لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سيستم پاداش و جبران خدمت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سيستم پاداش و جبران خدمت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

سيستم پاداش و جبران خدمت
Compensation System `

l

l

lسيستمي است به منظور ايجاد شرايطي كه هر يك از كاركنان متناسب با كميت و كيفيت كاري كه انجام مي دهند پاداش در يافت كنند.

l

lاگر خدمات كاركنان در حد مورد انتظار باشد به صورت حقوق و دستمزد و اگر فراتر از سطح مورد انتظار باشد به صورت پاداش  جبران مي شود

l

اسلاید ۲ :

زمان استفاده از پرداخت هاي تشويقي

l

lزماني كه تلاش سبب بهبود عملكرد گردد

lوقتي كه كار منظم و با سرعت و كيفت مناسب انجام شود

lوقتي كه در جهت اجراي بهتر استراتژي هاي سازمان گردد

lاستانداردهاي سازمان را بهبود بخشد

lمورد اعتماد كاركنان باشد

lسبب تكرار رفتار با پيامد مطلوب گردد

lسبب يادگيري كاركنان از رفتار مناسب شود

l 

اسلاید ۳ :

ادامه جبران خدمات

در نگرش نوين به مديريت نيروي انساني

جبران خدمات تنها از طريق پرداخت حقوق يا دستمزد و مزاياي پولي انجام نمي

 پذيرد بلكه ميزان كيفيت زندگي كاري (Quality of work life) كه شامل

مزاياي غير مستقيم مالي و مزاياي غير مالي است مورد توجه قرار ميگيرد

اسلاید ۴ :

ادامه چالشهاي منابع انساني

چالشهاي فردي

l    مسئوليت اجتمائي

l    ترك خدمت اختياري

l   عدم امنيت شغلي

l   تطبيق فرد با شغل

l   بهره و ري

l   كيفيت زندگي كاري

l

اسلاید ۵ :

سلامت سازماني

سازمان سالم سازماني است كه ميزان افسردگي , نا رضايتي ,

 كم تحركي و فشار رواني كاركنان را به حد اقل ممكن برساند

l

l

lسلامت سازماني با سه مجموعه به شرح زير ارتباط دارد:

فشار رواني (استرس)

بهداشت رواني

اخلاق

اسلاید ۶ :

عوامل موثر در ايجاد استرس در محيط كار

نبود باز خور

كمبود اطلاعات در مورد اينده سازمان و مسير شغلي

نا مشخص بودن انتظارات

فقدان تنوع

حجم كار بيش از حد توان

حجم كار كم

نبود وسائل مناسب براي انجام كار