لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ساختمان کامپیوتر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ساختمان کامپیوتر قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

ساختمان کامپیوتر

nپردازنده : قلب هر سیستم کامپیوتری است بطوریکه کامپیوترها را اغلب بنام پردازنده آن می شناسند پردازنده های معروف مربوط به شرکت Intel می باشند .

nپردازنده ها با شماره هایی مشخص می شوند ،‌ اجرای دستور العملها و پردازش داده ها ،‌امکاناتی که هر کدام از پردازنده ها ارائه می دهند از قبیل : سرعت ، ظرفیت حافظه ، و جنبه های دیگر با هم متفاوتند .

nپردازنده های  ۸۰۸۶، ۸۰۱۸۶، ۸۰۲۸۶،۸۰۳۸۶،۸۰۴۸۶،از پردازندههایی هستند که قبلاً مورد استفاده قرار می گیرند . که با ورود نسل جدید پنتیوم – پنتیوم پرو از دور خارج شدند .

اسلاید ۲ :

ریز پردازنده ها :

n16 بیتی : ۸۰۲۸۶،۸۰۱۸۶،۸۰۸۶،

n32 بیتی : ۸۰۴۸۶، ۸۰۳۸۶،

nوظیفه پردازنده ها :

nواکشی دستور بعدی : قرار دادن آن در صف اجرا و بازسازی شمارنده برنامه

nروکشانی دستور : ترجمه و واکشی علوندهای آن حافظه

nاجرای دستور : انجام محاسبات مورد نیاز ، ذخیره در حافظه ثبات ، تغییر وضعیت فلگ های متصل به پردازنده

اسلاید ۳ :

 پردازنده به ۲ بخش تقسیم می شود :

nواحد محاسبه و منطق (ALU)

nواحد کنترل (CU)

nALU : عملیات محاسباتی ، منطقی و شیفت را انجام می دهد .

nCU : دستورات و داده ها را دریافت کرده و آدرس را برای ALU رمز گشایی می کند .

nگذرگاه داده و آدرس : گذرگاه داخلی ( داخل پردازنده ) مجموعه ای اگزسیم ها موازی است که داده ها را بین بخش های مختلف پردازنده انتقال می دهد .

اسلاید ۴ :

ثبات

n: در داخل پردازنده مرکزی حافظه های سریعی بنام ثبات ها وجود دارند که مستقیماً به واحد کنترل و واحد محاسبه و منطق متصل هستند چون دستیابی به ثبات ها سریع تر از دستیابی به حافظه است و دستوراتی که فقط از ثبات ها استفاده می شوند بسیار سریع تر از عملوندهای حافظه است . ( حافظه های ۸،۱۶،۳۲، بیتی )

اسلاید ۵ :

ثبات

nساعت : هر عملی که پردازنده انجام می شود باید توسط یک ساعت داخلی همگام شود مگر چرخه ساعت یا ماشین نام و برحسب میلیون چرخه در ثانیه است (MHZ)

nکه در اغلب پردازنده ها اصلی پنتیوم در MH 400 hsj .

اسلاید ۶ :

ثبات

nعمومی : DX-CX-BX-AX

nسگفت : سگفت کد ، داده ds ، ES اضافی

nاندیس : DI, SI, SP,BP

nثبات ها ی عمومی : AX : این ثبات در اعمالی که نیاز به ورودی – خروجی و محاسبات زیاد است مورد استفاده قرار می گیرد . ثبات AX به ۲ بخش سمت چپ ( بالایی ) و بافت راست ( پافیی ) تقسیم می شوند .

اسلاید ۷ :

nBX : این ثبات معمولاً به عنوان اندیسی برای توسعه آدرس مورد استفاده قرار می گیرد و به ثبات پایه معروف است ایت ثبات در محاسبات نیز به کار می رود .

n CX : ثبات شمارنده برای کنترل تعداد دفعات حلقه تکرار مورد استفاده قرار می گیرد .

اسلاید ۸ :

ثبات های سگمنت :

nقبل از بررسی ثبات ها ی سگمنت باید نگاهی به مفهوم سگمنت داشته باشیم . سگمنت  ناحیه ای از حافظه است که آدرس شروع آن بر ۱۶ قابل قسمت است و از مرز پاراگراف شروع می شود . اندازه سگمنت می تواند تا ۶۴k باشد. هر برنامه اسمبلی می تواند تا چهار نوع سگمنت داشته باشد که عبارتند از : کد ، سگمنت داده ها ، سگمنت پشته و سگمنت ها ی اضافی . هر برنامه می تواند چندین سگمنت داشته باشد .

اسلاید ۹ :

سگمنت کد :

nدستورالعمل های زبان ماشین که باید اجرا شوند ، در این سگمنت قرار می گیرند ، بطوریکه ، اولین دستور اجرایی برنامه ، در ابتدای این سگمنت قرار دارد . اگر کد برنامه بزرگ باشد ( بیش از ۶۴K  ) می تواند از چند سگمنت کد استفاده کند .

nسگمنت داده ها :

nداده ها و ناحیه های کار برنامه ها در این سگمنت قرار می گیرند . اگر برنامه به بیش از یک ناحیه داده نیاز داشته باشد ، می تواند آن ها  را تعریف و استفاده کند .

اسلاید ۱۰ :