لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سيستم کانبان چيست توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سيستم کانبان چيست قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

کانبان

کانبان نام ژاپنی کارت بوده و عبارتست از يک سيستم مبتنی بر کارت جهت مونيتور کردن وضعيت توليد. اين ساختار سيستم در ارتباط مستقيم با توليد کششی مي باشد.

کانبان بصورت کلی شامل اطلاعاتی به شرح ذيل می باشد

 • کد کالا و شرح مختصر در خصوص کالا
 • نوع ظرف و تعداد در ظرف
 • مرکز کاری قبلی و بعدی

اسلاید ۲ :

پيش شرط های اجرای سيستم کانبان

بطور کلی چهار پيش شرط برای اجرای موفقيت آميز سيستم کانبان وجود دارد که در شکل زير نمايش داده شده است.

اسلاید ۳ :

انواع کانبان

 ۱) کانبان توليد

جهت  :

 • اطلاع واحد توليد از درخواست توليد
 • توليد در صورت وجود کارت
 • کاهش فضای مورد نياز جهت انبارش
 • به حداقل رساندن اتلاف ها

 ۲) کانبان حمل و نقل (برداشت)  

جهت

 • آگاه سازی تامين کننده از نياز توليد کننده
 • کاهش فضای انبارش جهت مواد اوليه
 • آگاهی از زمان حمل توسط تامين کننده
 • کمک به ايجاد جريان يکنواخت مواد

اسلاید ۴ :

کانبان الکتريکی

امروزه فضای رقابتی شديد موجود در عرصه توليد همچنين وجود سيستمهای توليد ناب نيازمند دقت، سرعت و چالاکی در زنجيره تامين می باشند. کانبان الکترونيکی ابزاری برای تحقق اين خواسته ها در سازمان توليدی و حلقه تامين مرتبط با آن بوده  و به کمک سيستم های مکانيزه مبتنی بر اين تفکر می توان حداکثر بهره وری از زنجيره تامين را حاصل نمود.

 

اسلاید ۵ :

کنتـرل مصــرف مواد برمبنـای کانبــان

مفهوم کنترل مصرف يعنی نظارت بر مصرف صحيح منابع اعم از مواد اوليه ، نيروی انسانی ، انرژی و … .

با توجه به اينکه يکی از منابع ارزشمند هر شرکتی مواد اوليه آن است لذا بايد مصرف مواد تحت نظارت وکنترل دقيق باشد  روش های متداول فعلی ، يک روش پيشگيری از  مصرف غير مجاز نيستند و عمدتا فقط ميزان مغايرت از مصرف صحيح را کنترل می کنند  منجمله روش تعيين ميزان خروجی از انبار مواد و مقايسه آن با ميزان BOM مورد نياز جهت توليدات تحويلی به انبار های محصول و بين راه است و در روش ديگر با مبنا قراردادن  ارزش ريالی محصول سهم ريالی مواد از محصول محاسبه می گردد و از مقايسه ريال مورد نظر جهت محصولات فروخته شده با مقايسه ريال مواد خارج شده از انبارهای مواد اوليه ميزان انحراف مصرف مشخص می گردد

اسلاید ۶ :

کنتـرل مصــرف مواد برمبنـای کانبــان

کنترل مصرف برمبنای کانبان می تواند يک روش پيشگيری از  مصرف غير مجاز باشد زيرا در اين روش ميزان تحـويل مواد از انبار بر اساس BOM محصول ، به ازاء هر کارت کانبان توليد  آزاد، محاسبه شده و مرکز توليدی مجاز به دريافت همان ميزان مواد از انبار می باشد. نتيجه اينکار کنترل مصرف غير مجاز بوده و موجودی مصرف شده يا موجودی پای خط از سرجمع ميزان مواد محاسبه شده برای هر کارت توليدی تجاوز نمی کند.  از طرفی تا زمانی که کارت کانبان توليد محصول از جانب انبار آزاد نشود مرکز توليدی مجاز به توليد نبوده و نمی تواند مواد را زودتر از موعد توليد از انبار تحويل بگيرد. چنانچه مواد در طول فرآيند توليد بيش از درصد ضايعات مجاز درBOM  

اسلاید ۷ :

کنتـرل مصــرف مواد برمبنـای کانبــان

محصول ضايع شوند ، بدليل عدم امکان دريافت مواد اضافی از انبار فرآيند توليد متوقف می شود که اين خود حسنی است در جهت بررسی علت ضايعات و          کم آوردگی مواد در همان لحظه توقف و اقدام در جهت حذف و يا کاهش علل ضايعات بوجود آمده  (لازم بذکر است که توقف فقط به منزله آژير خطر در آن مرکز توليدی در جهت حذف و يا کاهش علل ضايعات در طول زمان است و مسلما مرکز توليدی با جبران آگاهانه مواد تضييع شده به فرآيند توليدی ادامه مي دهد. ) .

اسلاید ۸ :

کنتـرل مصــرف مواد برمبنـای کانبــان

مزيت ديگر اين روش بهنگام بودن اطلاعات است که امکان محاسبه مواد قابل دريافت ، موجودی پای خط و  وضعيت مصرف مرکزتوليدی را در لحظه برای تحليگران مهيا می نمايد. اجرای چنين رويه ای نياز به ايجاد ارتباط بين انبار محل انبارش محصول مراکزکاری با انبار تامين کننده مواد همان مراکزکاری دارد در اين صورت با خروج  محصولی از انبار و آزاد شدن کارت کانبان توليد آن محصول،  محاسبه مواد بر اساس ليست مواد آن محصول انجام و در هر بار تحويل مواد بر اساس کارت برداشت ميزان تحويلی بيش از ميزان محاسبه شده توسط ليست مواد محصول نخواهد بود