لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سیلاب توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سیلاب قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

هنگامی که خاک وگیاه نتوانند بارش را جذب نمایند وکانال طبیعی رودخانه کشش گذردهی رواناب ایجاد شده را نداشته باشد.

اسلاید ۲ :

عملیاتی که موجب پخش و گسترش      آبهای سطحی متمرکز دراراضی کم شیب    متناسب با اهداف مورد نظر شده وباعث بهبود وضعیت منابع آب،خاک وپوشش گیاهی می شود.

اسلاید ۳ :

سابقه ی پژوهش

بررسی امکان به کارگیری روش پخش  سیلاب برای توسعه ی منابع طبیعی از سال ۱۳۵۰ درموسسه ی تحقیقات جنگلها ومراتع آغاز گردید.

اسلاید ۴ :

معرفی مقالات بررسی شده

۱) بررسی تاثیر پخش سیلاب برتغییرات پوشش وتولید گیاهی    – فرزاد بیات موحد

۳) بررسی تاثیر پخش سیلاب بر تولید مرتع – فرهادآژیر،    ناصر انصاری،ولی اله مظفریان

۲) اثرات طرق مختلف پخش سیلاب بر خصوصیات رویشی گیاهان مرتع شورپسند – محمد جعفری،علیرضا نهاردانی

اسلاید ۵ :

معرفی مقالات بررسی شده

۴) Range forage producion changes on a water spreadder in southeastern Montana-Branson

۵) some edafic and ecological efects on water spreading on rangeland-Hubbell

۶) Range water spreading as a range improvement practice-Pierson

اسلاید ۶ :

معرفی مقالات بررسی شده

۷) اثرات طرح پخش سیلاب برنفوذ پذیری وحاصلخیزی خاک – امیرسررشته داری

۸) بررسی تاثیر پخش سیلاب برخصوصیات خاک درآبخوان پلدشت ،آذربایجان غربی – رضا سکوتی،محمد حسین مهدیان،عباس احمدی،جواد خانی

۹) تاثیرپخش سیلاب بر برخی ویژگی های فیزیکی وشیمیایی خاک – فرهاد فخری،محمد جعفری،محمد حسین مهدیان،حسین آذرنیوند

۱۰) بررسی تاثیر پخش سیلاب درتغییرات فیزیکو-شیمیایی خاک – محمد حسین مهدیان،ابراهیم حسینی چگینی،محمد حسن شریعتی،کاوه خاکسار

اسلاید ۷ :

 

اسلاید ۸ :

 

اسلاید ۹ :

 

اسلاید ۱۰ :