لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سيستم اطلاعات مديريت MIS توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سيستم اطلاعات مديريت MIS قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تعریف کلی سیستم

   ترتیب منظمی از عوامل یا عناصر همبسته که با توجه به همبستگی و تاثیر این عوامل بر یکدیگر و تبادل منابع ، در جهت کارکرد و حصول نتایج ویژه ای هستند . 

اسلاید ۲ :

مفاهیم مرتبط با سیستم

   سازمان : یک سیستم مرکب از انسان-ماشین است .

   بازخورد : مکانیسمی که بوسیله آن سیستم به طور مستمر انحرافات خود را تصحیح می کند . 

اسلاید ۳ :

سیستم و روش از دیدگاه مدیریت

     سیستم : تعدادی روشهای وابسته به یکدیگر که با اجرای آنها قسمتی از هدف یک سازمان تامین می شود .

    روش : عناصری از یک سیستم ، شامل گروهی از عملیات و وظایف اداری ، و معمولا افرادی از یک واحد و یا چند قسمت اداری در انجام آن در گیرند .

اسلاید ۴ :

مفاهیم مرتبط با MIS

۱ )DATA  : داده ها یا اطلاعات خام ، تنها ارقام و اعداد ساده و واقعیتهایی هستند که از طریق مشاهده و تحقیق به دست آمده وثبت شده اند .

 ۲ )   INFORMATION: اطلاعات،داده های پردازش شده هستند که به راحتی برای پیام گیرنده قابل درک هستند .

۳ )INTELLIGENCE  : آگاهی ( بصیرت یا بینش ) ، اطلاعات اساسی و مهمی که تجزیه و تحلیل شده اند و مورد استفاده مدیران بالای سازمان قرار می گیرند .

۴ ) FILLTERATION : پالایش =  حذف داده های نامربوط .

۵ )  CONDENSATION: متراکم سازی =  حذف داده های تکراری .

اسلاید ۵ :

تعریف MIS در یک سازمان

       سیستمی است که به کمک دو فرایند پالایش و متراکم سازی ، اطلاعات خام را پس از پردازش به صورت اطلاعات و آگاهی در می آورد و بر مبنای زمانی منظم ، به منظور تصمیم گیریهای لازم در اختیار طبقات مختلف مدیران در سازمان ( مدیران اداری ، اجرایی و عملیاتی ) قرار می دهد .

اسلاید ۶ :

خصوصیات طرز تفکر سیستمی

۱ ) اهداف : مقاصد ومنظورهایی که سیستم برای نیل به آنها کوشش می کند .

۲ ) محیط : متشکل از کلیه عوامل و عناصری است که در خارج سیستم قرار دارد .

۳ ) اجزای تشکیل دهنده :که عبارتند از: سازمان رسمی ،سازمان غیر رسمی ، تک تک کارکنان و وسایل و تجهیزات فیزیکی سازمان .

۴ ) منابع : وسایلی که در اختیار سیستم ها هستند تا سیستم ها بتوانند به اهداف خود نایل شوند

۵ ) مدیریت : مدیریت سیستمها اساسا شامل سه وظیفه اصلی است: برنامه ریزی ، اجرا و کنترل                  

ü        برنامه ریزی سیستم : مشخص کردن اهداف ومقاصد وپیش بینی و تعیین روشهای نیل به آنها.

ü       اجرای سیستم : تجهیز محیط سیستم  از منابع و بهره برداری از آنها .

ü      کنترل سیستم : بازسازی بازخورد به منظور حصول اطمینان از  اینکه  از منابع برای                حصول اهداف و طبق برنامه های پیش بینی  به نحو بهینه استفاده  شده است .

اسلاید ۷ :

مقدمه ای بر تصمیم گیری

ü محصول نهایی کار مدیریت ، تصمیم گیری و اعمال آن است .

ü تصمیم گیری =  انتخاب راه و اصولا زمانی انجام می گیرد که برای  نیل به هدفی مشخص ، بیش از یک راه وجود دارد و باید راهی انتخاب  شود که نتیجه بهتری می دهد . چنین راههایی را گزینه یا راهکار  ALTERNATIVE )  ) گویند .

ü    شیوه علمی تصمیم گیری : در این شیوه ابتدا هدف و مقصود تعیین و سپس ضابطه برای سنجش و اندازه گیری  مشخص می شود . ( مقایسه شقوق مختلف کار با یکدیگر و تعیین و بررسی میزان کسب هدف در هر راهکار )

اسلاید ۸ :

زیر بنای تصمیم گیری علمی و منطقی

ü  اطلاعات ، زیربنای چنین تصمیم گیری ای است .

ü  امروزه جهت اطلاع مدیران از رویدادهای بخش های مختلف سازمان    و اتخاذ تصمیم های مناسب برای رهبری و کنترل سازمان ، ایجاد وتوسعه MIS ها در سازمانها امری اجتناب ناپذیر است .

ü  ارتباط منطقی و دقیقی بین فرایند تصمیم گیری و سيستم هاي اطلاعات مديريت ( MIS ) وجود  دارد .

ü  وجود  MISهای کارآمد ، گامی موثر برای نیل به اهداف عالی هر سازمان است .

اسلاید ۹ :

سیستم اطلاعاتی مدیریت

     روشی منظم و سازمان یافته که در قالب آن ، اطلاعات                                   ضروری به موقع جمع آوری ، طبقه بندی ، تجزیه وتحلیل می شود و در اختیار مدیران و تصمیم گیرندگان در سازمان     قرار می گیرد . از اینرو نتیجه اطلاع رسانی در سازمان از اهمیت خاصی در فرایند تصمیم گیری برخوردار است .

اسلاید ۱۰ :

متدولوژی علمی تصمیم گیری

۱ )  تعیین مسئله و مشکل ( هدف مورد نظر )

۲ )  ارائه راهها ( گزینه ها )

۳)  تجزیه و تحلیل راهها

۴ )  بررسی و احتساب احتمالات در هر راه یا گزینه و میزان مخاطرات در آن

۵ )  اخذ تصمیم ( انتخاب یک راه )

۶ )  به اجرا در آوردن تصمیم

۷ )  بازخورد (  اندازه گیری و تجزیه و تحلیل کارایی و ثمربخشی تصمیمات اجرا شده و رفع مشکلات در پیشبرد اهداف سازمانی )