لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

nساختمان داده روشی است برای معرفی و دستکاری داده

nو کلیه برنامه های معرفی داده

nبرای معرفی داده نیازمند یک الگوریتم میباشد.

اسلاید ۲ :

در مورد ساختمان داده

nروش های طراحی الگوریتم نیازمند پیشرفت برنامه هایی است که برای نگهداری داده است.

nدر علوم کامپیوتر مطالعه ساختمان داده ها مهم وضروری میبا شد.

n

اسلاید ۳ :

nC++

nپیچیدگی

nBig oh , theta and omega notation

اسلاید ۴ :

ترتیب زیر را در نظر بگیرید:

    a[0],a[1],…, a[n-1]      

 پس از مرتب سازی صعودی داریم:

    a[0] <=a[1] <= ….<=a[n-1]

     example:8,6,9,4,3 => 3,4,6,8,9

اسلاید ۵ :

لیست ترتیبی زیر را در نظر بگیرید:

       input:  ۳, ۶, ۹, ۱۴

عنصر ۵ را به لیست فوق اضافه کنید.

       output: 3, 5, 6, 9, 14

اسلاید ۶ :

.۱لیستی با سایز۱ در نظر بگیرید.”اولین عنصر را داخل لیست قرار دهید.“

.۲عمل  insertion را تکرار کنید بطوریکه ترتیب داده ها حفظ شود

اسلاید ۷ :

nیک نمونه کاراکتری از n را در نظر بگیرید، که در آن n طول لیستی باشد که می خواهیم روی آن  

Insertion sort را انجام دهیم.

nو تعداد توابع این نمونه کاراکتری را بشمارید.؟؟؟؟

Determine count as a function of this instance characteristic.???

اسلاید ۸ :

nیک مرحله از محاسبات وابسته است به مقادیر   n

nبرای مثال :

۱۰ add , 100 subtracts,1000 multiplies

فقط یک  step محسوب میشود .

nوبه این مفهوم نمی باشد که با افزایش n یک مرحله نیز به تعداد step اضافه شود.

اسلاید ۹ :

                                                                     s/e

For (i=1 ; i<a.length ; i++)                              ۱

{// insert a[i] into a[0:i-1]                                 ۰

     //code to insert comes here                      ۱

int t =a[ j]                                                        ۰

int j;                                                                ۱

For ( j=i-1 ; j>=0 && t <a[ j] ; j–)                     ۱

A[ j+1] = a[ j]                                                   ۱

A[ j+1] = t ;                                                      ۰

}

n

n

اسلاید ۱۰ :

L= (e0,e1,e2,e3,….,en)

روابط زیر بر قرار است:

   : e0  عنصر جلوی لیست میباشد. “zeroth element”

:en-1   عنصر آخرلیست میباشد.   “last elements”

: ei+1   دقیقا بعدازei قرار می گیرد.