لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت شركت مديريت شبکه برق ایران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت شركت مديريت شبکه برق ایران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

*با راه‌اندازي بازار برق ساختار عمودي بين بخشهاي توليد، انتقال و توزيع (انحصار طبيعي) به ساختار افقي (رقابتي) تبديل مي‌گردد.  شروع تجديد ساختار در ايران نيز با جدا سازی بين بخشهای توليد، انتقال و توزيع انجام پذيرفت.

اسلاید ۲ :

ساختار سنتي صنعت برق

برخي از  ويژگيها:

۱-انحصاري بودن

۲- الزام به ارائه خدمات

۳- نرخهاي تنظيم شده

۴- تعیین قیمت برق بر اساس هزینه تمام شده

اسلاید ۳ :

مشكلات سيستم سنتي  

 1. عدم کفايت منابع دولتی برای پوشش کل سرمايه گذاری مورد نياز در بخشهای توليد، انتقال و توزيع
 2. بهره وري پائين بدليل عدم وجود رقابت
 3. ۳. عدم کنترل هزينه ها بدليل تعيين نرخ برق بر اساس قيمت تمام شده

اسلاید ۴ :

عوامل و انگيزه هاي اصلي تجديد ساختار در صنعت برق

 1. نتايج درخشان تجديد ساختار و ايجاد رقابت در صنايعي مانند هواپيمايي، مخابرات ، گاز و…
 2. جبران كمبودهاي سرمايه گذاري توسط بخش غيردولتي
 3. افزايش بهره وري اقتصادی
 4. شفافيت هزينه ها در بخشهای توليد، انتقال و توزيع و امکان کنترل آن

اسلاید ۵ :

 1. ايجاد محيط رقابتی و جلوگيري از انحصار
 2. كاهش تصدي گري دولت با حضور بخش خصوصی
 3. مشتري مداری با ترويج رقابت
 4. الزام تبعيت از قوانين بين المللي و شرايط منطقه اي بمنظور تامين شرايط لازم براي پيوستن به پروتكلهاي منطقه اي (همچون برخي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا).

اسلاید ۶ :

دلايل تجديد ساختار و راه اندازی بازار برق در ايران

ايجاد فضای رقابتی در توليد و توزيع برق

 1. تامين منابع مورد نياز از طريق حضور بخش غير دولتی در سرمايه گذاری
 2. افزايش بهره وری اقتصادی

اسلاید ۷ :

الزامات قانوني برنامه سوم

 • ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه

فراهم کردن زمينه واگذاري شركتهايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي

 • بند الف ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه

 سازماندهی دولتی در قالب شرکتهای مادر تخصصی

 • تبصره ۴ ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه

باقي ماندن برخي شركتهاي دولتي در بخش دولتي كه اولاً  داراي انحصار طبيعي باشند و ثانياً بخش خصوصي انگيزه اي براي وارد شدن در آن ندارد.

 • ماده ۳۵ قانون برنامه سوم توسعه

عدم تبعيض بين دستگاهها و شركتهاي دولتي و بومي با بخش تعاوني و خصوصي

اسلاید ۸ :

بر اساس اساسنامه مصوب، اهداف شركت به شرح زير است :

۱ـ راهبري و پايش بهـره برداري از شبكه توليد و انتقال برق كشور به منظور حفظ پايايــي و امنيت شبكه و تامين مطمئن برق.

۲ ـ فراهم ساختن امكان دسترسي به شبكه برق كشور براي متقاضيان اعم از دولتي يا غيردولتي به منظور خريد و فروش و يا جا به جايي (ترانزيت ) برق .

۳ ـ‌ برقراري شرايط خريد و فروش رقابتــي برق و ايجاد، اداره و توسعه بازار و بورس برق .

۴ ـ اتخاذ تدابيــر و انجام اقدامات لازم در راستاي حصول اطمينــان از تامين برق، گسترش مشاركت بخش غير دولتي و توسعه رقابت در توليد و توزيع برق رد چهارچوب سياست هاي وزارت نيرو .

اسلاید ۹ :

همچنين وظايف و ماموريت ها عبارتند از:

۱ـ توسـعه، تجهيز و اداره مركز ملـي راهبري و پايش شبـكه برق كشور (ديسپاچـــينگ) و هماهنگي و نظارت بر مراكز منطقه اي كنترل و پايش شبكه برق.

۲ ـ تعيين و ابلاغ تنظيمات مربوط به تاسيسات توليد وانتقال نيروي برق و برنامه هاي لازم براي تامين پايايي و امنيت شبكه برق كشور.

۳ ـ نظارت بر حسن اجـراي مقررات، استانداردها و دستـورالعمل هاي مرتبط با موضـوع فعاليت شركت و مراقبت از رعايت تنظيمات مربوط به تاسيسات و برنامه ها توسط مالكيـن و بهره برداران تاسيسات توليد و انتقال نيروي برق.

۴ ـ راهبري، انجام عمليات و توسعه بازار و بورس برق.

اسلاید ۱۰ :

۵ ـ خريد و فروش عمده برق در داخل و خارج از كشور و نظارت بر خريد و فروش عمده برق در داخل و خارج از كشور و ديگرعمليات در بازار برق كه توسط سايراشخاص حقيقي وحقوقي در چارچوب ضوابط يا مقررات بازار برق انجام مي شود.

۶ ـ مديـريت دسترسي و جا بجايي ( ترانزيت) انرژي الكتريكي در شبكه برق شامل تبــادلات درون و برون مرزي و اتخاذ تدابير لازم براي پيشگيري از وضعيتي كه رقابت در بازار برق را محدود مي نمايد.

۷ ـ برقراري امكان عبور برق توليدي نيروگاه هاي غير دولتي و عرضه كنندگان برق از طريق شبكه برق كشور.

۸ ـ انجام اقدامات لازم براي دسترسي به شبكه برق كشور در چارچوب مقررات مصوب و بر اساس رقابت سالم براي متقاضيان.