لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سيستمهاي اطلاعات مديريت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سيستمهاي اطلاعات مديريت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

üانواع سيستمهاي اطلاعاتي بر اساس سطوح سازماني

oسطوح مختلف مديريت در سازمان

lمديران ارشد (Senior Managers) تصميمات استراتژيک و بلند مدتي پيرامون اينکه اساساً چه محصولات و خدماتي بايد ارائه گردند اتخاذ مي کنند.

l

lمديران رده مياني (Middle Managers) برنامه هاي تهيه شده توسط مديران ارشد را به اجرا در مي آورند.

l

lمديران عملياتي (Operational Managers) مسئول نظارت بر فعاليتهاي روزانة سازمان مي باشند.

 

اسلاید ۲ :

 

üانواع سيستمهاي اطلاعاتي بر اساس سطوح سازماني

oسطوح مختلف مديريت در سازمان

lمديران ارشد (Senior Managers) تصميمات استراتژيک و بلند مدتي پيرامون اينکه اساساً چه محصولات و خدماتي بايد ارائه گردند اتخاذ مي کنند.

l

lمديران رده مياني (Middle Managers) برنامه هاي تهيه شده توسط مديران ارشد را به اجرا در مي آورند.

l

lمديران عملياتي (Operational Managers) مسئول نظارت بر فعاليتهاي روزانة سازمان مي باشند.

اسلاید ۳ :

 

üانواع سيستمهاي اطلاعاتي بر اساس سطوح سازماني

oسه دسته اصلي سيستمهاي کاربردي

lسيستمهاي سطح عملياتي (Operational Level Systems): سيستمهاي اطلاعاتي پشتيباني کننده فعاليتها و عمليات سطوح پاييني  سازمان

lسيستمهاي سطح مديريت (Managerial Level Systems): سيستمهايي که مديران سطوح مياني را جهت نظارت، کنترل و تصميم گيري پشتيباني مي کنند.

lسيستمهاي سطح استراتژيک (Strategic Level Systems): سيستمهاي پشتيباني کننده از مديران ارشد در برنامه ريزي ها و تصميمات استراتژيک و بلند مدت

اسلاید ۴ :

üانواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي

oسيستمهاي پردازش تراکنش

  Transaction Processing Systems (TPS)

oسيستمهاي اداري

  Office Automation Systems (OAS)

oسيستمهاي مبتني بر دانش

  Knowledge Work Systems (KWS)

oسيستمهاي اطلاعات مديريت

  Management Information Systems (MIS)

oسيستمهاي پشتيبان تصميم گيري

  Decision-Support Systems (DSS)

oسيستمهاي پشتيبان مديران ارشد

  Executive-Support Systems (ESS)

اسلاید ۵ :

üانواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي

oسيستمهاي پردازش تراکنش (TPS)

lسيستمي کامپيوتري است که عمليات مهّم روزانۀ سازمان را اجرا و ثبت مي کند.

lسيستمهاي پايه اي است که سطح عملياتي سازمان را پشتيباني مي کنند.

lعملياتي كه قبلا به صورت دستي انجام مي شده اند به منظور افزايش كارايي، كاهش زمان، كاهش خطاي انجام عمليات، كاهش هزينه هاي عملياتي و … مكانيزه مي شوند كه به آنها TPS گويند.

lاطلاعات ورودي: عمليات، رويدادها

lپردازش: مرتب سازي، ليست کردن، ادغام، به روز رساني

lاطلاعات خروجي: گزارشات تفضيلي، ليستها، خلاصه ها

lکاربران: کارکنان عملياتي، سرپرستان

اسلاید ۶ :

üانواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي

oسيستمهاي مبتني بر دانش (KWS)

lسيستمهاي KWS سيستمهاي TPS هستند كه فعاليتهاي مهندسي و تخصصي را پشتيباني مي كنند و كاربران آنها داراي تحصيلات و دانش موردنظر كه معمولا به صورت دانشگاهي است هستند.

lاطلاعات ورودي: مشخصات طراحي

lپردازش: مدلسازي

lاطلاعات خروجي: طرح و برنامه، نمودار و گراف و …

lکاربران: كارشناسان و متخصصين، مشاورين

lمثال: اتوكد، برنامه ريزي و كنترل پروژه و …

اسلاید ۷ :

üانواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي

oسيستمهاي اداري (OAS) و سيستمهاي مبتني بر دانش (KWS)

lسيستمهاي KWS سيستمهاي TPS هستند كه فعاليتهاي مهندسي و تخصصي را پشتيباني مي كنند و كاربران آنها داراي تحصيلات و دانش موردنظر كه معمولا به صورت دانشگاهي است هستند.

lسيستمهاي اداري (OAS)سيستمهايي هستند كه امور اداري و روزمره سازمان را پشتيباني مي كنند و كاربران آن منشي ها و اپراتورها هستند.

اسلاید ۸ :

üانواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي

oسيستمهاي اطلاعات مديريت (MIS)

lوظايف برنامه ريزي، کنترل، و تصميم گيري در سطح مديران مياني را از طريق تأمين گزارشات از عملکرد جاري و گذشته سازمان پشتيباني مي کند.

lاطلاعات ورودي: داده هاي خلاصه عمليات، داده حجيم، مدلهاي ساده

lپردازش: گزارشات ثابت، مدلهاي ساده، تحليلهاي ساده

lاطلاعات خروجي: گزارشات خلاصه و موارد خاص

lکاربران: مديران رده مياني

اسلاید ۹ :

üانواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي

oسيستمهاي اطلاعات مديريت (MIS)

lكاربرد در سطح مديريت

lتهيه گزارشهاي خلاصه براي مديريت

lMIS مبتني بر اطلاعات داخل سازمان است.

lمعمولا داده هاي خود را از سيستمهاي TPS دريافت مي كند.

lمعمولا گزارشها به صورت هفتگي يا ماهانه است.

lمبتني بر داده هاي گذشته و حال حاضر است.

lمرتبط با تصميمات ساختيافته و نيمه ساختيافته است.

lجنس گزارشها از نوع كنترلي است.

l

اسلاید ۱۰ :

üانواع اصلي سيستمهاي اطلاعاتي

oسيستمهاي پشتيبان تصميم (DSS)

lاين سيستمها با استفاده از داده ها و ابزارهاي تحليلي به مديران براي تصميم گيري هاي غير ساخت يافته کمک مي کنند.

lاطلاعات ورودي: داده هاي خلاصه شده و يا تفضيلي و  ابزارهاي تحليلي

lپردازش: تعاملي، شبيه سازي، تجزيه و تحليل هاي آماري

lاطلاعات خروجي: گزارشات خاص، تحليل تصميمها، پاسخ به پرس و جو

lکاربران: متخصصين، مديران سطوح مياني