لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سازمان هاي ارائه دهنده بهداشتي درماني در جهان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سازمان هاي ارائه دهنده بهداشتي درماني در جهان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

vدرروزگاران گذشته،هرچند وقت يكباربيماري وبا،طاعون،آبله ونظايرآن در كشورهاي جهان همه گير مي شد وميليونها نفر را نابود مي كرد.اولين حركت درجهت كنترل بيماريهاي واگيرداروتوجه به بهداشت ملي توسط جمهوري ونيزدر سال     ۱۳۲۸ ميلادي بودكه بيماري هاي همه گير مانند وبا و طاعون راجزءقوانين قرنطينه قرار داد.

اسلاید ۲ :

nدر سال ۱۸۵۱براي نخستين بار پزشكان كشورهاي مختلف در پاريس،دراولين كنفرانس بين المللي بهسازي شركت كردند وتعهد نمودند با همكاري يكديگر بر عليه بيماريهاي همه گير مبارزه كنند.اين كنفرانس در ادامه كار خود در سالهاي آتي پيشنهاد ايجاد يك دفتر بين المللي بهداشت عمومي رامطرح نمود.اين دفتر در سال ۱۹۰۹ به صورت رسمي در مقر دائمي خود در پاريس آغاز به كار نمودووظيفه اين دفتر،جمع آوري اطلاعات مهم وقابل توجه بهداشتي و موضوعات وابسته به دولتها بود.

اسلاید ۳ :

سازمان بهداشت جامعه ملل

|در فاصله دو جنگ اول ودوم (۱۹۱۸-۱۹۱۴)اين سازمان تشكيل شدكه در زمينه هاي مالاريا،سرطان،استاندارد مواد زيستي،مسكن تيفوس،آموزش بهداشت وپزشكي،استاندارد كردن داروها وتغذيه فعاليت داشت .

اسلاید ۴ :

اداره رفاه وبارتواني سازمان ملل
U.N.R.R.A

در سال ۱۹۴۳ اين اداره جهت رفع اثرات جنگ جهاني دوم ايجاد شد و داراي يك بخش بهداشت بود.

اسلاید ۵ :

سازمان بهداشت جهاني(W.H.O)
World Health Organization

Ïآغاز بكار(W.H.O)درسال ۱۹۴۵ در ضمن كنفرانسي بود كه جهت تاسيس سازمان ملل در سانفرانسيسكو برگزار شد. W.H.Oبه صورت رسمي به عنوان يك سازمان تخصصي در هفتم آوريل ۱۹۴۸آغاز بكار كرد.

Ïهدف از تشكيل اين سازمان ،دستيابي همه افراد به بالاترين سطح سلامت است.برخورداري از بيشترين استاندارد قابل دسترسي سلامت،يكي از حقوق اساسي همه انسانها بدون توجه به تفاوتهاي نژادي، مذهبي،سياسي وشرايط اجتماعي واقتصادي است

اسلاید ۶ :

oدر سالهاي اخير دو پيشرفت عمده يعني كنفرانس آلماتا وراهبرد جهاني بهداشت براي همه تا سال ۲۰۰۰ ،who راتحت تاثير قرار داده است.

oمفهوم بهداشت براي همه تا سال ۲۰۰۰: دستيابي مردم جهان به سطحي از سلامت است كه به آنها امكان مي دهد در سال ۲۰۰۰از نظر اجتماعي واقتصادي زندگي باروري داشته باشند.

اسلاید ۷ :

¯عضويت درwho:

   عضويت در whoبراي همه كشورها آزاد است.اكثر كشورها هم عضو سازمان ملل وهم عضو whoهستند. هريك از كشورهاي عضو،سهم سالانه خود را از بودجه پرداخته ومشمول خدمات وكمك هاي سازمان قرار مي گيرند.

اسلاید ۸ :

فعاليت هاي سازمان بهداشت جهاني

|نخستين اقدام سازمان بهداشت جهاني ،برابر اساسنامه آن ،هماهنگي مديريت در كليه امور بهداشت بين المللي است

اسلاید ۹ :

Whoدر تعيين وارتقاي استانداردهاي بين المللي در زمينه بهداشت مسئوليت ويژه دارد:

vپيشگيري ومبارزه با بيماريها

vتوسعه خدمات جامع بهداشتي

vبهداشت خانواده

vبهداشت محيط زيست

vآمارهاي بهداشتي

vپژوهش هاي زيست پزشكي

vاطلاعات وانتظارات مربوط به بهداشت

vهمكاري با ديگر سازمان ها

اسلاید ۱۰ :

مناطق شش گانهwho

(۱منطقه آفريقا:با عضويت ۳۰كشوركه در مركز برازويل كنگو مي باشد

(۲منطقه آمريكا:با عضويت ۲۴ كشوركه مركز آن در واشنگتن آمريكا مي باشد

(۳منطقه مديترانه شرقي:با عضويت ۱۸كشور كه مركز آن دراسكندريه مصر است وايران جزء اين منطقه است

(۴منطقه اروپا:باعضويت ۳۳كشور كه مركز آن در كپنهاك دانمارك مي باشد

(۵منطقه آسياي جنوب شرقي:با عضويت ۸كشور كه مركز ان در دهلي نو هندوستان است

(۶منطقه غرب اقيانوس آرام:با عضويت ۱۱ كشور كه مركز ان در مانيل فيليپين مي باشد