لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سمینار مسائل مالی – صندوق های بازنشستگی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سمینار مسائل مالی – صندوق های بازنشستگی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

دلایل با اهمیت شدن صندوقهای بازنشستگی

 • افزایش درآمد و ثروت
 • افزایش عمر
 • جبران خدمات کارکنان ( معافیت مالیاتی )

اسلاید ۲ :

انواع طرح های بازنشستگی :

 • طرح بازنشستگی با سهم تعریف شده
 • طرح بازنشستگی با مزایای مشخص
 • طرح بازنشستگی تلفیقی

اسلاید ۳ :

ساختار تأمین اجتماعی درایران :

 • الف : نظام مشارکتی
 • ب : نظام حمایتی ( غیر مشارکتی )
 • ج : مؤسسات حمایتی و خیریه

اسلاید ۴ :

نظام مشارکتی :

توسط صندوقهای مستمری و سازمان های دولتی مختلف اداره می شود . و به ۵  دسته تقسیم می شود :

اسلاید ۵ :

 • سازمان تأمین اجتماعی
 • سازمان بازنشستگی کشوری
 • صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح
 • سازمان بیمه خدمات درمانی
 • انواع دیگر طرح های بازنشستگی

اسلاید ۶ :

تأمین اجتماعی در دیگر کشورها

 • تأمین اجتماعی در اردن
 • تأمین اجتماعی در ایرلند

اسلاید ۷ :

تأمین اجتماعی در اردن :

 • منابع درآمدی از محل مشارکت بیمه شده و کارفرما تآمین می شود و دولت هر گونه کسری احتمالی را از محل منابع عمومی تأمین می کند .
 • سهم هر کدام به شرح زیر است :
 • بیمه شده ۵/۵ درصد درآمد ناخالص
 • کارفرما ۹ درصد از لیست دسمزد
 • میزان حق بیمه بیکاری و خویش فرما ۵/۱۴ درصد درآمد است .

اسلاید ۸ :

تأمین اجتماعی در ایرلند

 • با توجه به درآمد نرخ های متفاوتی وجود دارد . منابع درآمدی توسط سه گروه تآمین می شود :
 • درآمد هفتگی کمتر از ۲۸۷ یورو ، حق بیمه تعلق نمی گیرد .
 • به درآمد هفتگی کمتر از ۳۵۶ یورو ، به ازای ۱۲۷ یورو حق بیمه تعلق نمی گیرد و مابقی ۴ درصد تعلق می گیرد
 • به درآمد هفتگی بیش از ۳۵۶ یورو ، به ازای ۱۲۷ یورو ۲ درصد و باقیمانده ۶ درصد تعلق می گیرد .