لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت شاخصهای ملی سلامت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت شاخصهای ملی سلامت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

شاخصهای ملی سلامت

خاطره خوشنام – کارشناس معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي زنجان

با راهنمايی خانم دکتر رفعت محبی فر

(براساس کتاب شاخصهای ملی سلامت – معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی )

 

اسلاید ۲ :

lتوزیع جمعیت شهری و روستایی بر حسب سن و جنس

lجمعیت زیر پنج سال

lجمعیت زیر ۱۵ سال

lجمعیت زیر ۱۶ سال

lجمعیت زیر ۱۸ سال

lجمعیت بالای ۶۵ سال

lنسبت بزرگسالی (۴۹-۱۵سال)

 

اسلاید ۳ :

 

lنسبت جمعیت بالای ۸۰ سال

lمیزان تولد خام

lمیزانهای باروری اختصاصی سنی

lمیزان باروری کلی

lنسبت سرباری

lمیزان رشد سالانه جمعیت به تفکیک منطقه (شهر و روستا)

lتعداد موالید در سال

lنسبت جنسی در تولد

اسلاید ۴ :

l

l             مجموع جمعیت زیر ۱۵ سال و بالای ۶۰ سال

     ۱۰۰*           

                            جمعیت ۵۹ – ۱۵ سال

مورد نیاز :

وزارت بهداشت WHO,

اسلاید ۵ :

lده علت اصلی مرگ

lميزان مرگ ومير کودکان زير ۵ سال از بيماريهای اسهالی

lميزان مرگ و مير کودکان زير ۵ سال از بيماری های تنفسی

lميزان مرگ و مير کودکان زير ۵ سال از بيماری سرخک

lميزان مرگ مغزی گزارش شده به جمعيت ( در ۱۰۰۰۰۰۰ )

lميزان مرگ و مير در بيمارستان( به تفکيک قبل و بعد از ۲۴ ساعت اول بستری)

lتعداد مرگ ثبت شده برحسب علت به تفکيک جنس و سن

lميزان مرگ و مير ناشی از حوادث جاده ای

l

اسلاید ۶ :

l

lK      تعداد مرگ ناشی از اسهال در کودکان زیر پنج سال در طول یک سال

    ۱۰*

                         جمعیت کودکان زیر پنج سال در وسط همان سال

مورد نیاز :

وزارت بهداشت ،UNICEF

اسلاید ۷ :

 

l                تعداد مرگ ناشی از بیماریهای تنفسی در کودکان زیر پنج سال

       K                                                    در طول یک سال

    ۱۰*

                          جمعیت کودکان زیر پنج سال در وسط همان سال

مورد نیاز :

وزارت بهداشت ،UNICEF

l

اسلاید ۸ :

l

  K        تعداد مرگ ناشی از سرخک در کودکان زیر پنج سال در طول یک سال

 ۱۰*

                         جمعیت کودکان زیر پنج سال در وسط همان سال

مورد نیاز :

وزارت بهداشت ،UNICEF

اسلاید ۹ :

lمیزان مرگ ومیرکودکان زیر ۵ سال به تفکیک جنس

lمیزان مرگ اطفال زیر یکسال بر حسب جنس

lمیزان مرگ خام

lMMR در هزار تولد زنده

lمیزان مرگ ومیر نوزادان ( تا ۲۸ روز)

lمرگ بزرگسالان (احتمال مرگ در سال برای گروه سنی ۵۹-۱۵سال درهزار)

lمیزان مرده زایی

lپوشش ثبت موارد مرگ برای آخرین سالی که برآورد شده است .

اسلاید ۱۰ :

l

lK      تعداد مرگ کودکان زیر یک سال دریک سال به تفکیک جنس

    ۱۰*

                                  موالید زنده همان جنس در همان سال

مورد نیاز :

وزارت بهداشت ،سازمان مدیریت، WHO, UNICEF,ICDP,MDG

l