لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سازمان الکترونیکی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سازمان الکترونیکی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

سيستمهای اولويت دار جهت پياده سازی در سازمانها

سيستم  جامع وبانكهاي اطلاعاتي اختصاصي :

 اين سيستم ها معمولا در سازمانها و شركتهاي مختلف با توجه به اهداف ، وظايف و سياستهاي سازماني  متفاوت خواهد بود .

 براي طراحي ، پياده سازي و نصب راه اندازي اينگونه سيستم ها يا بانكهاي اطلاعاتي مستلزم نياز و درخواست سازمان مربوطه و شناخت كامل  ميباشد .

سيستم  هاي جامع عمومي مالی و اداری :

  • تشكيلات ، پرسنلي ، كارگزيني ، حقوق و دستمزد ، حضور وغياب و…
  • حسابداري ، بودجه،انبار، اموال و …

n

اسلاید ۲ :

چرا فناوري اطلاعات وارتباطات ؟

تصميم گيري و برنامه ريزي صحيح وبه موقع

مديريت علمي  و بهينه

حركت به سوي سازمان و شهرهاي الكترونيكي

شفاف سازي و اطلاع رساني

شهروندمداري  و  تسريع در انجام امور

كاهش هزينه ها  و اقتصاد پويا

ايجاد زير ساختهاي دولت الكترونيكي 

اعتماد سازي وايجاد فرصتهاي برابر

نظارت بهينه

تجارت الكترونيكي

تبادل اطلاعات وتجربيات

اسلاید ۳ :

سازمان  الكترونيكي

nاستاندارد سازي و ساماندهي فرايندها

nحركت به سمت تجارت الكترونيكي

nكاهش زمان  ارائه خدمات و كالا به مخاطبين

nمديريت  زمان  و كاهش هزينه ها

nشفاف سازي و پاسخگويي مناسب به مخاطبين

nبهينه سازي سيستم مديريت  اطلاعات

nدسترسي آسان به آمار و اطلاعات

nكاهش سفرهاي درون شهري  وكاهش زمان پاسخگويي به مشتريان

nپيگيري مخاطبين  بدون مراجع حضوري به سازمان

nكنترل و نظارت بهينه كاركنان و حركت به سوي سازماني  سرآمد

nتصميم سازي وتصميم گيري بهينه افزايش توان فني ومديريتي

nمديريت ، كنترل ونظارت بهينه  منابع و پروژه هاي عمراني

nاعتماد سازي  ، اطلاع رساني  به موقع وجلب مشاركت مردمي

nتبادل تجربيات و اطلاعات  و…

n

اسلاید ۴ :

سازمان  الكترونيكي

               * مراحل اجرايی طرح بر اساس اولويت  *

nاستانداردسازی، اصلاح ساختار و ساماندهی فرايندها (تحول اداري )

nتطبيق فرايندها با قوانين و مقررات

nآموزش و فرهنگسازی

nايجاد زير ساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

nخودکار سازی و مكانيزاسيون فرايندها

nايجاد سيستم مديريت اطلاعات

nطرح تکريم ارباب رجوع

اسلاید ۵ :

ايجاد زير ساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

nامكان سنجي ونيازسنجي

nبهينه سازي وضع موجود سازمان (شبكه وتجهيزات )

nطراحي و پياده سازي شبكه داخلي

nتجهيز سازمان  به سخت افزارهاي مناسب

nنصب و راه اندازي شبكه و سرورها

nامنيت شبكه ، نصب نرم افزارها و سخت افزارهاي مربوطه

n

 

اسلاید ۶ :

خودکار سازی و مكانيزاسيون فرايندها

nبعد فني وتخصصي نرم افزارهاي كاربردي

     – بانك اطلاعاتي و پايگاه داده اي

  – تحت وب و تحت شبكه بودن

  – رعايت امنيت

  – تعيين حقوق دسترسي   

nبعد محتوايي وفرايندي نرم افزارهاي كاربردي

  – سيستم هاي جامع اداري ، مالي و…

  – شناخت ، امكان سنجي  ، نيازسنجي  و طراحي سيستم هاي جامع  تخصصي مورد نياز سازمان

اسلاید ۷ :

سيتم جامع اداري و مالي

nدبير خانه مكانيزه

nتشكيلات

nپرسنلي

nكارگزيني

nحقوق و دستمزد

nحضور و غياب

nبودجه

nحسابداري

nمالي

nانبار

nاموال نقليه

nامور قراردادها

nكنترل پروژه

nتلفن گويا

n

اسلاید ۸ :

سيستم هاي جامع تخصصي مورد نياز سازمان

nبايگاني الكترونيكي

nسيستم كنترل پروژه

nسيستم مبادلات كالا

nگزارش ساز پويا

nساير سيستم هاي مورد نياز سازمان

n

اسلاید ۹ :

فرآيند استقرار ، پشتيباني و توسعه سيستم ها

nبررسي وضعيت موجود ، فرهنگسازي و تعيين نقش كاربران

nآماده سازي سخت افزارها ي مورد نياز سيستم

nآماده سازي فضاي لازم براي تست نرم افزارها

nنصب و راه اندازي سيستم ها

nسوئيچ نمودن سيستم قديم به سيستم جديد

nعملياتي نمودن سيستم ها

nپشتيباني سيستم ها و بومي سازي ورفع نواقص احتمالي

n

اسلاید ۱۰ :

ايجاد سيستم مديريت اطلاعات

nاستاندارد سازي ، بررسي  و شناخت نيازهاي سازماني به اقلام آماري

nتوسعه فرهنگ سازماني

n

nشناخت و ايجاد ارتباطهاي منطقي بين ساير سيستم ها و برنامه هاي كاربردي

nشناخت و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي سازماني

n

nجمع آوري ، دسته بندي ، استخراج  ، تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات

nايجاد پايگاه داده اي متناسب  با فعاليتهاي سازمان

nبررسي و گردش صحيح داده ها ، آمار و اطلاعات

nاستقرار سيستم مديريت اطلاعات

n

nشناخت سطوح مختلف مديريتي و نياز آنها به اقلام آماري

n

nتعيين سطوح دسترسي  مناسب به آمار و اطلاعات

n

nارائه گزارشهاي آماري و اطلاعاتي براي  سطوح مختلف مديريتي

n

n