لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سرویس های شبکه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سرویس های شبکه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه

žاکثر شبکه های پياده سازی شده در کشور  مبتنی برسيستم عامل شبکه ای  ويندوز می باشند .

žشبکه های کامپيوتری، بستر و زير ساخت مناسب برای سازمان ها و موسسات را در رابطه با تکنولوژی اطلاعات فراهم می نمايد .

žبا توجه به جايگاه والای اطلاعات از يکطرف و نقش شبکه های کامپيوتری ( اينترانت و يا اينترنت )  از طرف ديگر ، لازم است به مقوله امنيت در شبکه های کامپيوتری توجه جدی شود.

žسرويس دهنده وب،  اولين نقطه ورود اطلاعات  و آخرين نقطه خروج اطلاعات از يک سايت  است . بديهی است نصب و پيکربندی مناسب چنين نرم افزار مهمی ، بسيار حائز اهميت بوده  و تدابيرامنيتی خاصی را طلب می نمايد .

اسلاید ۲ :

žيکی از سرويس دهندگان وب است  که از آن برای برای نشر و توزيع سريع محتويات مبتنی بر وب ، برای مرورگرهای استاندارد استفاده می شود .

اسلاید ۳ :

žIIS پنج،  بهمراه ويندوز Professional نيز وجود داشته  ولی برخی از امکانات آن نظير : ميزبان نمودن چندين وب سايت ،  اتصال به يک بانک اطلاعاتیODBC  (Open Database Connectivity)و يا محدوديت در دستيابی از طريق  IP در آن لحاظ نشده است .

ž نسخه پنج IIS ، سرويس های  WWW ، FTP، SMTP و NNTP را ارائه می نمايد . سه نرم افزار و سرويس ديگر نيز با IIS در گير می شوند :

    Certificate Server , Index server و Transaction server

اسلاید ۴ :

مواردی در مورد نصب IIS

žکامپيوتری که IIS بر روی آن نصب شده است را در يک محل امن فيزيکی قرار داده و صرفا” افراد مجاز قادر به دستيابی فيزيکی به سرويس دهنده باشند .

žبرنامه های کاربردی و يا ابزارهای پياده سازی نمی بايست بر روی سرويس دهنده IIS نصب گردند .

žکامپيوتر مربوط به نصب IIS را بگونه ای مناسب پارتيشن نموده تا هر يک از سرويس ها نظير www و يا FTP بر روی پارتيشن های مجزاء قرار گيرند .

žدر صورتيکه  تمايل به نصب سرويس های NNTP و SMTP ، می بايست سرويس File and Print Sharing for Microsoft نيز نصب گردند .

ž…  .

اسلاید ۵ :

عملیات قبل از نصب IIS

žدر زمان نصب IIS ، يک account پيش فرض با نام IUSER_computer name به منظور ورود کاربران  ناشناس  به شبکه ايجاد می گردد که این account باید:

žدارای کمترين حقوق و مجوزهای مربوطه بوده  و  گزينه های user cannot change password و  password Never Expires  فعال شده باشد.

žبايد از نوع local account بوده و domain-wide account را شامل نگرديده و دارای مجور ورود به شبکه بصورت محلی باشد .

žمجوزهای  Access this computer from the network و يا log on as a batch job در رابطه با account ، فوق می بايست غير فعال گردند .

ž در صورتيکه سياست ارتباط با وب سايت ، صرفا کاربران مجاز باشد، بهتر استaccount فوق ، غير فعال گردد . بدين ترتيب تمام کاربران با استفاده از نام و رمز عبور مربوطه  قادر به ورود به سايت خواهند بود . 

اسلاید ۶ :

گروه ها

žگروهWeb Admin  (اختیاری) : در این گروه کاربرانی که مسئوليت مديريت محتويات WWW/FTP را دارند، تعريف می گردند .  

žگروه   Web User(اختیاری) : در این گروه ليست account افراد  مجاز برای ارتباط با  سايت ، تعريف می گردد. افرادی که در این گروه قرار می گیرند می بايست صرفا” برای دستيابی به وب سايت تعريف شده باشند و نبايد عضوی از ساير گروهها باشند . 

اسلاید ۷ :

سرويس های IIS

žدر زمان نصب IIS ، چهار سرويس بر روی سيستم نصب خواهد شد  که عبارتند از :

۱- (World Wide Web) www

۲- (File transfer protocol ) FTP

۳- (simple mail transfor protocol ) SMTP

۴- (Network News Transfer Protocol) NNTP

اسلاید ۸ :

سرویس ها

žwww:بمنظور ايجاد يک سرويس دهنده وب  و سرويس دهی لازم به درخواست سرويس گيرندگان برای صفحات وب استفاده می گردد .

žFTP:بمنظور ارائه خدمات  لازم در خصوص ارسال و دريافت فايل بر روی سرويس دهنده برای کاربران استفاده می گردد .

ž

اسلاید ۹ :

سرویس ها

žSMTP: امکان ارسال و دريافت نامه الکترونيکی برای سرويس گيرندگان را در پاسخ به فرم ها و برنامه های خاص ديگر فراهم می نمايد .

ž :NNTPسرويس فوق، بمنظور ميزبانی يک سرويس دهنده خبری USENET استفاده می گردد .

اسلاید ۱۰ :

بمنظور اطمينان از عدم اجرای سرويس غير فعال شده در زمان راه اندازی مجدد سيستم:

سرويس را مشخص و پس از فعال کردن کليد سمت راست موس،  گزينه Properties را انتخاب ودر بخش Startup type  وضعيت اجرای سرويس را از حالت Automatic به Disable تغيير دهيد . شکل زير نحوه غير فعال نمودن سرويس www را نشان می دهد.