لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سد بتنی کوبیده غلطکی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سد بتنی کوبیده غلطکی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 معرفی بتن کوبیده غلطکی:

استفاده از بتن کوبیده غلطکی یا به اختصار RCC در سالهای اخیر در اغلب نقاط جهان مقبولیت خاصی یافته است.

طبق تعریف کمیته فنی شماره ۲۰۷ انجمن بتن امریکا ACI بتن کوبیده غلطکی RCCنوعی بتن است که اسلامپ ان معادل صفر است وعملیات حمل و پخش و تراکم ان با استفاده از ماشین الات خاکی صورت می پذیرد. بنابراین RCC باید بتواند وزن ماشین الات متراکم کننده را برای ایجاد تراکم مناسب تحمل نماید.

از نظر ظاهری در حالت متراکم نشده تفاوت فاحشی با بتن معمولی دارد و هیچ گونه اثری از شیره بتن در مخلوط نمایان نیست.

اسلاید ۲ :

خواص بتن غلطکی یا RCC  بستگی به دانه بندی ومواد سیمانی و نحوه ساخت ودرصد تراکم وکنترل اجراء دارد.

در این سدها به منظور کاهش حرارت هیدراسیون از مواد پوزولانی استفاده میکنند.

سرعت در انجام کار بتن ریزی وامکان فشرده سازی ان توسط غلطکهای ارتعاشی بعنوان بهترین امتیاز این مصالح شناخته میشوند.

برای کوبیدن از غلطکهای ۱۰تنی بدلیل قابلیت فشرده سازی بالا و ارتعاش کم استفاده میشود.معمولا این بتن بصورت منقطع ساخته و به محل حمل وتوسط بولدوزر پخش شده و سپس کوبیده می شوند.

اسلاید ۳ :

تاریخچه استفاده از بتن غلطکی:

سالهای زیادی بتن غلطکی RCC بعنوان زیراساس جادها وروسازی باند فرودگاهها استفاده می شد. از اواخر دهه ۱۹۴۰این مصالح تحت عنوان  بتن خشک در انگلیس در زیر قشراسفالت بکار می رفت.

در سال ۱۹۷۰ در مقاله ای بیان شد که افزودن سیمان به مصالح خاکی درشت دانه مقاومت برشی این مصالح را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.این امر موجب کاهش قابل توجهی در مقطع عرضی سد و زمان اجراء وهزینه ها میشود.

بنابراین سد بتنی غلطکی اقتصادی ترین راه حل میان سدهای خاکی با حجم زیاد و سدهای وزنی بتنی معرفی شد.  

اسلاید ۴ :

  به پایان رسید. (Shimajigawa) جهان RCD در سال ۱۹۸۰ اولین سد

ولی اولین کاربرد مهم بتن غلطکی ترمیم سد تاربلا در پاکستان سال ۱۹۷۵ بود که ۳۵۰۰۰۰ متر مکعب بتن غلطکی بکار برده شد.

بطور کلی بتن غلطکی تحت عناوین مختلفی در کشورها مورد بررسی و اجراقرار گرفته است :

.(Roller compacted concrete)و(Rollcrete)در امریکا و کانادا.الف

  .  RCDو یا به اختصار(Roller compacted dam)در ژاپن.ب

                  .   DLCبه اختصار یا(Dry lean concrete)و در انگلستان.ج

اسلاید ۵ :

سرا نجام در سال ۱۹۸۰ انجمن بتن امریکا  بتن غلطکی رابه این صورت تعریف کرد :

RCCنوعی ملات سیمانی با اسلامپ صفر است که با استفاده از روشهای معمول در ساخت سدهای خاکی اجرا میگردد.

از RCC برای ساختن سایر سازه ها هم می توان استفاده نمود: .۱ساخت پوشش روی سدهای خاکی )به منظور حفاظت شیروانی بالادست(.

.۲   در قشرهای اساس وزیر اساس وحتی پوشش سطحی راهها.

.۳   ساخت سرریزها و فراز بند وهسته سد موقت  ودیوارهای ساحلی.

