لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت شبكه تلفن ثابت شهري در برنامه چهارم توسعه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت شبكه تلفن ثابت شهري در برنامه چهارم توسعه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

Øوضعيت موجود

                  آماري

                  ساختاري

Ø

Øمشكلات شبكه موجود PSTN

Øبهينه سازي شبكه موجود تلفن شهري در برنامه چهارم توسعه

                اهدا ف آماري

                پيشنهادات جهت طراحي شبكه شهري

Ø

Øبرترين هاي جهان در تلفن شهري

Øتوصيه هاي لازم جهت بهبود كمي و كيفي تلفن شهري

اسلاید ۲ :

وضعيت موجود
تا پايان سال ۱۳۸۲

    تعداد كل دايري :  ۱۵۳۴۰۸۰۵

     پيش بيني دايري سال ۸۳     : ۱۷۲۱۲۳۸۷

     ضريب نفوذ متوسط سال ۸۲ :  ۰۶/۲۳ %

    پيش بيني ضريب نفوذ متوسط درسال ۸۳   : ۵/۲۷ %

    ميزان رشد نسبت به برنامه سوم توسعه     :  ۱۰۲%

              

اسلاید ۳ :

ساختار وضعيت موجود

Ø ارتباط بين مراكزشهري تركيبي از شبكه هاي Mesh  و Star   ميباشد .

اسلاید ۴ :

Ø شبكه انتقال شهري دراين شبكه ازفيبرنوري وسيستم هاي SDH  وPDH استفاده ميگردد.

Ø

Ø نامبرينگ طرح نامبرينگ ۷ رقمي دراغلب مراكزايران اجرا شده

      ولي درتعدادي ازمراكزبدلايلي ازجمله وجود مراكزآنالوگ تعداد

     ارقام ۵ يا ۶ رقم ميباشد. درتهران تعداد ارقام مشتركين معمولي ۶و۷ رقم ومشتركين تلفنهاي خودكار(PABX) 8 رقم است .

Ø

Ø شارژينگ شارژينگ ارتباطات شهري دركليه مراكزشهري ايران

     بصورت يكنواخت ومستقل ازمنطقه (Zone) انجام ميگيرد.

اسلاید ۵ :

Ø مسيريابي  درمراكزشهري مسيريابي به دوصورت مستقيم و

     Alternative صورت ميگيرد .

 

اسلاید ۶ :

Ø شبكه دسترسي

     درحال حاضرقسمت اعظم مشتركين توسط شبكه آبونمان كابل مسي  به مراكزمحلي متصل ميگرد ند.

Ø

اسلاید ۷ :

مشكلات شبكه موجود

Ø محدوديت پهناي باند

     به هرمشترك يك كانال ۶۴ Kb/s در طول مكالمه اختصاص يافته

      است .

Ø عدم امكان ارائه سرويس هاي پيشرفته

Ø دسترسي به شبكه اينترنت از طريق مودم هاي آنالوگ

    اين امر باعث رشد ترافيك Dial up  ديتا روي شبكه گرديده         است.

Ø  لايه هاي مختلف نظيركنترل عملكرد سوئيچ سرويس و
  دسترسي دريك
Platform قراردارند.   

اسلاید ۸ :

پيشنهادات جهت طراحي شبكه شهري

۱ در شهرهاي كوچك و متوسط و روستا ها

Ø ايجاد مراكز بصورت LTX بجاي مراكز ترانزيت ( TX)

Ø مراكز جديد بصورت Host –Remote  نصب گردد تا از تعداد نودهاي شبكه كاسته گردد .

Ø ازهرچند روستا يكي بعنوان Host ومابقي بصورت ريموتهاي آن درنظرگرفته شود.

Ø مراكزي كه امكان ارتقاء ندارند بمرور زمان با مراكز ريموت يا Host  جديد جايگزين گردند .

Ø

اسلاید ۹ :

Ø

۲ شهرهاي بزرگ

Ø  استفاده ازمراكزترانزيت بصورت خالص

Ø  استفاده ازمراكزپرظرفيت (Host- Remote) جهت كاهش تعداد

Ø   مراكزوپيچيدگي شبكه وسهولت درارتقاء

Ø استفاده ازاينترفيس STM1

Ø

Ø

Ø

اسلاید ۱۰ :

  ۳ – چگونگي اجراي سيگنالينگ شماره ۷

Øمراكزمحلي بصورت نقاط سيگنالينگي (SP) تعريف و به يك مركزمحلي SP/STP متصل گردند .

Ø در صورت نيازايجاد نقاط سيگنالينگي STP-Stand Alone شهرهاي بزرگ

Ø عدم اختصاص لينكهاي NO.7 به مراكزكم ظرفيت ( زير ۵K ) و استفاده از مراكز Host – Remote