لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت شبيه سازي سيستم بيمارستان با نرم افزار Arena توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت شبيه سازي سيستم بيمارستان با نرم افزار Arena قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تعريف سيستم:

Òبيمارستاني وجود دارد كه ما مي خواهيم سرويس دهي و استفاده از منابع را در آن بهينه كنيم.يعني مي خواهيم به اهداف ياد شده براي كسب رضايت مشتريان و همچنين كاهش هزينه و بالا بردن راندمان كار و افزايش درآمد برسيم.

Òراه هاي رسيدن به سيستم بهينه با استفاده از شبيه سازي:

Ò۱- بررسي  سيستم موجود و رفع مشكلات آن

Ò۲- بررسي سيستم ها ي مشابه در شهر هاي ديگر براي رسيدن به ورودي ها ي بيماران و امكانات ديگر           

اسلاید ۲ :

 

مقدار دهي پارامتر هاي ديگر با احتمال توزيع تعيين شده

Òبعد از ورود بيماران به بيمارستان سه وضعيت براي آن پيش خواهد آمد:

Ò۱- مراجعه به دكتر عمومي(بخش عمومي)

Ò۲-مراجعه به دكتر متخصص (بخش متخصصين)

Ò۳-وضعيت اورژانسي

Òتوزيع بيماران به هر كدام از سه بخش به صورت زير تعريف شده است:

Ò

Òبخش عمومي                                          ۴۰%    

Òبخش متخصصين                                       ۵۰%

Òبخش اورژانس                                          ۱۰%

اسلاید ۳ :

تخصص هاي موجود در بخش متخصصين

Òدر بخش متخصصين ، تخصص هاي زير براي اين بيمارستان در نظر گرفته شده است و بيمار با ورود به اين بخش به صورت تصادفي (البته با توزيع احتمال مشخص) به يكي از متخصصين زير رجوع مي كند:

Ò۱- متخصص قلب و عروق                                       ۱۵%

Ò۲-متخصص مغز و اعصاب                                        ۱۵%

    ۳-متخصص داخلي                                                ۲۰%

Ò۴-متخصص ارتوپد                                                 ۱۳%

Ò۵- دكتر شكسته بندي                                          ۱۲%

Ò۶-گوش  و حلق و بيني                                          ۱۳%                            

Ò۷-متخصص چشم(بينايي)                                      ۱۲%

Ò

اسلاید ۴ :

میزان زمان ویزیت پزشکان از بیماران

Òتقریبا کلیه پزشکان با اندکی تفاوت زمانی در میزان زمان ویزیت از بیماران از  رنج زمانی زیراستفاده می کنند :

Òحداقل زمان ویزیت:     ۵ دقیقه

Òمتوسط زمان ویزیت:    ۱۰ دقیقه

Òحداکثر زمان ویزیت:  ۲۰ دقیقه

اسلاید ۵ :

زمانبندي كاري براي متخصصين

Òمتخصصين تخصص هاي مختلف همه روزه و يا بطور شبانه روز در بيمارستان حضور ندارند.و معمولا زمان هاي مشخصي از روز و نه شب در بيمارستان بيماران را ويزيت مي كنند. اگر اين زمان حضور دكتران متخصص بدون سازمان دهي باشد باعث هرج و مرج و صف هاي طولاني مي شود .از طرفي ديگر استفاده از تعداد انبوه دكتران باعث بيكار ماندن آنها و افزايش هزينه مي شود .پس بايد با يك برنامه ريزي از هر دو عيب جلو گيري كرد و بايد فرمولي زماني تهيه كرد تا بهترين زمانها دكتر در بيمارستان حضور داشته باشد و از آن زمان هم نهايت مشتريان درمان و ويزيت شوند.

Òبراي زمانبندي ما به ماژول schedule نياز داريم

Òاين زمانها به صورت زير براي هر متخصص در نظر گرفته شده است:

اسلاید ۶ :

وضعيت انتخاب بعد از بخش ويزيت متخصص

Òبعد از مراجعه بيمار به متخصص ، دو حالت پيش روي بيمار قرار مي گيرد:

Ò۱-تجويز دارو  و يا دستورالعمل توسط پزشك و خروج بيمار 

Ò۲-بستري شدن بيمار براي درمان و  يا عمل جراحي توسط پزشك

Ò در صدي كه به اين حالات اختصاص مي يابد عبارتست از:

Òحالت اول:    ۸۰%

Òحالت دوم:    ۲۰%

اسلاید ۷ :

مرحله بعد از ورود بيمار به بخش بستري

Òبيمار بعد از ورود به بخش بستري،چند حالت يا انتخاب پيش روي اوست:

Ò۱-درمان شدن بيمار بعد از بستري شدن و خروج او                    ۶۰%

Ò۲-نياز داشتن بيمار به عمل جراحي                     ۳۰%

Ò۳-ارجاع بيمار به بخش ICUو CCU                            ۱۰%

Ò

اسلاید ۸ :

ادامه عملیات در پروسه های جراحی و ccu_icu

Òبرای بخش اتاق عمل و بخش ccu-icu 12 اتاق(تخت) در نظر گرفته شده است.

Òتوقف برای عمل جراحی به صورت زیر می باشد:

Òحداقل :  ۱٫۵ ساعت

Òمتوسط :  ۲ ساعت

Òحداکثر :  ۲٫۵ ساعت

Òهر بیمار بعد از عمل جراحی و یا حضور در بخش ccu دوباره به بخش بستری برای تکمیل درمان و استراحت بر می گردد.

اسلاید ۹ :

گزارش ها ي نرم افزار

Òبه دليل اينكه در اينجا سيستم  با سيستم ديگري مقايسه نمي شود . هدف ساخت يك سيستم جديد است گزارش خاصي براي آن نيست.

Òاما براي محاسبه پياده سازي چنين سيستمي،كه بتواند ميزان دقيق هزينه مشغول بودن و بيكاري بخش هاي مختلف بيمارستان را به ما بدهد مي تواند قابل اهميت باشد. تا بتوانيم در مراحل بعد هزينه بيكاري نهاد ها مثلا پزشكان را كاهش دهيم و يا هزينه ساعات بيكاري را سامان ببخشيم و به كمترين حد ممكن برسانيم.

Òمثلا  اگر براي هر ساعت بيكار ماندن پزشكان به اندازه ۱ تومان هزينه براي بيمارستان تمام شود هزينه كل براي بيكار ماندن معادل زير خواهد بود:

اسلاید ۱۰ :

ميزان هزينه براي تخت هاي خالي و تخت هاي پر

Òميزان هزينه براي تخت خالي در ساعت:    ۳تومان

Òميزان هزينه براي تخت پر براي هر ساعت:  ۱ تومان