لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت شهر علوم و هنر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت شهر علوم و هنر قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

oاین شهرک در بستر رود خشک شده turiaدر میانه راه بین شهر قدیم والنسیا و ناحیه ساحلی nazaretدر مساحتی حدود ۳۵۰ هزار متر مربع گسترده شده است.

oدر پی طغیان مهیب این رود در سال ۱۹۵۷،رود توسط  کانالی به جنوب شهر منحرف و هدایت و بستر خشک شده رود درخت کاری شد وبه تفرجگاهی به طول ۷ کیلو متر که ازمرکز شهرشروع می شد،تبدیل گردید.

oطرفین این تفرجگاه از طریق ۲پل طراحی شده توسط کالاتراوا به هم متصل می شود.

اسلاید ۲ :

oافلاک نما L,Hemisfericاولین قسمتی بود که به روی عموم گشوده شد. موزه علم در سال ۲۰۰۰،ساختمان پارکینگ L,Umbracleدر سال ۲۰۰۱و کاخ هنر palacio de las artesدر سال ۲۰۰۲ به بهره برداری رسید .

اسلاید ۳ :

oاستفاده کالاتراوا از بتن سفید و قطعات شکسته و خرد کاشی های براق(یکی از هنر های محلی والنسیا)،تمام ساختمان هارا به مانند یک کل واحد به هم پیوند داده است.

اسلاید ۴ :

oدو ساختمان اصلی،افلاک نما وموزه علم در اطراف تفرجگاه که از کاخ هنر شروع می شود ودر راستای طولی  سایت امتداد پیدا می کند،طوری چیده شده اند که دیدهای مناسبی را به سمت دریا عرضه می کنند.

اسلاید ۵ :

oتفرجگاه وپارکینگ خودروها آخرین مرحله طراحی کالاتراوا در مجموعه بی نظیر و وسیع شهر علوم و فنون است.

oسقف سازه های دریایی که پارک اقیانوس شناسی مجموعه در زیر آب به ابعاد ۸۰هزار متر مربع،را تشکیل می دهند،توسط felix candelaطراحی شده.

اسلاید ۶ :

oیک برج مخابرات برای گوشه غربی سایت طرح ریزی شده بود که با تغییر دولت در سال۱۹۹۶،این برج مخابراتی جای خود را بهذ کاخ هنر داد.

oپیاده روها به عنوان بخشی منفک نشدنی از محوطه سازی به صورت یک عنصر سامان دهنده عمل می کند.

اسلاید ۷ :

oباغ ها در تمام سایت گسترده شده اند و به یاد  رودی که از میان سایت عبور میکرد،استخرهای کم عمقی ،افلاک نما را در بر گرفته وسقف کتابخانه،زیر رستوران،سینما و غالب تالارهای کنفرانس را احاطه کرده است. بعلاوه باریکه های آب ،لبه شمالی موزه علم را پر تلالو می کند.

اسلاید ۸ :

oیکی از نقاط اوج غرب تفرجگاه ورودی های ایستگاه مترو آلامدا وپل آلامدا(که شهر قدیم والنسیا را به دانشگاه متصل می سازد)است.

oارتفاع سایبان های فلزی که ورودی های به ایستگاه زیر زمینی را مشخص می کنند توسط بازوهای هیدرولیکی قابل کاهش است،تا جایی که سایبان ها با کف هم سطح می شوند وبدین ترتیب ورودی بسته می شود.

اسلاید ۹ :

oسقف ایستگاه زیر زمینی به شاه تیری که سازه پل را نگه می دارد متصل است که به کمک یک توده مرکزی بتونی محکم می شود.