لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سنجش از دور در كشاورزي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سنجش از دور در كشاورزي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه

يكي از دلايل عمده لزوم كسب اطلاعات از منابع زمين، آمادگي براي تهيه غذاي كافي براي جهانيان است. سنجش از دور علم  و فن جديدي نيست، ولي در اواخر قرن ۲۰ اين علم وارد مرحله‌ي جديدي گرديده، اما متاسفانه در كشور ما هنوز بكارگرفتن سنجش از دور در علوم مختلف به عنوان واژه غريبي است و بسياري از دست‌اندركاران علوم مرتبط با سنجش از دور از جمله كشاورزي به قدر كافي آشنا نيستند.

اسلاید ۲ :

علم سنجش از دور

علم سنجش از دور علم بازيابي، شناسايي و تشخيص عوارض و اشياي دور كه با استفاده از ابزار شناسايي صورت مي‌گيرد و يا به عبارت ديگر، علم شناسايي از فاصله است.

اسلاید ۳ :

اطلاعات مورد استفاده سنجش از دور

lماهيت تصويري

lماهيت رقومي

اسلاید ۴ :

خلاصه نكات مهم نواحي طيفي مورد استفاده در دورسنجي
طيف‌هاي الكترومغناطيسي كه در سنجش از دور بكار مي‌رود، شامل طيف مرئي، مادون قرمز انعكاسي و مادون قرمز حرارتي است.

اسلاید ۵ :

دستگاه‌هاي سنجش از دور

تقسيم‌بندي سنجنده‌ها بر اساس انرژي:

  • فعال
  • غيرفعال

تقسيم‌بندي سنجنده‌ها بر اساس بازده اطلاعاتي:

  • تصويري
  • غيرتصويريسنجنده‌هاي مصورسنجنده‌هاي رقومي

برخي از مهمترين  سنجنده‌هاي رقومي:

MSS               RBV                   TM         

اسلاید ۶ :

ارسال و تجزيه و تحليل اطلاعات سنجنده‌ها

.۱تفسير اطلاعات با چشم غيرمسلح يا تفسير سنتي

.۲تفسير اطلاعات با چشم و به كمك دستگاه‌هاي اپتيكي

.۳تفسير اطلاعات رقومي

اسلاید ۷ :

بررسي منحني انعكاس يك گياه سبز

منحني شماره ۱

ناحيه جذب بوسيله ذرات رنگي

lناحيه بدون جذب

lناحيه جذب بوسيله آب

اسلاید ۸ :

  • انعكاس طيفي خاك
  • انعكاس طيفي آب

اسلاید ۹ :

مقايسه انعكاس طيفي آب، خاك و گياه

منحني شماره ۲

lواكنش طيفي پديده‌هاي مختلف در مقايسه با هم و هر يك در طول موجهاي مختلف تفاوت دارد.

lدر محدوده طيف مرئي، انعكاس آب و خاك و گياه نزديك هم هستند.

lدر محدوده مادون قرمز نزديك آب انعكاسي ندارد.

.۱انعكاس‌هاي خاك و گياه در دو ناحيه مادون قرمز مياني و نزديك برعكس هم هستند.

اسلاید ۱۰ :

كاربرد سنجش از دور در كشاورزي

الف:   نوع محصول

ب:  بررسي شرايط محصول

ج:  ميزان محصول