لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

سيستم مديريتي

نظامي است هدفمند و سازماندهي شده با برنامه ريزي خاص كه با تهيه دستورالعملها، روشهاي اجرايي و استانداردها و مقررات جاري استقرار يافته و مورد بازنگري قرار

مي گيرد و در مقاطع زماني مختلف اصلاح

مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گردد

اسلاید ۲ :

 

مزاياي اجرا

nبررسي پروژه از نظر مسايل بهداشت، ايمني و محيط زيست در تمامي مراحل

nاطمينان به مديريت در مشخص كردن ريسكها و روشهاي كنترل و كاهش آنها

nرعايت استانداردهاي موجود در ارتباط با پروژه در تمامي مراحل HSE

nكاهش هزينه ها و افزايش سودآوري و رقابت در بازارهاي جهاني بسترسازي مناسب جهت اخذ و اجراي كليه استانداردهاي مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست

n افزايش اطمينان پرسنل از كاهش و كنترل خطرات بالقوه و بالفعل موجود در پروژه و اثرات سوء آنها

اسلاید ۳ :

در چه مرحله اي از پروژه، HSE قابل پياده سازي است؟

 1. ارزيابي
 2. انتخاب
 3. قبل از تصويب پروژه
 4. قبل از ساخت
 5. ساخت و نصب
 6. قبل از راه اندازي
 7. راه اندازي و عمليات

 

اسلاید ۴ :

اعضاي تيم اجرايي HSE

nدبير تيم

nمتخصص HSE

nنماينده بهره برداري

nاز مهندس فرايند، متخصص ايمني نصب، متخصص كنترل فرايند و ساير افراد نيز مي توان كمك گرفت.

اسلاید ۵ :

عناصر سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست

 1. ۱. رهبري و تعهد
 2. خط مشي و اهداف استراتژيك
 3. سازمان، منابع و مستند سازي
 4. ارزيابي و مديريت ريسك
 5. طرحريزي
 6. استقرار و پايش
 7. مميزي و بررسي مجدد

اسلاید ۶ :

۱٫ رهبري و تعهد

در اين بخش اعتقاد نيروي انساني در سطوح مختلف سازمان از صدر تا ذيل (بالا تا پايين) و فرهنگ جاري در شركت براي رسيدن به موفقيت نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست مورد بررسي و ملاحظه قرار مي‌گيرد.

اسلاید ۷ :

رهبري و تعهد

شركت‌ بايستي نسبت به ايجاد و تداوم فرهنگي كه حامي نظام مديريت HSE براساس:

اعتقاد به علايق و خواسته‌هاي شركت براي بهبود اجراء اصول بهداشت، ايمني و محيط زيست.

ايجاد انگيزه براي بهبود اجراء اصول بهداشت، ايمني و محيط زيست توسط كاركنان.

پذيرش مسئوليت فردي و پاسخگويي براي اجراء اصول بهداشت، ايمني و محيط زيست.

اعتقاد به يك نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست كار آمد.

باشد اقدام نموده و كاركنان شركت و پيمانكاران آن بايستي درايجاد و حفظ يك چنين فرهنگ پويايي نقش داشته باشند

اسلاید ۸ :

شركت‌ بايستي نسبت به ايجاد و تداوم فرهنگي كه حامي نظام مديريت HSE براساس:

اعتقاد به علايق و خواسته‌هاي شركت براي بهبود اجراء اصول بهداشت، ايمني و محيط زيست.

ايجاد انگيزه براي بهبود اجراء اصول بهداشت، ايمني و محيط زيست توسط كاركنان.

پذيرش مسئوليت فردي و پاسخگويي براي اجراء اصول بهداشت، ايمني و محيط زيست.

اعتقاد به يك نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست كار آمد.

باشد اقدام نموده و كاركنان شركت و پيمانكاران آن بايستي درايجاد و حفظ يك چنين فرهنگ پويايي نقش داشته باشند

اسلاید ۹ :

نشانه هاي تعهد مديريت به نظام مديريت HSE

 • تخصيص منابع مورد نياز اعم از مالي، پشتيباني و غيره (نظير پول و زمان و …) به موضوعات ايمني، بهداشت و محيط زيست
 • عنوان نمودن موضوعات مربوط به ايمني، بهداشت و محيط زيست در ابتداي جلسات مختلف.
 • مشاركت فعال در فعاليت‌هاي مربوط به ايمني، بهداشت و محيط زيست و بررسي‌هاي مربوط به آنها در سازمان و بخشهاي تابعه آن.
 • اهميت دادن و دخالت ملاحظات ايمني، بهداشت و محيط زيست در تصميم‌گيريههاي مديريت
 • قدرداني از مجريان و برسميت شناختن موضوعات پس از دستيابي به اهداف ايمني‏ بهداشت و محيط زيست
 • تشويق كاركنان براي ارائه پيشنهادات سازنده در زمينه معيارهاي بهبود اجراي ايمني، بهداشت و محيط زيست .
 • مشاركت و ارزش نهادن به نوآوريهاي كه در داخل يا خارج سازمان در زمينه موضوعات ايمني، بهداشت و محيط زيست حاصل گرديده است.

اسلاید ۱۰ :

۲٫ خط مشي و اهداف استراتژيك

دراين بخش ديدگاه‌ها ، مقاصد و خواسته هاي مديريت و اصول عملكرد و اشتياق ايشان نسبت به بهداشت، ايمني و محيط زيست و هدف

از بهبود كارآئي عملكرد HSE

بيان مي‌گردد.