لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سفالوسپورينها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سفالوسپورينها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

سفالوسپورينها

 • نسل اول :

طيف اثر محدودتر ( كه بيشتر متمركز بر كوكسي هاي گرم مثبت مي باشد ) دارند ؛ مانند سفالوتين ، سفازولين و سفالكسين

اسلاید ۲ :

 

 • نسل دوم :

فعاليت هاي متفاوتي عليه كوكسي هاي گرم مثبت دارند ، ولي اثر بيشتري روي باكتري هاي گرم منفي هوازي و بي هوازي دارند ؛ مانند سفاكلور ، سفوروكسيم ، سفاماندول و سفوكسي تين

اسلاید ۳ :

 

 • نسل سوم :

فعاليت عمده اي روي باكتري هاي گرم منفي و در عوض بعضي از آنها فعاليت محدودي عليه كوكسي هاي گرم مثبت دارند ؛ مانند سفوتاكسيم ، سفتي زوكسيم ، سفترياكسون ، سفتازيديم ، سفيكسيم و سفپودوكسيم

اسلاید ۴ :

 • نسل چهارم :

تنها شامل  Cefepime و Cefpirome مي شود ، فعاليت عليه كوكسي هاي گرم مثبت و نيز باكتري هاي گرم منفي (از جمله سودومونا و انتروباكتر ) دارند

اسلاید ۵ :

 • سفتي زوكسيم يك آنتي بيوتيك نيمه صناعي تزريقي از نسل سوم سفالوسپورين ها مي باشد. اين دارو با نام تجاري سفتي زوكس (ceftizox) توسط شركت دارويي جابرابن حيان در ويالهاي ۵۰۰ ميلي گرم و ۱ گرمي جهت استفاده تزريقي توليد مي شود.

اسلاید ۶ :

 • سفتي‌زوكسيم يك آنتي‌بيوتيك باكتريسيد است كه اثر خود را از طريق مهار سنتز موكوپپتيد تشكيل‌دهنده ديوارة سلولي در باكتري‌ها اعمال مي‌كند.

اسلاید ۷ :

فارماكوكينتيك :

 • نيمه‌عمر پلاسمايي آن حدود ۱٫۷ ساعت بوده كه در نارسايي كليوي افزايش مي‌يابد.
 • سفتي‌زوكسيم به طور گسترده در اكثر مايعات بدن و بافت‌هاي مختلف منتشر مي‌شود
 • غلظت اين دارو در مايع مغزي نخاعي در صورت التهاب پرده‌هاي مننژ به سطح درماني مي‌رسد.
 • قسمت اعظم اين دارو بدون تغيير در عرض ۲۴ ساعت از طريق ادرار دفع مي‌گردد.

اسلاید ۸ :

 • سفتي‌زوكسيم از جفت عبور كرده و با غلظت پايين در شير مادر ترشح مي‌شود

 با اين وجود آكادمي اطفال آمريكا AAP آن را از آنتي بيوتيكهاي سازگار با شيردهي معرفي مي كند

اسلاید ۹ :

طيف اثر:

 • باكتري‌هاي بي‌هوازي :

   مطالعات مختلف سفتي زوكسيم را از فعالترين  سفالوسپورينهاي نسل سوم عليه باكتريهاي بي هوازي معرفي مي كند

 • انواع گونه‌هاي باكتروئيد، كلستريديوم، فوزوباكتريوم و پپتوكك

اسلاید ۱۰ :

باكتري‌هاي هوازي گرم منفي :

 • اكثر اعضاي خانواده آنتروباكترياسه:

اشرشياكولي، گونه‌هاي سيتروباكتر، انتروباكتر، سالمونلا، شيگلا، كلبسيلا، سراتيا، پروتئوس و پرويدنسيا،

 گونه‌هاي پسودومونا، نيسريا، هموفيلوس آنفلوانزا و…