لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت شناخت میوه ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت شناخت میوه ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

میوه:

در تشکیل میوه کلیه اندام های گل حتی اجزا فرعی ان می تواند سهیم باشند. این اندامها حتی شامل دمگل – گلبرگها-و یا برگهای زیرین و رویین روی قسمتهای تخمدان می با شد.
ساخت میوه مرحله لقاح را پشت سر گذاشته  اگر چه در تخمدان از راه غیر جنسی هم میتواند بوجود اید که پس از تکامل به میوه منتهی می گردد .
در ساختمان میوه دو قسمت یکی برون بر و دیگری درون بر قابل تشخیص است .

اسلاید ۲ :

سته( berry)
به میوه های گوشتی با سا ختمان یکنواخت که بر خلاف میوه های دانه سخت تمامی قسمتها ی میوه مانند برون بر و میان بر گوشتی ابدار-خمیری و یا اسفنجی می باشد.مانند انگور و گوجه…

اسلاید ۳ :

میوه شفت( Drupe)
به میوه های گوشتی که در وسط هسته سختی دارند.درحالت کلی این میوه ازدوبخش برون بر گوشتی ابدار ودیگری بخش درون بر سخت تشکیل می شود. مانند گیلاس وهلو… 

اسلاید ۴ :

فندقه( Akene)
میوه های خشک و نا شکو فا با دیواره های سخت.در این نوع میوه ها درون بر و پوسته ی دانه به یکدیگر متصل اند که به همین دلیل به این نوع میوه ها فندقه می گویند اغلب فند قه هابا یک حلقه تاجی کا کلی ساده یا مضا عف رشته های شاخی  ویا حلقه تاجی  فلسی مجهز میباشد.

اسلاید ۵ :

گندمه( Caryopsis)
میوه خشک ناشکوفا با دیواره های نازک که به دانه چسبیده.این نوع میوه جزو میوه های گیاهان تیره غلات است. در این نوع میوه درون بر به پوسته دانه چسبیده و یا گاهی نیز به پوششها متصل می باشد . علاوه بر ان برون بر هم حالت پوسته ای دارد. در بعضی گیا هان گندم گاهی درز پوشششهای داخلی وخارجی خود خارج می شود. مانند گندم وجو…

اسلاید ۶ :

کافشه ای( Achene)
به میوه های خشک و ناشکوفا با دیواره های نازک وجدا از دانه . مثل کافشه …

اسلاید ۷ :

غضروفی( Pome)
به میوه های گوشتی که در وسط برچه های غضروفی دارندگفته می شود.مثل سیب…

اسلاید ۸ :

خرجین( Siliqua)
به میوه های کپسول خانواده ی شب بو گفته میشود.که در حجره ی طولی توسط یک دیواره ی نازک غشایی به دو قسمت تقسیم میشود. چهار شکاف طولی ایجاد میشود.

اسلاید ۹ :

کپسول منفذی( Poricidal capsule)
کپسولهایی که با منافذ معمولا“ انتهایی شکفته میشوند.

اسلاید ۱۰ :

میوه کپسول( Capsulla)
میوه های خشک متشکل ازتعدادی برچه به هم پیوسته که شکفته میشوند و دانه را ازاد میکنند.