لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت شناخت ICANN توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت شناخت ICANN قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

ICANN چيست؟

l

lموسسه اينترنتي واگذاري نامها و عددها

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

lيک موسسه غير انتفاعي و تشکل بين المللي است

اسلاید ۲ :

اهداف ICANN

lحفظ پايداري عملياتي اينترنت

lتوسعه رقابت

lحضور وسيع جوامع جهاني اينترنتي

lتوسعه سياستها و خط مشي ها ، مرتبط

lپروسه هاي از پايين به بالا و مبتني بر اجماع

اسلاید ۳ :

وظايف ICANN

lمسئوليت واگذاري آدرسهاي IP

l مشخصه هاي پروتکل

l مديريت واگذاري نامهاي دامنه عام و کشوري

lمديريت سرورهاي ريشه اي

l

اسلاید ۴ :

ICANN چه نميکند؟

l محتواي در اينترنت

lSPAM

lروابط مالي

lقانون حمايت از مصرف کننده

lقانون حريم شخصي افراد

lقانون حفاظت از اطلاعات

lقانون مالکيت معنوي

lE-commerce, e-education, e-government وغيره

l

اسلاید ۵ :

سيستم نام دامنه چيست؟

lتبديل نامهاي دامنه به آدرسهاي اينترنتي را انجام ميدهند

lنامهاي دامنه از اجزاء مختلفي تشکيل ميشوند نظير www.icann.org  يا www.ripe.net

lآخرين بخش ( .net يا .org.com  ، .edu و غيره ) TLD يا  Top Level Domain ناميده ميشود

lداري دو نوع است.

lTLD هاي عام ( General )  gTLD

lTLD هاي کشوري ( Country Code )  ccTLD

اسلاید ۶ :

درآمد ICANN از کجاست؟

درآمد ICANN از طريق دفاتر ثبت و ثبت کنندگان نامهاي دامنه و سيستم آدرس دهي اينترنتي تامين ميگردد.

اسلاید ۷ :

ساختار کميته انتخاباتي

lداراي ۱۷ عضو داراي حق راي  از

lحوزه هاي مختلف GNSO  و ASO و  CCNSO

lIETF  و گروه روابط فني

lو پنج عضو بدون حق راي از

lGAC, RSSAC, SAC

اسلاید ۸ :

انتخاب اعضاء هيئت مديره ICANN

lمدير عامل يک عضو هيئت مديره است

lکميته انتخاباتي هشت عضو را انتخاب ميکند.

l GNSO  و ASO و  CCNSO

       هريک دو عضو را انتخاب ميکنند.

lچهار عضو بدون حق راي توسط:

   ALAC, GAC, RSSAC, SAC

lدو عضو بدون حق راي توسط گروه روابط فني و IETF 

اسلاید ۹ :

ماموريتهايGAC

lاطمينان از اعلام نظرات هر دولت به ICANN

lاطمينان از امن بودن سياستگذاري هاي عمومي مربوط به نامهاي دامنه در سطح جهاني و ملي

lبيان ديدگاههاي متفاوت کشورها در موردسياستها و قوانين اينترنت

lگردآوري و به اشتراک گذاشتن تجارب کشورها در خصوص مديريت نامهاي دامنه

lارسال نماينده به ديگر گروههاي فعال در ICANN

اسلاید ۱۰ :

اصول فعاليت GAC

lGACيک کميته مشورتي است

lفعاليتش بشکل يک انجمن براي گفتگو است.

lعضويت آن براي تمام دولتها و سازمانهاي چند مليتي دولتي و سازمانهاي عهدنامه اي آزاد است

lجلسات GAC بصورت ماهيانه از طريق تله کنفرانس و هر سه ماه يکبار بصورت نشستهاي رو در رو است.

lيک رئيس و سه نايب رئيس بگونه اي انتخاب ميشوند که نشان دهنده مناطق مختلف جغرافيايي باشند.