لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سدهاي لاستيكي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سدهاي لاستيكي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تاريخچه استفاده از سدهاي لاستيكي :

lتكنولوژي نسبتاً جديدي است

lفكر ساخت سد از مواد مصنوعي از جمله مواد لاستيكي از سال ۱۹۵۰ براي اولين بار توسط Norman imberston  رئيس دپارتمان مهندسي آب و نيرو در شهر لوس آنجلس مطرح و چندي بعد در سال ۱۹۵۸ اولين سد لاستيكي در اين شهر توسط كمپاني لاستيك سازي بريجستون طرح و ارائه گرديد.

l

lتخمين زده مي شود كه در حال حاضر بيش از ۴۰۰۰ سد لاستيكي در مناطق مختلف دنيا ساخته شده ودر حال بهره برداري است.

lاولين سد لاستيكي در كشور در استان مازندران در سال ۱۳۷۵ در حاشيه درياي مازندران بر روي رودخانه بابل بنام سد لاستيكي بابل توسط شركت لاستيك سازي satujo ساخته شده است.

lهدف : جلوگيري از تداخل آب شور درياي مازندران

lارتفاع اين سد در حدود۱۰/۳ و طول آن ۶۰ متر و از نوع بادي مي باشد

اسلاید ۲ :

اهداف كلي از ساخت سدهاي لاستيكي:

lذخيره موقت دبي پايه رودخانه ها براي تأمين آب كشاورزي

lافزايش سطح تراز آب در رودخانه و كاهش هزينه پمپاژ آب به اراضي كشاورزي در اين رودخانه ها

lجداسازي آبهاي آلوده يا شور از آب شيرين

lاستفاده از سدهاي لاستيكي براي افزايش حجم ذخيره سدهاي بزرگ

اسلاید ۳ :

اهداف كلي از ساخت سدهاي لاستيكي:

l

l

l

l

l

l

lاستفاده از تيوپهاي لاستيكي به جاي دريچه هاي فولادي

در سدها

l

l

l

l

lكاهش فرسايش در رودخانه هاي با شيب تند و زياد

l

اسلاید ۴ :

اهداف كلي از ساخت سدهاي لاستيكي:

lبهبود شرايط زيست محيطي و بيولوژيكي و اكولوژيكي محدوده طرح

lاستفاده از سدهاي لاستيكي به عنوان بندهاي انحراف در تأمين آب كشاورزي

lاستفاده از بندهاي لاستيكي براي بازيافت آب زهكشها در طرح هاي آبياري

lپرورش ميگو در نواحي ساحلي با استفاده از سدهاي لاستيكي

lجداسازي آب شيرين رودخانه ها از آب شاخابهايي كه از سازندهاي شور عبور ميكند

lكنترل سيلابها در رودخانه هاي مجاور در نواحي شهري

lتوليد الكتريسيته توسط نيروگاههاي آبي كوچك و بزرگ

lاستفاده از بندهاي كوتاه لاستيكي در حوضچه هاي پرورش ماهي

lاستفاده از سدهاي لاستيكي به عنوان بندهاي تنظيمي و انحراف

l

اسلاید ۵ :

اهداف كلي از ساخت سدهاي لاستيكي:

lبالا آوردن سطح تراز آب رودخانه ها براي افزايش آبخور قايق ها و كشتي ها

اسلاید ۶ :

اهداف كلي از ساخت سدهاي لاستيكي:

lساماندهي رودخانه ها

lاجراي طرح هاي تغذيه مصنوعي با كمك سدهاي لاستيكي

lاستفاده از سدهاي لاستيكي در طرح هاي زيست محيطي و آبخيزداري

lكنترل رسوب رودخانه

اسلاید ۷ :

مزاياي سدهاي لاستيكي:

lيكي از مسائل مهم در استفاده از لاستيك به جاي مصالح ديگر سازگاري عملكرد آن با طبيعت است.

lهزينه اجرايي طرح هاي سد لاستيكي به مراتب ارزانتر از اجراي طرح با مصالح ديگر است.

lمدت زمان طراحي در چنين سيستمهايي نسبت به ساير سازه ها بسيار كم و اندك است

lمدت اجراي عمليات ساختماني سازه هاي لاستيكي كوتاه و سريع است.

lپارامترهاي مورد نياز طراحي در اين قبيل سازه ها كم و اندك و دسترسي به آنها با سهولت بيشتري ممكن است و حتي در پاره اي از مواقع قضاوت وحدس و تخمين مهندسي كفايت مي كند.

lاين سازه هاي لاستيكي در كليه شرايط آب و هوايي و در شرايطي كه حتي پي ساختگاه  نامناسب باشد و امكان ساخت سازه هاي ديگر ممكن نگردد و يا مصالح ديگري در محل وجود ندارد قابل اجرا است.

lطرح و اجراي سدهاي لاستيكي از هيچگونه پيچيدگي خاصي برخودار نيست.

lبعلت كمي هزينه استفاده از توان مالي مردم براي ساخت چنين سدهايي امكان پذير است.

lسهولت بهره برداري و كاهش هزينه هاي بهره برداري و نگهداري از مزاياي عمده اين سازه هاست.

اسلاید ۸ :

مزاياي اقتصادي سدهاي لاستيكي نسبت به موارد جايگزين :

l1. سدهاي لاستيكي به فونداسيون پيچيده اي نياز ندارند .
۲٫ اين سد ها مي توانند تا دهانه اي به طول ۱۰۰ متر اجرا شوند .
۳٫ اين سدها به حداقل حفاظت و نگهداري نياز دارند . قسمت عمدة تعميرات مربوط به سيستمهاي مكانيكي سد مي باشد . تعمير و نگهداري بدنة سد نيز شباهت بسياري به تعمير لاستيك اتومبيل دارد و در صورت سوراخ شدن بدنة سد آن را مانند لاستيك اتومبيل پنچر گيري مي كنند .
۴٫ انعطاف پذيري سد در مقابل زلزله .
۵٫ نصب و ساختن بسيار سريع .

اسلاید ۹ :

انواع سدهاي لاستيكي:

lسدهاي لاستيكي با باله

l

l

lسدهاي لاستيكي بدون باله

l

l

lادامه

اسلاید ۱۰ :

استفاده از هر كدام از انواع سدهاي فوق به شرايط محيط ارتباط پيدا مي كند، از جمله :

lوجود يا عدم وجود آب به مقدار و كيفيت مناسب در محل

lمشكل پايداري سد در هنگام ايستادگي كامل بر روي پي

lمدت زمان لازم براي پر و خالي نمودن تيوب سد در مقابله ي به هنگام ، با سيلاب رودخانه ها

lتكنولوژي ساخت لاستيك در كشور مصرف كننده

lهزينه هاي اجرايي طرح سدهاي آبي يا بادي

lسهولت اجراي و بهره برداري در هر كدام از انواع سدهاي فوق الذكر