لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت شبكه هاي كامپيوتري توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت شبكه هاي كامپيوتري قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

لايه پيوند داده

وظيفه لايه پيوند داده، نظارت بر نحوه انتقال، نوبت بندي كامپيوترها در ارسال اطلاعات، كشف خطا و تصحيح خطا و بسته بندي اطلاعات در يك قالب خاص است.

اسلاید ۲ :

فريم بندي (framing)

لايه پيوند داده اطلاعات را از لايه شبكه دريافت و آنها را قطعه بندي كرده و سپس در قالب هايي به نام فريم بسته بندي ميكند.

در فريم بندي ابتدا(header) و انتهاي(trailer) فريم ها نيز مشخص ميشود.

فريم ها داراي چندين فيلد(بخش) هستند. از جمله آدرس فرستنده و آدرس گيرنده.

آدرس كامپيوترها،عددي ۴۸ بيتي به نام آدرس MAC(Media Access Control) است. كه قابل مسير يابي نيست.

اسلاید ۳ :

روش هاي فريم بندي

۱- شمارش بيت ها: در اين روش تعداد بيت هاي فريم در فيلد ابتدايي نوشته ميشود و گيرنده با دريافت فريم، توسط اين فيلد ميتواند ابتدا و انتهاي فريم را تشخيص دهد.

اشكال؟

اگر اين فيلد دچار خطا شود، گيرنده قادر به تشخيص انتهاي فريم نخواهد بود و در نتيجه تشخيص ابتداي فريم هاي بعدي را نيز از دست خواهد داد.

اسلاید ۴ :

روش هاي فريم بندي

۲- بيت هاي پرچم: در اين روش ابتدا و انتهاي هر فريم توسط يك بايت (۰۱۱۱۱۱۱۰) كه به آن پرچم يا flag گوييم مشخص ميشود.

اشكال؟

اگر فرستنده بخواهد داده اي دقيقا مانند پرچم را ارسال كند، در اين صورت گيرنده داده اصلي را به منزله انتهاي فريم تصور ميكند!

اسلاید ۵ :

مديريت و تصحيح خطاهاي انتقال

هنگام انتقال داده ها بين دو نقطه ممكن است سيگنال ها تحت تاثير نويز قرار گيرند.

(يعني بيت يك به شكل صفر تغيير يابد و بالاعكس)

بايد مكانيزمي داشته باشيم تا بتواند وجود خطا را كشف و در مرحله بعد بتوان اصلاح كرد)

لازم است به همراه فريم هاي ارسالي، اطلاعات اضافي اي فرستاده شود كه ميتوانند در شناسايي خطاها و يا تصحيح آنها توسط گيرنده كمك كنند.

اسلاید ۶ :

مديريت و تصحيح خطاهاي انتقال

انواع خطاها:

۱- خطاي تك بيتي: خطاهايي هستند كه در آنها فقط يك بيت از داده ارسالي دچار خطا ميشود

۲- خطاهاي چند بيتي: دو يا چند بيت غير متوالي از داده هاي ارسالي دچار خطا ميشود.

۳- خطاهاي فوراني يا قطاري: خطاهايي كه در آنها دو يا چند بيت متوالي دچار خطا ميشود.

اسلاید ۷ :

كلمه كد (word)

به مجموع داده هاي اصلي و اطلاعات اضافي كه در فريم اضافه ميشود ميگويند.

براي مثال يك فريم با m بيت داده اصلي و n بيت اطلاعات اضافي(بيت هاي كنترلي و …) در مجموع داراي S بيت داده ميشود كه به اين واحد S‌بيتي كلمه كد گوييم.

S = m + n

اسلاید ۸ :

فاصله همينگ (hamming)

اگر دو كلمه كد داشته باشيم، به اختلاف هاي اين دو كلمه فاصله همينگ گوييم و با D نمايش داده ميشود.

براي مثال دو كلمه ۱۱۰۰۰۱۰۱ و ۰۱۱۱۰۱۰۱ در بيت هاي پنجم و ششم و هشتم اختلاف دارند. پس فاصله همينگ برابر ۳ است.

فاصله همينگ را ميتوان از XOR‌كردن دو كلمه و شمارش تعداد يك ها نيز بدست آورد.

اسلاید ۹ :

روش مديريت و تشخيص خطاهاي انتقال

  • بيت توازن (parity bit):
  • كنترل جمع بلوكي (Block Sum Check)
  • كنترل افزونگي چرخشي (CRC: Cyclic Redundancy Check)

اسلاید ۱۰ :

روش مديريت و تشخيص خطاهاي انتقال

بيت توازن (parity bit): بيت توازن بيتي (۰ يا ۱) است كه فرد يا زوج بودن تعداد بيت هاي يك داده اصلي را مشخص ميكند. بر دو نوع است:

۱- بيت توازن زوج (even): بيتي است كه به هر كلمه كد اضافه ميشود تا تعداد يك هاي آن را زوج كند. براي مثال داده ۱۱۰۰۱۱۰۱ داراي تعداد فرد يك است. پس با اضافه كردن بيت توازن ۱، تعداد يك ها را زوج ميكنيم.

۲- بيت توازن فرد (odd): بيتي است كه به هر كلمه كد اضافه ميشود تا تعداد يك هاي آن را فرد كند. براي مثال داده ۱۱۰۰۱۱۰۱ داراي تعداد فرد يك است. پس نيازي نيست كه بيت ۱ اضافه شود و در نتيجه بيت صفر به آن اضافه ميكنيم تا تعداد يك ها فرد بماند.

فاصله همينگ در كلمه كدهايي كه از بيت توازن استفاده ميكنند برابر ۲ است. پس حداكثر ميتوان يك خطا را تشخيص داد.