لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت شناسايي وارزيابي جنبه هاي زيست محيطي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت شناسايي وارزيابي جنبه هاي زيست محيطي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

در برقراري سيستم EMS ملاك اصلي ايجاد برنامه اي براي جنبه هاي زيست محيطي سازمان است. يعني اينكه يك سازمان مي تواند گواهي ايزو ۱۴۰۰۱ را دريافت نمايد هر چند كه بسياري از جنبه هاي زيست محيطي مربوطه آن از حد استاندارد بيشتر باشد.آن

 چيز كه براي EMS اهميت دارد در درجه اول شناسايي جنبه مورد نظر ، سپس ايجاد يك برنامه ريزي هر چند دراز مدت به منظور رفع مشكل شناسايي شده ميباشد. زمان برنامه ريزي شده براي رفع جنبه شناسايي شده با امكانات مالي و تكنولوژيكي سازمان رابطه دارد . ودر صورتي كه رفع يك مشكل زيست محيطي با توجه به شرايط موجود سازمان در فا صله زماني كوتاه امكان پذير نباشد مغايرتي با اجراي سيستم مديريتي زيست محيطي پديد نمي آورد .

اسلاید ۲ :

 تعاريف:

قبل از آنكه هدف از اين بند را بررسي كنيم ، ابتدا تعاريف موجود در اين بند را با استفاده از بخش تعاريف استاندارد ISO14001را از نظر مي گذرانيم :

  • محيط: قلمرويي كه سازمان در آن فعاليت مي كند . شامل هوا ، آب ، زمين ، منايع طبيعي، گياهان، جانوران، انسانها و روابط دروني آنها
  • جنبه هاي زيست محيطي : هر عنصري از فعاليت ها ، محصولات و خدمات يك سازمان كه مي تواند بر محيط زيست تاثير بگذارد.

بعضي از جنبه هاي زيست محيطي در جدول ذيل نشان داده شده است :

اسلاید ۳ :

محيط زيست :

هر آنچه كه فرآيند زيستن را در برگيرد كه با آن در كنش و واكنش بوده را محيط زيست گويند. و يا كليه عوامل زنده و غير زنده در اطراف انسان كه چه به دست انسان ساخته شده باشد و يا ساخته نشده باشد

مفهوم آلودگي :

هر گونه تغيير در ويژگي‌هاي اجزاي متشكله محيط به طوري كه مستقيم و غير مستقيم منافع و حيات زندگي انسان و موجودات زنده را به مخاطره اندازد به عوامل ايجاد آلودگي، آلاينده اطلاق مي شود كه ميتواند شرايط محيط را براي زندگي انسان و موجودات زنده نامطلوب سازد در نتيجه پخش يا آميختن مواد خارجي به آب، هوا، خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك آنرا به گونه اي تغيير دهد كه به انسان، گياه و ساير موجودات و آثار و ابنيه ضرر برساند

اسلاید ۴ :

اضافه شدن دائمي مواد غذايي معدني ناشي از مواد آلي نهايتا مي تواند منجر به ايجاد پديده اختناق درياچه ها به محيط هاي آبي شود. در اين حالت در درياچه ها و يا بركه ها بيوماس فيتوپلانكتون ها افزايش مي يابد و به موازات آن از شفافيت آب كاسته مي شود لذا پلانكتون ها در قشرهاي سطحي آب تراكم بيشتري حاصل مي كنند. تراكم آنها در سطح آب موجب افزايش مقدار مواد آلي مي شود كه اين خود موجب ازدياد موجودات هتروتروف گرديده و در نتيجه اكسيژن محلول آب كاهش مي يابد

اسلاید ۵ :

هدف از اين بند ( جنبه هاي زيست محيطي ) ، در قدم اول شناسايي جنبه هاي    زيست محيطي يك سازمان ودر قدم بعدي بوجود آوردن يك سيستم كه بتواند         جنبه هاي شناسايي شده را بطور مستمر تحت كنترل داشته باشد ، بوده است.

در همه حالات بايد توجه روي عمليات عادي و غيرعادي سازمان و شرايط بالقوه اضطراري باشد.

يك گرايش مناسب بازنگري ممكن است شامل چك ليست ها ، مصاحبه ها ، بازرسي اندازه گيري هاي مستقيم ، نتايج مميزي  قبلي و ديگر بازنگري هاي مربوط به ماهيت فعاليت ها ياشد.

فرايند شناسايي جنبه هاي محيط زيستي در ارتباط با فعاليت ها در واحد اجرايي و در جايي كه مرتبط است بايد موارد زير را در نظر بگيرد:

الف) انتشار در هوا

ب) آزادي سازي در آب

ج)مديريت ضايعات

د) آلودگي زمين

ه) استفاده مواد خام و منابع طبيعي

و) ديگر انتشارات عمومي و محيط زيستي محلي

اسلاید ۶ :

در شناسايي جنبه هاي زيست محيطي  بايد به موضوعات زير توجه گردد :

الزامات قانوني و ساير الزامات

شدت ( وخامت )

ميزان

تواتر  ( فرکانس )

مناطق تحت تاثير( داخل سازمان ، بيرون از سازمان )

مشكلات عمده زيست محيطي و ملاحظات محلي و منطقه اي

وضعيت ( طبيعي ،غير طبيعي ، اورژانس )

نوع  ( مستقيم ، غير مستقيم)

گروه هاي علاقمند ( طرفهاي ذينفع )

مواد شيميايي و مواد خطرناك

سطح جنبه بارز

ارزيابي نتايج بررسي رويدادهاي قبلي

 

اسلاید ۷ :

هر سازماني براي شناسايي و ارزيابي جنبه ها و پيامدهاي بارز آن متناسب با موارد زير اقدام مي نمايد :

سطح تجربه  كاركنان

توانمندي سازمان در اقدامات كنترلي پيشگيرانه

تامين و فراهم آوري اطلاعات مناسب و مورد نياز

تامين امكانات لازم جهت پايش اقدامات

اسلاید ۸ :

  آلودگي آب:

  • پساب ها شامل :

 خانگي

 صنعتي              

 نيروگاهها   

 كشاورزي

لكه هاي نفتي

ضايعات و زباله ها

اسلاید ۹ :

سازمان بايد روش يا روش هاي اجرايي براي شناسايي جنبه هاي زيست محيطي فعاليت ها  محصولات يا خدمات خود كه مي تواند آنها را كنترل كند و بتوان انتظار داشت كه برآنها تاثير گذار باشد به منظور تعيين آن جنبه هايي كه پيامدهاي بارزي بر محيط زيست داشته يا مي توانند داشته باشند ايجاد نموده و برقرار نگهدارد.سازمان بايد اطمينان حاصل نمايد   كه جنبه هاي مربوط به اين پيامدهاي بارز در تعيين اهداف كلان زيست محيطي منظور شده است .سازمان بايد اين اطلاعات را بروز نگهداري نمايد.

اسلاید ۱۰ :

به روز نمايي جنبه هاي زيست محيطي

جنبه هاي زيست محيطي سالي يكبار توسط مسئولين قسمتها مورد بازنگري قرار گرفته و در صورت تغيير در قوانين و يا اضافه شدن فعاليتهاي جديد به سازمان مطابق همين روش به روز آوري با همكاري نماينده مديريت و مسئولين قسمتها انجام مي گيرد.