لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ساختار فایل ها – ذخیره و بازیابی اطلاعات توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ساختار فایل ها – ذخیره و بازیابی اطلاعات قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

هدف کتاب

  یافتن راههایی برای به حداقل رساندن دستیابی به دیسک , برای فایل هایی است که اندازه ومحتویات آنها تغییر می کند.

n

اسلاید ۲ :

عوامل موثر در طراحی ساختار فایل

nزمان دستیابی نسبتا کم دیسک ها

nظرفیت بالای آنها

nحفظ اطلاعات پس از قطع جریان برق

اسلاید ۳ :

تاریخچه مختصری درباره طراحی ساختار فایل

.۱دستیابی ترتیبی (فایل ها بر روی نوار)

.۲درخت دودویی AVL

.۳درخت B

.۴درخت B+:ترکیب درخت B و لیست پیوندی

.۵دستیابی مستقیم

اسلاید ۴ :

فصل دوم

 عملیات مهم پردازش فایل

فایلهای فیزیکی و منطقی

فایلها همان مجموعه ای از بایتها هستند که د ر یک دیسک به صورت فیزیکی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. از دیدگاه برنامه کاربردی ، فایل تعریف دیگری دارد . استفاده از فایلهای منطقی به برنامه این امکان را می دهدتا اعمال اجرا شده روی یک فایل را توصیف کند؛ بدون اینکه بداند چه فایل فیزیکی را مورد استفاده قرار می دهد. سپس میتوان برنامه را برای پردازش هر یک از چند فایل متفاوت که درای ساختاری یکسان هستند به کار برد.

اسلاید ۵ :

فایلها همان مجموعه ای از بایتها هستند که د ر یک دیسک به صورت فیزیکی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. از دیدگاه برنامه کاربردی ، فایل تعریف دیگری دارد . استفاده از فایلهای منطقی به برنامه این امکان را می دهدتا اعمال اجرا شده روی یک فایل را توصیف کند؛ بدون اینکه بداند چه فایل فیزیکی را مورد استفاده قرار می دهد. سپس میتوان برنامه را برای پردازش هر یک از چند فایل متفاوت که درای ساختاری یکسان هستند به کار برد.

اسلاید ۶ :

فایلها همان مجموعه ای از بایتها هستند که د ر یک دیسک به صورت فیزیکی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. از دیدگاه برنامه کاربردی ، فایل تعریف دیگری دارد . استفاده از فایلهای منطقی به برنامه این امکان را می دهدتا اعمال اجرا شده روی یک فایل را توصیف کند؛ بدون اینکه بداند چه فایل فیزیکی را مورد استفاده قرار می دهد. سپس میتوان برنامه را برای پردازش هر یک از چند فایل متفاوت که درای ساختاری یکسان هستند به کار برد.

اسلاید ۷ :

ساختار فهرست ها در یونیکس

چون هر نام فایل در سیستم یونیکس بخشی از سیستم فایلی است که با ریشه آغاز می شودهر فایل را می توان انحصارا با دادن نام مسیر آن شناسایی کرد.

هنگامی که فرمانهایی برای سیستم یونیکس صادر می شود این کار در داخل فهرستی انجام می شود که فهرست جاری نامیده می شود.

اسلاید ۸ :

دستگاههای فیزیکی و فایل های منطقی

nدر یونیکس , فایل مجموعهای از بایتها است

nدر یونیکس چگونگی و محل ذخیره فایل ها مهم نیست

nدر یونیکس مهم نیست که فایل ها از کجا می آیند

nدر یونیکس شکل فیزیکی فایل مهم نیست زیرا نمای منطقی فایل در یونیکس یکی است.

اسلاید ۹ :

بطور کلي هر سيستم کامپيوتري از دو محيط قابل تشخيص تشکيل شده است:

nمحيط درون ماشيني:

محيط درون ماشيني، از خود کامپيوتر با اجزاء و عناصر داخلي و محيط برون ماشيني، از دستگاههاي جانبي آن تشکيل شده است
محيط برون ماشيني

اسلاید ۱۰ :

تعريف حافظه

nهر دستگاهي که بتوان اطلاعات را در آن ذخيره نموده به نحوي که کاربرد در هر لحظه بتواند به اطلاعات مورد نظرش دستيابي پيدا کند حافظه ناميده مي شود.