لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت شرکت ریسندگی وبا فندگی کوکما توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت شرکت ریسندگی وبا فندگی کوکما قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

شرکت کوکما (سهامی خاص)

nواقع درشهرک صنعتی خرم دره- پشت هتل غزالِ۰

nمحصول تولیدی: پارچه فاستونی- کت وشلواری۰

nمساحت:۸ هکتارو۱۲۸نفرخانم وآقا۰

nدارای دو سالن بافندگی وتکمیل ,تاسیسات,انبار مرکزی,پست برق ونگهبانی۰

nدفتر مرکزی درتهران۰

nمواد اولیه:نخهای پشم پلی استر,پلی استر ویسکوزوغیره۰

اسلاید ۲ :

ســـــــــــالن بِِــــــــــــــــافندگی                         

nمساحت:۳۷۱۲متر۰

nشامل دستگاههاوقسمت های زیر۰

.۱دستگاه چله پیچی۰

.۲طراحی۰

.۳انبار نخ۰

.۴دستگاههای بافندگی ۲۴عدد۰

.۵کنترل خام وانبار ضایعات۰

اسلاید ۳ :

وظایف دفتـــــــرمـــرکزی

nگرفتن سفارش از مشتری۰

nعقد قرار داد با مشتری۰

nطراحی طرح پارچه۰

nمحاسبه حقوق ومزایای پرسنل۰

nوغیره۰

اسلاید ۴ :

دفتر طراحــــــــــی مهنــــــــدسی وبافندگی

nتحویل سفارش بافت از دفتر مرکزی۰

nطراحی طرح ,نوع,متراژ,توسط کامپیوترووارد کردن آن به دستگاهها۰

nدادن برگه درخواست نخ به انبار نخ۰

nنظارت بر عمل کرد پرسنل چله پیچی,طراحی,بافندگی۰

nوغیره

اسلاید ۵ :

درخواست نخ از انبار نخ توسط دفتر مهندسی۰

nمقدار نخ۰

nنوع ۰

nشماره رنگ۰

n

nنمره نخ۰

n

n

اسلاید ۶ :

مواد اولیه: نـــــــــــــخ

.۱نمره نخ۰

.۲لات نخ۰

.۳شید یا شماره رنگ۰

.۴جنس نخ۰

.۵داخلی یا خارجی۰

اسلاید ۷ :

انبار نخ(محل نگهداری نخ های مصرفی)

nتعداد پرسنل:۵ نفر۰

nدو شیفت-۱۴۰۵ساعت۰

nتحویل نخ به چله پیچی وبافندگی۰

nتحویل گرفتن نخهای وارد شده به شرکت۰

nورود نخهای اضافی چله پیچی وبافندگی۰

n

اسلاید ۸ :

چــــــــــــــــــله پیچــــــــــــــــــــی

nمهمترین دستگاه بافندگی۰

nایجاد نخ تارپارچه۰

nمتراژ ( طول- عرض-تراکم)

nاسنو۰

n4نفر پرسنل (دو شیفت)۰

n16ساعت۰

n5000متردر دو شیفت۰

اسلاید ۹ :

طراحــــــــــــــی

nطرح پارچه طبق سفارش بافت۰

nعبور دادن سر نخها از میلمیلک۰

n6نفر-تک شیفت۰

nهر دو نفر در ۸ ساعت یک چله ۰

اسلاید ۱۰ :

بــــــــــــــــــــافندگی

nاضافه کردن نخ پود به تار۰

nعرض۰

nطول۰

nتراکم۰

nحاشیه۰

n4شیفت – بدون تعطیلی۰

nهر شیفت ۵نفر۰