اسلاید ۶ :

موارداستفاده از:RCC

در جداول بعدی لیست بعضی سدهای  وسریزها وسایر موارد استفاده ازRCCرا نشان میدهد.

از نظر اماری تا سال۱۹۹۷ امریکا با ۲۵ سد ژاپن با۲۵ سد چین با۲۴ سد واسپانیا با ۱۸ سد در مقامهای اول تا چهارم قراردارند.

بلندترین سد RCCحدود۱۵۵مترارتفاع دارد و طولانیترین سد ۴٫۳ کیلومترمیباشد.

اسلاید ۷ :

جایگاه RCCدر سد سازی:

تا سال ۱۹۶۰نسبت سدهای بتنی به کل سدها ۳۷% بودند ولی بعد از ان به ۲۳% رسید ) بعلت کاهش هزینه های سدهای  خاکی.(

در سدهای بتنی از بلوکهای بتنی که توسط درزهای اجرائی ازهم جدا می شوند استفاده میشودو بدلیل بکارگیری لوله های خنک کننده و تزریق درزها هزینه ها نسبت به سدهای خاکی افزایش می یابد . عیب دیگر سدهای بتنی محدودیت در استفاده از ماشین الات بزرگ میباشد که در سدهای خاکی بکار می  رود. از طرفی سدهای خاکی دارای معایبی از لحاظ سازه ای نسبت به سدهای بتنی هستند که مهمترین انها عدم مقاومت کافی مصالح بدنه سد در مقابل سرریز کردن می باشد.

   سد RCC دارای هردو مزیت اقتصادی بودن و سرعت اجرا وایمنی سازه ای مناسب می باشد.

اسلاید ۸ :

انتخاب ساختگاه :

برای اجرای یک سد بتنیRCCباید یک پی سنگی مناسب قرار داشته باشد)همانند یک سد بتنی معمولی(.

روشهای انحراف آب هم شبیه سدهای بتنی می باشد.

از آنجائی که عبور آب از بالای سد بتنی غلطکی آسیب جدی به آن وارد نمیکند بنابراین فرازبند ودیگر ملزومات سیستم انحراف آب را تحت تاثیر قرارداده وبا کوتاه کردن دوره اجرا خطر سیلاب های شدید را کاهش می دهد.

توجه: از بتن غلطکی برای سازه هایی که دارای شکل سازه ای غیر معمول هستند وقطعات مدفون زیاد می باشند ویا شدیدا مسلح شده اند مناسب نیست. 

اسلاید ۹ :

توجیه پذیری اقتصادی اجرای سدهای :RCC

) الف(کوتاه کردن دوره اجرا:

حجم بالای بتن ریزی در مدت کوتاه دوره اجرا را پایین می اورد.

اجرای سریع سد بخصوص در مواقعی که اتمام بتن ریزی قبل از بارندگی مهم می باشد دارای اهمیت است .

احتمال وقوع سیل در دوره ساخت کاهش می یابد)کاهش ابعاد سیستم انحراف اب.(

) ب(افزایش سرعت اجرا:

اجرای سدRCCامکان استفاده از ماشین الاتی از قبیل بولدوزر و غلطکهای لرزنده را فراهم می سازد.

تعداد کارگران ماهر کاهش یافته و روش ساخت تکراری را فراهم می کند.

یک سدRCC می تواند پیشرفت عمودی ۶۰ سانتی متردر روز داشته باشد ) سدGrindstonبا ارتفاع۴۲ متر طی ۸ هفته کامل گردید.(

اسلاید ۱۰ :

ج(صرفه جوئی در مصرف سیمان:

در سدRCC امکان استفاده از پوزولان بجای قسمتی از سیمان وجود دارد و کاهش سیمان باعث کاهش حرارت هیدراسیون شده  و این باعث حذف لوله های خنک کننده بتن می شود.

) د(سایر موارد:

در اجرای این سدها سطح کار افقی بوده وبه کارگران و ماشین الات امکان میدهد بطور ایمن جابجا شوند و ارتباط و هدایت کارگران ساده تر می شود و باعث کاهش غالب بندی و خطرات ان می شود.

   استفاده از سرریز در روی بدنه سد از مزایای این سدها می باشد.