لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سياست گذاري اجتماعي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سياست گذاري اجتماعي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

رابطه سياست اجتماعي با ساير علوم

Øاقتصاد : پرداختهاي تامين اجتماعي و مستمري ها و هزينه اقتصادي

Øمردم شناسي : خانواده واحد اساسي تامين اجتماعي

Øجغرافيا: توزيع جغرافيايي خدمات اجتماعي (بيمارستان، پزشک ،…)

Øتاريخ: مطالعه توسعه سياست اجتماعي

Øفلسفه: دلايل توجيهي ما در انتخاب يک سياست ، سوالات اخلاقي

Øسياست: تاثير سياستهاي حزبي و جناحي

Øروانشناسي: ادراکها و طرز تلقي ها نسبت به خدمات اجتماعي

Øجامعه شناسي : رابطه هنجارها و ارزشها بر نظام رفاهي، دلايل نابرابري ها

Ø

 

اسلاید ۲ :

 توسعه سیاستگذاری رفاهی در امریکا
نظام لیبرالی

بر اساس سه عامل کیفیت تشکل طبقاتی(بخصوص طبقه کارگر)، ساختارهای ائتلاف سیاسی طبقات، و میراث تاریخی نهادینه شده در نظام ها، نظام رفاهی امریکایی لیبرالی است :پرداخت تنها به مددجو

 

اسلاید ۳ :

 

میراث تاریخی نهادینه شده

Øتحلیل فرهنگ اقتصادی امریکایی در برابر فرهنگ اریستوکراسی یا دموکراتیک

Øامریکایی ها صبور در مقابل شکست های اقتصادی و ورشکستگی

Øمنافع با عواطف گره خورده است

Øترکیب منافع با عواطف به معنی غیر عقلانی بودن نیست

Øامریکایی آموخته که افراد باید به همنوع خود کمک کند آنهم از طریق سازمانها

Øسازمان ها به جای دولت

اسلاید ۴ :

دولت رفاهی های  جامع و فراگیر
کشورهای نوردیک یا نظام های سوسیال دموکراتیک

Øآیا زمان مرگ این نظام ها رسیده است؟

Øدولت رفاهی و مسئولیت جمعی در مقابل نفع شخصی

Øسازمانهای عمومی در برابر سازمانهای نیمه عمومی

Øبازار کوچک

اسلاید ۵ :

مدلهای سیاستگذاری اجتماعی

Øمدل لیبرال ( امریکا ، کانادا و استرالیا)

Øمدل نیمه لیبرال (بریتانیا و ایرلند )

Øمدل دولتی – شراکتی یا اتحادیه ای ( آلمان ؛ فرانسه و ایتالیا)

Øمدل سوسیال دموکراتیک (سوئد و دانمارک و …)

Ø

اسلاید ۶ :

موضوعات سیاست اجتماعی در معنای امروزین و زمینه تاریخی

Øموضوعات کلیدی در معنای امروزین

Øوابستگی رفاهی؛ “رفاه در مقابل کار”

Øبرخورد با مسائل محرومیت اجتماعی و امکان شکل گیری نوعی از طبقات پایین

Øعلاقه مجدد به بهداشت عمومی و سیاستهای پیشگیرانه؛ ارتقاء سطح بهداشت

Øکنترل متمرکز بر محتوای درسی و آموزشی  و ارزشیابی تحصیلی و در مدارس، همراه با افزایش مدیریت محلی  و بازرسیهای سخت گیرانه تر

Ø

Ø

Øمثالهای تاریخی و مقایسه ها

Øاصلاحات در قانون فقرا؛ “آزمون نوانخانه ای” وتمایزات میان فقرای “مستحق” و “غیر مستحق

Øاصلاحات در بهداشت عمومی:

Øمقررات دولتی بر بهداشت محیط، مسکن، وشرایط کاری

Øایجاد یک نظام آموزش دولتی؛ تصمیمگیری درباره نقش مناسب برای دولت مرکزی، شهرداریها، و کلیساها؛ پرداخت بر اساس  نتایج  

اسلاید ۷ :

سياست اجتماعي :ايران و جهان
سوالات اساسی

Øآيا رفاهي گري محور سياست اجتماعي است؟

Øدسته بندی سیاستهای اجتماعی ناظر بر چه نوع معیارهایی است؟

Øآيا رفاه و سياست اجتماعي را بايد برابر بدانيم؟

Øارزشها و اعتقادات ما چه تاثيري بر سياست اجتماعي دارند؟

Øدغدغه های ما در سياست اجتماعی کدامند؟ رفاه، فقرا، جوانان، زنان يا کودکان، مهاجرت نخبگان

Øآيا تنها مدل سياست اجتماعی حمايت از بازار اشتغال فعال است؟

اسلاید ۸ :

سوالات اساسی (دنباله)

.۱چه تعاريفي از حيث نظري و عملي ازسياست اجتماعي وجود دارد و اين تعاريف ناظر بر چه نوع برنامه‌ها يا فعاليت‌هايي هستند ؟

.۲انواع مدل‌هايي كه از سياست‌هاي اجتماعي در جهان وجود  دارند كدامند و چه ويژگي‌هايي را از آنها مي‌توان بر شمرد ؟

.۳با توجه به اهداف ، كاركردها ، حوزه‌ها و يا قلمروهاي سياست‌هاي اجتماعي ، كدامند ؟

.۴آيا در ايران، سابقه‌اي از سياست‌هاي اجتماعي وجود دارد ؟ ويژگي‌هاي اين سياست‌ها كدام‌اند؟ و از چه الگوي خاصي تبعيت كرده‌اند ؟

اسلاید ۹ :

سوالات مهم (دنباله)

  1. نقاط قوت‌ و ضعف‌ و يا نقصان‌هاي چنين سياست‌هايي كدام‌اند
  2. به چه دليل اجراي سياست اجتماعي ضروري است ؟
  3. جايگاه چنين سياستي در راهبردهاي اساسي و در چارچوب برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور كدام‌اند؟
  4. آيا فعاليت‌ها و اقداماتي كه تاكنون در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي صورت گرفته در جهت داشتن يك سياست اجتماعي قابل قبول، مطلوب نبوده است ؟ چرا ؟
  5. براي داشتن سياست اجتماعي مناسب جامعة ايران چه اقداماتي بايد انجام گيرد ؟

اسلاید ۱۰ :

  1. نقاط قوت‌ و ضعف‌ و يا نقصان‌هاي چنين سياست‌هايي كدام‌اند
  2. به چه دليل اجراي سياست اجتماعي ضروري است ؟
  3. جايگاه چنين سياستي در راهبردهاي اساسي و در چارچوب برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور كدام‌اند؟
  4. آيا فعاليت‌ها و اقداماتي كه تاكنون در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي صورت گرفته در جهت داشتن يك سياست اجتماعي قابل قبول، مطلوب نبوده است ؟ چرا ؟
  5. براي داشتن سياست اجتماعي مناسب جامعة ايران چه اقداماتي بايد انجام گيرد ؟