لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت شناخت میوه ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت شناخت میوه ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

میوه:

در تشکیل میوه کلیه اندام های گل حتی اجزا فرعی ان می تواند سهیم باشند. این اندامها حتی شامل دمگل – گلبرگها-و یا برگهای زیرین و رویین روی قسمتهای تخمدان می با شد.
ساخت میوه مرحله لقاح را پشت سر گذاشته  اگر چه در تخمدان از راه غیر جنسی هم میتواند بوجود اید که پس از تکامل به میوه منتهی می گردد .
در ساختمان میوه دو قسمت یکی برون بر و دیگری درون بر قابل تشخیص است .

اسلاید ۲ :

سته( berry)
به میوه های گوشتی با سا ختمان یکنواخت که بر خلاف میوه های دانه سخت تمامی قسمتها ی میوه مانند برون بر و میان بر گوشتی ابدار-خمیری و یا اسفنجی می باشد.مانند انگور و گوجه…

اسلاید ۳ :

سامار( Samara)
میوه های خشک ناشکوفا با دو بال .که دو نوع سامار ودی سامار وجود دارد که سامار مانند نارون ودی سامار مانند افرا.
       سامار
                   دی سامار

اسلاید ۴ :

خرجین( Siliqua)
به میوه های کپسول خانواده ی شب بو گفته میشود.که در حجره ی طولی توسط یک دیواره ی نازک غشایی به دو قسمت تقسیم میشود. چهار شکاف طولی ایجاد میشود.

اسلاید ۵ :

کپسول قاچی( Septicital capsule)
کپسولهایی که با شکافهای واقع شده روی دیواره  نازک و غشایی وسطی شکفته میشوند.مانند تاتوره( daturea)

اسلاید ۶ :

نیام( Legume)
میوه های خشک متشکل از یک برچه که با ۲ شیار شکفته میشود. که این نوع میوه های یک برچه ای  نیز در جهت طولی از درز پشت و یا درز شکم باز شده که معمولا“ یک حجره ای هستند.

اسلاید ۷ :

برگه( follicule)
این گونه میوه ها به وسیله شکافی که در درز شکمی یا درز پشتی به وجود میاید شکفته میشود. میوه های خشک متشکل از یک برچه که با یک شیار شکفته میشود . مانند زبان در قفا…

با یک درز شکفته
 میشود

اسلاید ۸ :

پنیرکی( Schizocarp)
میوه های خشک متشکل ازبرچه های متعدد که هر یک به تنهایی از میوه جدا شده و دانه ها را ازاد می کند. مانند پنیرک و گل ختمی…

اسلاید ۹ :

میوه های مرکب چند برچه ای( Aggregate fruits)
میوه های مرکبی که از چندین برچه یک گل مشتق میشوند.