لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سيستمهای اطلاعات مديريت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سيستمهای اطلاعات مديريت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

چگونگی مدیریت منابع

 * اکتساب

 * آماده کردن وجمع بندی

 * استفاده بهینه

 * جایگزینی 

اسلاید ۲ :

 انواع کاربران

 *  مدیران

 * غیر مدیران

 * تشکیلات و سایر افراد شرکت

 

اسلاید ۳ :

مهارتهای مدیران

* ارتباطات

* حل مسائل

زمینه های همکاری متخصصین اطلاعات

 

اسلاید ۴ :

دانش مدیران

* دانش کامپیوتر

* دانش اطلاعات

* درک تفاوتها

اسلاید ۵ :

مقایسه سیستم دور باز و سیستم دور بسته

* سیستمهای باز :

با محیط خارجی به وسیله جریان منابع مرتبط است .

* سیستمهای بسته :

با محیط خارجی مرتبط نیست .

اسلاید ۶ :

سیستمهای مفهومی و فیزیکی

* سیستمهای فیزیکی :

شرکت تجاری

شامل منابع فیزیکی

* سیستمهای مفهومی :

نمایش استفاده از سیستم فیزیکی

استفاده از منابع مفهومی

  – اطلاعات (پردازش شده )

  – داده ها (سازماندهی نشده )

اسلاید ۷ :

نمایش سیستمها

تأثیرمحیط بزرگتر در عملیات تجاری :

– کاهش پیچیدگی

– نیاز به اهداف

– تأکید بر کار گروهی

– تصدیق ارتباط متقابل

– مقادیر برگشتی

اسلاید ۸ :

اطلاعات و داده ها

* پردازش اطلاعات

عناصر کلیدی درسیستمهای مفهومی

  – کامپیوتری

  – دستی

  – ترکیبی

* داده ها

داده های خام پردازش شده و اطلاعات را تشکیل می دهد .

 

اسلاید ۹ :

 (DPپردازش داده( *

۱۹۶۴ (MISسیستمهای اطلاعات مدیریت ( *

مفاهیم را از طریق فروش فایلهای دیسک و ترمینالها ارتقا  داد.  IBM       

 ۱۹۷۱(DSSسیستمهای مبتنی بر تصمیم ( *

         تصمیمات مکتوب شده

     گروهی / سازماندهی شده – اصلی:MIS << 

انفرادی – خصوصی :DSS <<         

۱۹۹۴ (OA  اتوماسیون اداری (*

۱۹۹۰S  (ESسیستمهای خبره (   ( IA هوش مصنوعی ( *

          سرمایه گذاریهای سنگین تجاری

اسلاید ۱۰ :

* اطلاعات یکی از پنج منبع اصلی یک سازمان است .

* خروجی کامپیوتر به وسیله مدیران و غیر مدیران استفاده می شود .

* یک سیستم متشکل از عناصری است که برای رسیدن به یک هدف کار می کنند .

         الف : فیزیکی

         ب : مفهومی

* داده در مقابل اطلاعات