لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ساختمان داده ها به زبان C توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ساختمان داده ها به زبان C قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

نیازمندیها

nتمام پروژه هاي بزرگ برنامه نويسي با مجموعه اي از مشخصات و خصوصياتي که اهداف پروژه را مشخص مي کند، شروع مي شود.

nاين نيازمنديها اطلاعاتي را به برنامه نويسان مي دهند(ورودي) و نيز نتايجي را که بايد ايجاد گردد(خروجي) تعيين مي کنند.

اسلاید ۲ :

تحليل:

nدر اين مرحله مساله را به بخشهاي قابل کنترل تقسيم مي کنند.

nدر تحليل يک سيستم دو شيوه وجود دارد :

   ۱- شيوه از بالا به پايين

   ۲- شيوه از پايين به بالا

 

اسلاید ۳ :

طراحي

nاين مرحله ادامه کاري است که در مرحله تحليل انجام مي شود.

nطراح سيستم را از دو نقطه نظر بررسي مي کند:

.۱از نظرداده هاي مقصود(data objects) مورد نياز برنامه

.۲از نظر اعمالي که بر روي آنها انجام مي شود. اين ديدگاه به مشخصات الگوريتم ها و فرضيات خط مشي ها ي طراحي الگوريتم نياز دارد.

 

اسلاید ۴ :

n پالايش(اصلاح) و کدنويسي: در اين مرحله، نمايشي براي داده هاي مقصد خود انتخاب مي شود و براي  هر عملي که بر روي آنها انجام مي شود، الگوريتم نوشته مي شود.

n بازبيني: در اين مرحله درستي برنامه ها اثبات مي شود و برنامه ها با انواع داده هاي ورودي مختلف تست  و خطاهاي برنامه رفع مي شود.

جنبه هاي مهم بازبيني:

اسلاید ۵ :

الگوريتم مجموعه اي از دستورالعمل ها است که

 اگر دنبال شوند، موجب انجام کار خاصي مي گردد

اسلاید ۶ :

 ورودي: يک الگوريتم مي تواند هيچ يا چندين کميت ورودي داشته باشدکه از محيط خارج تامين مي شود.

 خروجي: الگوريتم بايستي حداقل يک کميت به عنوان خروجي داشته باشد.

 قطعيت: هر دستورالعمل بايد واضح و بدون ابهام باشد.

 محدوديت: اگر دستوذالعمل هاي يک الگوريتم را دنبال کنيم ،براي تمام حالات ، الگوريتم بايد پس از طي مراحل محدودي خاتمه يابد.

 کارايي: هر دستورالعمل بايد به گونه اي باشد که با استفاده از قلم و کاغذ بتوان آن را با دست نيز اجرا نمود.

اسلاید ۷ :

آرايه

ساختار

نوع داده

مجموعه اي از عناصر از يک نوع داده مي باشد

مجموعه اي از عناصر است که لزومي ندارد داده هاي آن يکسان باشد

مجموعه اي از انواع داده مقصد(object)  و عملکردهايي است که بر روي اين نوع داده ها عمل مي کنند

اسلاید ۸ :

  • نوع داده مجرد یا انتزاعی (ADT) که شامل مشخصات داده ها و اعمالی که بر روی آنها انجام می شود.
  • جهت جداسازی پياده سازی و نمایش داده ها از یکدیگر.

اسلاید ۹ :

معيارهاي محک زدن يک برنامه

 آيا برنامه اهداف اصلي کاري را که مي خواهيم، انجام مي دهد؟

 آيا برنامه درست کار مي کند؟

 آيا برنامه مستند سازي شده است تا نحوه استفاده و طرز کار با آن مشخص شود؟

 آيا برنامه براي ايجاد واحدهاي منطقي ، به طور موثر از توابع استفاده مي کند؟

 آيا کد گذاري خوانا است؟

 آيا برنامه از حافظه اصلي و کمکي به طور موثري استفاده مي کند؟

 آيا زمان اجراي برنامه براي هدف شما قابل قبول است؟

اسلاید ۱۰ :

ميزان حافظه يا پيچيدگي فضاي يک برنامه مقدارحافظه

مورد نيازبراي اجراي کامل يک برنامه است.

ميزان يا پيچيدگي زمان يک برنامه مقدار زمان کامپيوتر

 است که براي اجراي کامل برنامه لازم است.