لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت شبکه های بی سیم توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت شبکه های بی سیم قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

۲)نظريه قيمت گذاری آربيتراژ

 • مفروضات APT
 • سرمايه گذاران به دنال بازدهی با ريسک متعادل هستند ؛ آنها ريسک گريزند و به دنبال پيشينه سازی ثروت نهايي شان هستند؛
 • سرمايه گذاران می توانند در نرخ بدون ريسک, وام بگيرند و يا وام بدهند.
 • هيچ محدوديت بازاری, همانند هزينه هايي مبادلاتی , ماليات يا محدوديت فروش استقراضی وجود ندارد.
 • درحالی که APT مفروضات کمتری نسبت به CAPM دارد, ليکن دو فرض خاص دارد:
 • سرمايه گذاران بر تعداد و همچنين تعيين عواملی که به صورت سيستمی در قيمت گذاری داراييها مهم اند, توافق دارند؛
 • هيچ گونه فرصت سود آربيتراژ(بدون ريسک) وجود ندارد.

اسلاید ۲ :

۴٫روش شناسايي تخمين و آزمون APT

 • برای فن تخمين همزمان ويژگي ها و عامل ها از دو شيوه مجزا استفاده می شود.
 • ۱- ويژگيهای ورقه مدل APT
 • ۲- عامل Ij ويژگي ورقه    bij                قيمتهای بازاری ريسک
 • ۲-الف)مجموعه ای از پديده های کلان اقتصادی که احتمال دارد بازده را تحت تأثير قرار دهند در نظر گرفته می شود و اين پديده ها شامل متغيرهايي از قبيل نرخ تورم و نرخ بهره می باشند.
 • ۲-ب)مجموعه ای از پرتفويهاييبه مشابه ابزارهايي که عامل تاثيرگذار بر بازده اوراق در خود نشان می دهند تعيين می گردند.

اسلاید ۳ :

 • ۱-۴٫ تعيين همزمان عامل ها و ويژگي ها
 • ۲-۴٫ تعيين ويژگي های اوراق بهادار

  ۳-۴٫ تعيين پديده های تأثيرگذار بر فرآيند ايجاد عايدی

  ۱-تورم

  ۲-ساختار دوره ای ( زمانی( نرخ های بهره

  ۳-حذف ريسک

  ۴-توليد صنعتی

اسلاید ۴ :

۴-۴٫تعيين پديده های تأثيرگذار بر فراگرد ايجاد عايدی

 • ۱-اختلاف بين بازده پرتفوی سهام کوچک و پرتفوی سهام بزرگ(کوچک منهای بزرگ)
 • ۲-تفاوت بين بازده پرتفوی سهام با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری بزرگ و پرتفوی سهام با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری کوچک(زياد منهای کم)
 • ۳-تفاوت بين بازده ماهانه اوراق ترفه بلند مدت دولتی و بازده ماهانه اوراق خزانه
 • ۴-تفاوت بين بازده ماهان پرتفوي اوراق تعرفه شرکتی بلند مدت و پرتفوی اوراق قرضه بلند مدت

اسلاید ۵ :

۵٫ آزمون تجربی APT

 • ۶٫APT و CAPM
 • ۷٫ APT و بازارهای سرمايه ايران
 • ۸٫APT و اثر ژانويه
 • ۹٫APT و اثر تورم
 • ۱۰٫ تکنيک آزمون بديل