لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سیستم ترمز ضد قفل توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سیستم ترمز ضد قفل قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه

nبا توجه به اینکه متوقف ساختن خودرو از به حرکت در آوردن آن مهمتر است و مهمترین خطری که خودرو را تهدید می کند ترمز ناگهانی و قفل شدن چرخ هاست, از این رو نیاز به سیستمی که بتواند ترمز چرخها را- بخصوص در جاده های خیس, برفی ویخ زده که خطر قفل شدن چرخها بیشتر است- را کنترل  و از لیز خوردن آنها جلوگیری کند بیش از پیش احساس می شود.

n

اسلاید ۲ :

تاریخچه

nشرکت دایملر بنز در ابتدای دهه ۱۹۷۰ گروهی از مهندسین و کارشناسان فنی خود را مامور بررسی سیستمی کرد که از سال ۱۹۵۹ پیشنهاد شده بود. این شرکت ابتدا با شرکت تلدیکس به همکاری پرداخت اما به دلیل عدم حصول نتایج مطلوب مجبور به لغو قرارداد خود با شرکت فوق گشت و قرارداد جدیدی را با شرکت بوش بست.

nاین گروه پس از ماهها فعالیت موفق شدند در اواسط دهه ۷۰ سیستم ضد قفل ترمز را عرضه کرده و بصورت گسترده در خودروهای شرکت خود بکار گیرند

اسلاید ۳ :

سیستم  ABS چیست؟

nترمزهای معمولی با ایجاد دو نوع نیروی اصطکاک باعث توقف و یا کاهش سرعت خودرو می شوند :

n1. نیروی اصطکاک بین صفحات لنت و دیسک

n2. نیروی اصطکاک بین تایرهای خودرو و سطح جاده

nشرط ترمز گیری با ثبات و کنترل شده :

n اصطکاک بین تایرها و سطح جاده > اصطکاک سیستم ترمز

n

اسلاید ۴ :

اصول کارکرد سیستم ABS

۱۰۰ درصد* (سرعت خودرو)/(سرعت چرخ – سرعت خودرو)= نرخ لغزش

اسلاید ۵ :

عملکرد سیستم ABS

  1. ارسال اطلاعات لازم بصورت سیگنال به ECU ترمزABS توسط سنسورهای سرعت
  2. بدست آوردن وضعیت چرخها توسطECU با انجام محاسباتی بر روی تغییرات سرعت چرخشی چرخها و سرعت خودرو
  3. اعمال فشار بهینه بر هر یک از ترمزها پس از فرمان ECU به فعال کننده سیستم (در ترمزهای شدید)
  4. تغییر فشار هیدرولیک توسط واحدهای کنترل فشار هیدرولیک ترمز بر اساس فرمان دریافتی ازECU

اسلاید ۶ :

سنسورهای سرعت چرخ

nسنسورهای سرعت چرخ شامل آهنربای دایم , هسته و سیم پیچ است. محل نصب سنسورهای سرعت،روتور سنسور ونیز تعداد دنده های روتور سنسور بسته به مدلهای مختلف خودرو متفاوت است.

اسلاید ۷ :

عملکرد سنسور سرعت چرخ

nدنده هایی که دورتادور رورتو قرار گرفته اند، هنگام چرخش روتور ولتاژAC  را با فرکانس متناسب با سرعت چرخشی روتور تولید می کند.از ولتاژACدرECU  برای دریافت اطلاعات مورد نیاز مربوط به سرعت چرخ ها استفاده می شود.

اسلاید ۸ :

سنسور شتاب

nاستفاده از سنسور شتاب ECU، سیستم ABS را قادر می سازد تا مقدار شتاب منفی خودرو را اندازه گیری کند و به این ترتیب از وضعیت سطح جاده بهتر مطلع شود، در نتیجه برای جلوگیری از قفل شدن چرخ ها دقت ترمز گیری افزایش می یابد. به سنسور شتاب، سنسور G نیز گفته می شود.

اسلاید ۹ :

ساختار سنسور شتاب

nسنسور شتاب از دو دیود نوری، یک صفحه شکاف دار ویک مدار تبدیل سیگنال تشکیل شده است. سنسور شتاب، نرخ شتاب خود را حس می کند وآن را به صورت سیگنال به می فرستد.

nبا استفاده از این سیگنال ها،وضعیت ومشخصات دقیقتر سطح جاده را برای تصمیم گیری مناسب تر بدست می آورد.

اسلاید ۱۰ :

انواع سنسور شتاب جانبی

nدر بعضی خودرو ها برای اینکه مشخص شود که خودرو در پیچ جاده درحال گردش است یا خیر، شتاب جانبی نیز تشخیص داده می شود.

nاین سنسور ها بر دو نوع زیر می باشند: