لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سيستم ليندوز توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سيستم ليندوز قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

بررسي كوتاه لينوكس و ويندوز

سام هايسر كه تلاش فراواني براي پيشرفت نر م افزار هاي رايانه اي انجام داده ،تفاوت اساسي دو سيستم

ويندوز و لينوكس را بيان كرده است .او ميگويد:در سيستم ويندوز حالتي است كه من آن را

“Windows pucker “ميگويم .هنگامي كه كاربران ويندوز ميخواهند پنجمين برنامه را اجرا كنندنگران هستند مبادا سيستم آنها قفل كند.  

اسلاید ۲ :

اما در سيستم لينوكس با چنين مشكلي بر خوردنميكنيم اين موضوع يكي از مزاياي سيستم لينوكس به ويندوز است و بيش تر مردم در اين مورد اتفاق نظر دارندآنها اين موضوع را مزيت سيستم باز نسبت به سيستم پيش ميدانندوكساني كه از آن استفاده مي كنند با اضطراب ناشي از قفل شدن مواجه نمي شوند.

 

اسلاید ۳ :

  اما اگر لينوكس اين عيب را ندارد چرا بيشتر كاربران رايانه از سيستم ويندوز استفاده ميكنند؟اين سوال ذهن بسياري از متخصصان را به خود مشغول كرده است .به نظر ميرسد بهترين پاسخ براي سوال بالا از اين قرار باشد،استفاده از سيستم لينوكس ضرري ندارد.

اسلاید ۴ :

   هنگامي كه كاربران ويندوز با سيستم لينوكس اشنا ميشوند آن را سيستمي نوين فرض ميكنند اما بايد پذيرفت براي كار با آن مجبور هستيد بيش تر دستورات را به صورت تايپ به رايانه خود بدهيد .اگر تا كنون از رايانه استفاده نكرده ايد استفاده از سيستم لينوكس را به شما پيشنهاد نميكنيم.

اسلاید ۵ :

  تفكرحاكم برجامعه برتري ويندوزرا تاييدميكند اما  تفكرديگري وجود داردبرخـي معتقدند سيستم لينوكس  فقط براي افراد متخصص مفيداست.در  حال حاظرهيچ فردي نميتواند باور كندكه سيستم لينوكس يا نوعي از آن(ليندوز) سيستم برترموجود دررايانه ها

   خواهدشد و  يا قدرت رقابت با رقبايي نظير ويندوز را بتواند بدست آورد اما طرفداران لينوكس اميد دارند درآينده به اين مهم دست يابند.

اسلاید ۶ :

   شر كت هاي توليد كننده ونصب كننده لينوكس بارقيب سرسختي مواجه هستند ودرداقع آنها فقط مي توانند براي كسب مقام دوم مبارزه كنندعلت اين امرمشخص است.

   شركت ويندوز درامريكا اقتصاد وبخش مربوط به رایانه

   را قبضه كرده است بخش هاي ديگر مربوط به رایانه

   ،ساختار خود را بر اساس ويندوز بنا كرده و به همين

   دليل از ميدان بدر كردن و واژگون نمودن اين سيستم دشوار است.

اسلاید ۷ :

بزرگترين مزيت لينوكس و توزيع هايش نسبت به ويندوز قيمت ارزان آن است شايد اين امر سبب پوشيده شدن برخي از نا تواني هاي اين سيستم شود.برخي از مردم معتقدند سيستم ويندوز به علت برخي مزايا شايستگي پرداخت اين هزينه بيشتر را دارد ولي برخي ديگر معتقدند سيستم لينوكس وانواع ان براي كار آنها مناسب است و ارزش اين سيستم بيشتر از اين هاست.

اسلاید ۸ :

  توزيع چيست؟ انواع لينوكس به عنوان توزيع از

  آنها يادميشود. تمامي توزيع هاي لينوكس كه در چار چوب زماني يكساني منتشر شده از يك

 هسته اصلي (مهمترين بخش سيستم عامل) تبعيت

 ميكند.تفاوت آنها در نرم افزار هاي اضافي ارائه

 شده،واسطه گرافيكي كاربر،فرايند نصب ،قيمت

 ،اسناد سازي و پشتيباني هاي فني است.

اسلاید ۹ :

ويندوز و لينوكس انواع مختلفي دارند .تمامي

انواع ويندوز را مايكروسافت توليد مي كند.اما

 توزيع متنوع لينوكس از شركت هاي متنوع مانند

 lindows(لينسپاير) ، lycorisوred hat

و…صورت ميگيرد.

اسلاید ۱۰ :

vاخيراً تلاشهايي شده تا كاربرد اين سيستم نيز همانند ويندوز راحت و بي دردسر شود و توليدكنندگان اين سيستم نيز براي انجام اين كار دست به كار شده اند .دو نمونه جديد به بازار ارائه شده و هر دو نمونه شباهت فراواني به سيستم هاي مهم ترين رقيب آنها يعني مايكرو سافت دارد.