لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سمینار آشنایئ با کارآفرینی در سازمان های پیشرو توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سمینار آشنایئ با کارآفرینی در سازمان های پیشرو قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

آشنایئ با ابعاد کارآفرینی

درسال ۲۰۰۰ در دنیا بیش از ۶۲ درصد از جمعیت دنیا اظهار داشتند که می خواهند  دارای شغل مستقل ( فعالیت خوداشتغالی ) داشته باشند.

۳۴ درصد از کل  جمعیت  بالا  آماده پذیرش  ریسک  به منظور دستیابی به رضایت شغلی متکی بر فعالیتهای  فرد تاکید داشتند.

آندسته از افرادی  که در آمریکا  دوره های  ( حداقل یک دوره ای ) کارآفرینی گذراندند  بیش از ۷۹۸% بیشتر از افرادی  که  دوره  یا  دوره های  ویژه  کارآفرینی را فرا نگرفتند موفق بودند.

اسلاید ۲ :

براساس آخرین نظرسنجی که تحت عنوان فرهنگ کار و نگاه ایرانیان  به آن  انجام  شده است ،  فقط   ۴۲%  از جمعیت  ایران  خواهان  شغلهای  ثابت  اداری   و یا  در چارچوب شغلهای وظیفه گرائی هستند.

روحیه  کارآفرینی  بشدت  درمیان  جمعیت جوان  ایران درحال گسترش است.

اسلاید ۳ :

تعاریف کارآفرینی
Entrepreneurship

روند شکل گیری  تفکرات  تولید ارزش افزوده از طریق تولید، خدمات و یا هرگونه خروجی اقتصادی که به همراه خود ایده سازی  و خلاقیت های  ذهنی ،  فرصت شناسی (فرصت طلبی) ، ابتکار عمل ، پشتکار و سخت کوشی را کارآفرینی می گویند.

اسلاید ۴ :

تعاریف کارآفرینی
Entrepreneurship

کارآفرینی : فرآیندی که بتواند با استفاده از خلاقیت ، چیز نوئی را همراه با ارزش جدید با استفاده از شناخت زمان ، منابع و بکارگیری ریسک و همراه کردن ً همراهان ً بوجود آورد ، کارآفرینی نامیده می شود.

اسلاید ۵ :

تعاریف کارآفرینی
Entrepreneurship

هرانسانی که در زندگی اقتصادی خود بتواند مسئولیت اجراء یک پروژه اقتصادی (طرح درآمدزا) را ضمن ساماندهی مجموعه خلاقیتها و فرصتها را همراه با سازماندهی منابع ضمن تقبل ریسک و شکست را بعهده بگیرد کارآفرین خطاب می شود.

اسلاید ۶ :

تعاریف کارآفرینی
Entrepreneurship

عوامل کلیدی :

                ۱- شناخت هدف Goal

                 ۲- داشتن افقVision 

                ۳- بکارگیری خلاقیتهای ذهنی   

         Opportunities Creative

                  ۴- واقع بینانه برخورد کردن با تفاوت بین

                    خلاقیت ها و فرصت ها

                ۵- جامعه گرا و جامعه پذیر بودن

           Social Acceptance

                ۶- شهامت ، ابتکار، امیدوار و ریسک پذیربودن

           Active , Brave , Risk  Taking

اسلاید ۷ :

ابعاد کارآفرینی

حال می توانیم بگویم  که ابعاد کارآفرینی از ۵ عامل (شاخص) تشکیل می گردد:

    ۱- خلاق یک چیز نو با ارزش نو

    ۲- سازماندهی منابع انسانی و سایر منابع دیگر

    ۳- پذیرش دیسک  در راه کسب موفقیت

    ۴- برخوردار از هدف ً رشد  ً بعنوان یک مولفه

        همیشگی

    ۵- نوآوری در مقابل تغییرات آزاردهنده

اسلاید ۸ :

فرآیند کارآفرینی
فرایند کارآفرینی از هیچ فرمول جادوئی برخوردار نیست

بلکه

۱- داشتن ایده و شناخت فرصت

   (درسازمانها ی کارآفرینی ۹۰ درصد از ایده های خلاق و فرصتهای شناخته

     شده حاصل کارگروهی است.)

 ۲- قدرت سازماندهی منابع و ایجاد یک بنگاه اقتصادی ( تولیدی،

     خدماتی و….) که محیط را برای شکل گیری خلاقیتها فراهم می سازد.

  ۳- برای شروع ، حتماً نیاز به پول می باشد ، ولی با پول کم هم

     می شود شروع کرد.

اسلاید ۹ :

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

    ۱- افراد مصمم ، جستجوگر و ریسک پذیر

    ۲- دارای روحیه نیاز به موفقیت

    ۳- داشتن شعور استقلال طلبی ( از نظرشخصیتی و

        اقتصادی )

    ۴- برخورداری از  قدرت خود کنترلی و  پرهیز از

        پراکندگی  ذهن  ( میدانم به دنبال چه چیز هستم )

    ۵- بردبار و تحمل ناکامیابی و شکست

    ۶- شیفته  آنچه را تصورمی کند ( مصمم است )  که

        باید انجام دهد

    ۷- برخوداری ازمقبولیت خوب اجتماعی وبرخوداری

        از شخصیت جامع پذیر

اسلاید ۱۰ :

آنچه را که باید کارآفرینان موفق بدانند(انجام دهند)

۱– شناخت تهدیدات و تنگناهای رقابت و روشهای مقابله با آن

۲- شناسایی ( کشف ) فرصتها

۳- مشاهده و درک عمیق از نیازها و خواسته های مشتری

۴- به خال زدن ( حرکت به طرف هدف )

۵- رهبریت سازمان

۶- تکمیل حلقه های آگاهی در زمینه اقتصاد و بازار ( اقتصاد

    کسب و کار)

۷- آشنایی با دانش فنی وفن آوری حرفه ای که انتخاب کرده است

۸- اخلاق کسب و کار

۹- ادبیات کسب و کار

۱۰- برخورداری از قدرت چانه زنی

۱۱- انعطاف پذیری