لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سنسورهاي پزشکي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سنسورهاي پزشکي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

Invasive (تهاجمي):

      به هرگونه عمليات تشخيصي- درماني که منجر به داخل شدن به بدن شود invasive گفته مي شود. در اين عمليات براي وارد شدن به بدن نياز داريم تا به بافت آسيب برسانيم.

q

Noninvasive (غيرتهاجمي):

     بدون ايجاد ضايعه در بدن، بافت مورد نظر مورد بررسي قرار مي گيرد.

Implant:

     به معناي کاشت و در حقيقت جايگذاري يک وسيله يا دستگاه در داخل بدن است مانند کاشت حلزون گوش يا نصب دستگاه پيس ميکر بر روي قلب.

اسلاید ۲ :

Invivo:

     به اندازه گيري و آزمايشاتي که در محيط طبيعي بافت زنده صورت مي گيرد اصطلاحاً invivo گفته مي شود.

Invitro:

      به اندازه گيريهايي که در خارج از محيط اصلي بافت زنده صورت مي گيرند آزمايشات invitro گفته مي شود. به عنوان مثال آزمايش Hodjkin-Huxely بر روي آکسون ماهي مرکب نوعي آزمايش invitro مي باشد. زيرا آکسون را خارج از بافت ماهي مرکب در آزمايشگاه مورد مطالعه قرار مي دهند.

اسلاید ۳ :

کاربرد سنسورهاي پزشکي

      سنسورهاي پزشکي نقش بسيار مهمي درکاربردهاي تشخيصي دارند. به عنوان نمونه به برخي از آنها اشاره مي کنيم:

ü اندازه گيري فشارخون

ü اندازه گيري فلوي خون

ü اندازه گيري فعاليت الکتريکي قلب، مغز و عضله

üاندازه گيري غلظت گازها مانند اکسيژن و دي اکسيد کربن

üاندازه گيري PH خون

üاندازه گيري فشار مايع مغزي-نخاعي

üاندازه گيري فلوي هواي تنفسي

üاندازه گيري دماي بدن

üو غيره 

اسلاید ۴ :

طبقه بندي سنسورهاي پزشکي

سنسورها به سه دسته طبقه بندي مي شوند:

ü فيزيکي مثل سرعت خون، دما و فشار خون

ü

ü شيميايي مثل غلظت گازهاي خوني

ü

ü الکتريکي مثل پديده هايي که ماهيتاً به پتانسيلهاي سلولي مرتبطند نظير ECG،EEG  و EMG.

اسلاید ۵ :

طبقه بنديهاي ديگر

مي توان سنسورهاي پزشکي را مطابق با کاربردشان به دو دسته تقسيم کرد:

استفاده از سنسور درهدفهاي درماني يا تشخيصي

استفاده از سنسور در تحقيقات پزشکي به منظور جمع آوري داده

اسلاید ۶ :

اگر براي يک اندازه گيري دو راه حل وجود داشته باشد به عنوان مثال:

.۱يک سنسوري که با هدف مورد اندازه گيري تعاملي ندارد (غير تهاجمي)

.۲بايد از طريق جراحي کاشته شود (تهاجمي)

از دو راه حل مذکور اولي مطلوبتر است. اما در صورتيکه با استفاده از سنسور بخواهيم اطلاعات مورد نياز براي کنترل يک وسيله اي که از طريق جراحي در بدن کاشته شده را فراهم کنيم بهترين راه، راه حل دوم است.

اسلاید ۷ :

مشخصات سنسور

بايد تنها به کميت موردنظر پاسخ دهد و در مقابل ساير کميتها واکنش نداشته باشد.

با توجه به اينکه در تماس با بدن است، انرژي دريافت شده از بافت توسط مبدل بايد حداقل شود و ميزان صدمه اي که به موجود زنده مي زند بايد حداقل شود و در حد امکان غيرتهاجمي باشد.

اسلاید ۸ :

مشکل عمده در زمينه بسته بندي و قرار دادن سنسور دربدن مسأله ي تأثير متقابل سنسور بر روي بافت و واکنشهاي آن و اثر بافت بر روي سنسور مي باشد.

اسلاید ۹ :

ثبت سيگنالهاي حياتي

ماهيت جريانهاي داخل بدن از نوع حرکت يونها مي باشد. پس سيگنالهاي حياتي از جنس حرکت يونها هستند.

مبدل بايد اين جريانهاي يوني را به جريانهاي الکتروني تبديل نمايد. اين کار توسط الکترود انجام مي گيرد يعني الکترود مبدل جريان يوني به جريان الکتروني است.

اسلاید ۱۰ :

کاربرد الکترودها

برداشت سيگنالهاي بيوالکتريکي و انتقال آنها به تقويت كننده ها ونمايشگرها

اندازه گيري پارامترهاي فيزيولوژيكي بوسيله روش امپدانسي

 تحريك الكتريكي در الكتروتراپي