ۴ :

مشكلات اجراي سيستم مديريت پروژه

 • پيچيدگي پروژه
 • مشخصات درخواستي مشتري
 • تغييرات سازماني
 • ريسك پروژه
 • تغييرات تكنولوژي
 • برنامه ريزي و بودجه بندي پروژه

اسلاید ۵ :

ويژگيهاي يك مدير پروژه

 • ريسك پذير
 • آگاه به موضوع پروژه
 • آشنا به مباحث مديريت
 • داشتن ظرفيت اقتصادي
 • آگاه به مسائل سياسي و اجتماعي
 • داراي دانش كارشناسي بالا

اسلاید ۶ :

نقش مدير عملياتي

 • تعريف محل و نحوه انجام كار
 • تامين منابع لازم جهت رسيدن به زمانهاي تعريف شده توسط مدير پروژه
 • مشكلات مدير واحد عملياتي

  • تقاضاهاي بي پايان
  • زمانهاي تحويل از قبل تعيين شده
  • محدوديت منابع
  • تغييرات غيرقابل پيش بيني در برنامه ريزي
  • مشكلات نيروي انساني

اسلاید ۷ :

سيستم مديريت پروژه موقعي موفق است كه :

 • ارتباط روزمره خوبي بين مديران پروژه و مديران واحدهاي عملياتي برقرار نمايد.
 • پرسنل واحدهاي عملياتي قابليت ارائه گزارش به مديران خود و مديران پروژه را داشته باشند.
 • مشكلات ناشي از مبهم بودن اختيارات و روشها

  • ويرايشهاي پيوسته در سياستها و روشهاي شركت
  • تغييرات پيوسته مسئوليتها در ساختار سازماني
  • نياز پرسنل براي يادگيري دانش جديد

اسلاید ۸ :

نقش مديريت عالي شركت

 • تعيين هدف پروژه
 • رفع اختلافات
 • تعيين الويتها
 • تهيه كننده و حامي پروژه

اسلاید ۹ :

امكان سنجي پروژه

علت يا لزوم انجام : محدوديت منابع و نامحدود بودن نيازهاي انسان

هدف : بررسي امكان پذير بودن رسيدن به نتايج و اهداف پروژه

اسلاید ۱۰ :

برنامه ريزي پروژه

هدف : تعيين آنچه بايد حاصل شود، چگونگي حصول و مسئوليتها

نتايج مورد انتظار :

v ساختار كاري پروژه PCWBS,FWBS,RWBS

v فهرست فعاليتهاي پروژه

v شبكه فعاليتهاي پروژه

v زمانبندي پروژه

v بودجه ريزي پروژه