لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت شناخت و طراحي معماري روستا – روستای ساتللو توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت شناخت و طراحي معماري روستا – روستای ساتللو قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

پيشگفتار

انگيزه ي گروه در انتخاب اين روستا:

-واقع شدن در شهرستان تبريز(شهر خود)

 _ اجرايي بودن طرح آن (اولويت اول طرح هادي در آن اجرا مي گردد)

مشكل اصلي:

 _نواقص در خصوص نقشه ها

_ ناخوانا بودن نقشه ها

لازم است در اينجا از زحمات بي دريغ جناب دكتر محمد زاده كه ما را در اين تحقيق ترغيب و ياري نمودند و همكاري بنياد مسكن آذربايجان شرقي و اهالي روستاي ساتللو, تقدير و تشكر بجا آوريم.

اسلاید ۲ :

مقدمه

_ براي دستيابي به توسعه ي ملي به معناي اعم كلمه ,توسعه ي روستايي و توسعه شهري اهميت دارند و بايد اين دو به موازات هم پيش روند.

_  در توسعه روستايي هدف ايجاد فضاهاي هاي مسكوني و غير مسكوني مناسب و بهبود بخشيدن به آنهاودر نتيجه آن آسايش و سلامت روستاييان مي باشد.

_  در اين تحقيق ,فقط آنچه در طراحي روستاي ساتتلو نقش دارد آورده شده است.

_از بحث اجمالي فصول اول و دوم طرح هادي كه به ترتيب به مطالعات مفصل استان و شهرستان پرداخته صرف نظر شده است.

_  به معرفي عوامل تاثير گذار در طراحي كه بحث اصلي ما را شامل است پرداخته مي شود .

_  هدف كلي تحليل و نقد طرح هادي و طراحي فضاهاي روستاي ساتللو مي باشد .

اسلاید ۳ :

فهرست مطالب:

۱-شناخت وضع موجود       

                                          الف_عوامل کلي مؤثر

                                             

                                            ب_ بافت روستا

    

ج_معماري مسکن   

     

 

۳-ارائه طرح

                                      الف_بافت روستا       طراحي معابر-جايگذاري كاربري ها-طراحي

                                            واحد محله-واحد همسايگي

 ب_ معماري مسکن      طراحي پلان مطلوب مسكن روستا

اسلاید ۴ :

             فصل ۱ –    شناخت وضع موجود         

                             الف_عوامل کلي مؤثر

                                         

                                           ب_ بافت روستا

 

ج_معماري مسکن   

     

عوامل اقليمي-اقتصادي-جمعيتي-فرهنگي و…

بررسي معابر-بررسي اراضي

بررسي كيفيت ابنيه-بررسي پلان هاي موجود

اسلاید ۵ :

-تعميم از ايستگاه و اقليم تبريز

-اقليم نيمه خشك و خشك سرد

– مرز تقريبي اين دو اقليم هم ارتفاع ۱۴۰۰ متر

– مهمترين مسئله استفاده بيشتراز نور جنوبي

-بارندگي مناسب (متوسط بارندگي ۳۵۰ميليمتر در سال)

-پوشش گياهي مناسب

-تابستان هاي معتدل و زمستان هاي سرد

(تصوير۷و۶)

اسلاید ۶ :

üبادهاي غالب:

     مه يلي: در بهار و تابستان از شمال شرق-باعث تلطيف هوا

     آغ يلي: در ارديبهشت ماه تا پاييز-از غرب-اثرات منفي روي محصولات زراعي-خشك و سوزان(تصوير۸و۹)

 

اسلاید ۷ :

üتوپوگرافي روستا:

روستاي ساتللو بخاطر قرارگيري در جلگه تبريز تقريبا زمين همواري دارد ودر نزديکي آن عوارضي بلندي نيست.خاک روستا کمي شور است.

البته حوزه ي تبريز در امتداد خط گسل تبريز-مرند قرار دارد و بر اثر حركات جزئي

برآمدگي هاي كلي ايجاد شده و باعث ايجاد مخروطه افكنه تبريز شده است كه روستاي مذكور در پايين اين مخروطه افكنه واقع است.(تصوير ۱۰)

                                  روستاي ساتتلو

                                            تصوير ۱۰-روستا در زميني مسطح واقع است.

اسلاید ۸ :

   علل پيدايش روستا

      -وجود زمين هاي زراعي مناسب

–اسكان مطلوب

–مسطح بودن زمين درتوپوگرافي

–مهمترين عامل دسترسي به آب از رودخانه ي آجي چاي (تلخه رود). البته به علت خشكسالي آب اين رودخانه اخيراً بشدت كاهش يافته است. (تصوير۱۳)

اسلاید ۹ :

_جمعيت روستا در سال ۱۳۸۵ :۱۳۵۰ نفر و ۱۸۰خانوار.

_ روستا مهاجرده

_ داراي جمعيت جوان (تصوير۱۵)

(چون بر اساس استاندارد حداقل ۳۰% جمعيت زير ۱۵ سال مي باشد)

_سن غالب بودن تعداد مردان نسبت به زنان (جدول۱۶)

اسلاید ۱۰ :

üكاربري هاي موجود روستاي ساتللو

-كاربري مسكوني: از نوع ارگانيك و متمركز

-كاربري آموزشي: ابتدايي و راهنمايي+ دبيرستان دخترانه

-كاربري بهداشتي: خانه بهداشت

_فاقد كاربري اداري+ درماني+فرهنگي+صنعتي(واحد قاليبافي در خانه هاست)+فضاي پارك+دبيرستان پسرانه

مذهبي : مسجدو حسينيه كه ۵ باب است.

تجاري/خدماتي (۲۳۵مترمربع)در مشاهدات بسيار كم بوده)

(نقشه۲۴ و جدول ۲۵ )