لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت طراحي در سطح مؤلفه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت طراحي در سطح مؤلفه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

طراحي در سطح مؤلفه ، كه طراحي رويه اي نيز ناميده مي شود ، بعد از انجام طراحي هاي داده ، معماري ، و رابط انجام مي شود . هدف ، ترجمه مدل طراحي به نرم افزار عملياتي است . اما سطح مجرد سازي مدل طراحي موجود نسبتا بالاست، و سطح مجرد سازي عملياتي پايين است . اين ترجمه مي تواند راهي باشد براي باز نمودن در به سمت مقدمه خطاهاي پنهاني كه يافتن و اصلاح آنها در مراحل آخر فرآيند نرم افزار مشكل است . در يك سخنراني مشهور ، Edsgar Digkstra ، كه در مفاهيم طراحي سهم عمده اي دارد ، اينگونه بيان نموده است :

اسلاید ۲ :

به نظر مي رسد نرم افزار با بسياري از محصولات ديگر متفاوت باشد ، كه در نتيجه ، كيفيت بالاتر ، نيازمند هزينه بالاتري نيز مي باشد . افرادي كه نيازمند نرم افزار قابل اعتماد هستند ، خواهند فهميد كه بايد راهي براي اجتناب از اشكالات عمده اي كه د درشروع وجود دارد بيابند، و در نتيجه فرآيند برنامه نويسي ارزان تر خواهد شد … برنامه نويسان كارآمد … نبايد زمان خود را صرف اشكال زدايي نمايند . آنها نبايد اشكالاتي را در شروع ايجاد نمايند .

اگر چه اين كلمات سالها قبل بيان شده اند ، امروز هنوز درست هستند . هنگامي كه مدل طراحي به كد مبدا ترجمه مي شود ، بايد مجموعه اي از اصول طراحي را دنبال نمود كه نه تنها ترجمه را انجام مي دهند ، بلكه اشكالاتي را در شروع به وجود نمي آورند.

اسلاید ۳ :

امكان نمايش طراحي در سطوح مولفه با استفاده از زبان برنامه نويسي وجود دارد. درنتيجه ، برنامه با استفاده از اين مدل طراحي به عنوان راهنما ايجاد مي شود . روش ديگر ، نمايش طراحي رويه اي با استفاده از نمايشي مياني است ( براي مثال ، گرافيك ، جدول ، متن) كه مي تواند به راحتي به كد مبدا تبديل شود . عليرغم مكانيزمي كه براي نمايش طراحي در سطح مولفه استفاده مي شود ، ساختمان داده ها ، رابط ها ، و الگوريتم هايي كه تعريف شده اند ، بايد به راهنمايي هاي طراحي رويه اي مناسب گوناگوني تبديل شوند كه در ضمن تكامل طراحي رويه به اجتناب از خطاها كمك مي كنند . در اين فصل اين راهنمايي هاي طراحي بررسي مي شوند.

اسلاید ۴ :

۱-۱۶ برنامه نويسي ساخت يافته

اصول طراحي در سطح مولفه در اوايل دهه ۱۹۶۰ شكل گرفت و با كارهاي انجام شده توسط Edsgar Digkstra و هم دانشگاهي هاي او تثبيت گرديد . در اواخر دهه ۱۹۶۰،Digkstra و ديگران استافده از مجموعه اي از ساختارهاي منطقي محدود شده را پيشنهاد نمودند كه با استفاده از آن ها هر برنامه اي قابل شكل گيري است . اين ساختار ها بر نگهداري دامنه عملياتي تاكيد داشتند . يعني ، هر مجموعه ، ساختار منطقي قابل پيش بيني دارد ، از بالا وارد و از پايين خارج مي شوند ، و باعث مي شوند خواننده جريان رويه اي را ساده تر دنبال نمايد .

اسلاید ۵ :

اين ساختار ها عبارتند از دنبال ، شرط ، و تكرار . دنباله ، مراحل پردازش را به همان ترتيبي كه در مشخصه الگوريتم مورد نياز هستند پياده سازي مي كند .شرط ، امكاني را براي پردازش انتخابي بر مبناي شرطي منطقي فراهم مي نمايد ، و تكرار امكان حلقه سازي را ايجاد مي كند . اين سه ساختار ، در برنامه نويسي ساخت يافته حياتي هستند ، و تكنيك مهمي را در طراحي سطح مولفه تشكيل مي دهند .

اسلاید ۶ :

اين ساختارها براي محدود نمودن طراحي رويه اي نرم افزار به چند عمل قابل پيش بيني ، پيشنهاد شدند . معيارهاي پيچيدگي (فصل ۱۹) نشان مي دهند كه استفاده از واحد هاي ساخت يافته ، پيچيدگي برنامه را كاهش مي دهد ، باعث ارتقاء خوانايي ، قابليت آزمايش ، و قابليت نگهداري مي شود . استفاده از تعداد محدودي واحد هاي منطقي ، به فرآيند فهم انسان كمك مي نمايد كه روانشناسها آن را chunking  مي نامند . به منظور فهم اين فرآيند ، روشي را در نظر بگيريد كه اين صفحه را مي خوانيد . هر يك از حروف الفبا را نمي خوانيد بلكه الگوها يا chunk هايي از الفبا را تشخيص مي دهيد كه عبارتها را تشكيل مي دهند اين واخد هاي ساخت يافته ، chunk هاي منطقي هستند كه به خواننده امكان مي دهند عناصر رويه اي يك پيمانه را تشخيص دهد ، به جاي اين كه طراحي يا كد را خط به خط بخواند . درك ، زماني ارتقاء الگوهاي منطقي قابل شناسايي در نظر گرفته مي شوند.

اسلاید ۷ :

هر برنامه ، عليرغم ناحيه كاربرد يا پيچيدگي  تكنيكي ، مي تواند فقط با استفاده از اين سه واحد ساخت يافته طراحي و پياده سازي شود . به هر حال ، بايد توجه شود كه استفاده منحصر به فرد از اين سه واحد گاهي مشكلات عملي را به دنبال دارد . بخش ۱-۱-۱۶ اين مورد را با جزئيات بيشتر بحث مي كند .

اسلاید ۸ :

۱-۱-۱۶ نشان گذاري طراحي گرافيكي

يك تصوير با هزار گلمه قابل توصيف است ، اما دانستن اين نكته نيز مهم است كه كدام تصوير و كدام هزار كلمه بديهي است كه ابزارهاي گرافيكي ، مانند فلوچارت يا نمودار جعبه اي ، الگوهاي تصويري مفيدي را فراهم مي نمايند كه جزئيات رويه اي را بيان ميكنند . به هر حال ، اگر ابزار هاي گرفيكي درست استفاده نشوند ، تصوير غلط باعث ايجاد نرم افزار غلط مي شود .

اسلاید ۹ :

فلوچارت از نظر تصويري بسيار ساده است . يك جعبه براي نشان دادن مرحله پردازش مي باشد لوزي شرطي منطقي را نشان مي دهد ، و پيكانها جريان كنترل را نشان مي دهند شكل ۱-۱۶ سه واحد ساخت يافته را نشان مي دهد . دنباله به صورت دو جعبه پردازش نشان داده شده است كه توسط يك خط كنترل (پيكان) متصل شده اند . شرط ، كه if – then- else نيز ناميده مي شود به صورت لوزي تصميم نشان داده شده است كه در صورت درست بودن شرط ، باعث مي شود بخش then پردازش انجام صورت نادرست بودن ، بخش پردازش eles اجراي حلقه را تا زماني تكرار مي كند كه شر باشد . repeat until ، حلقه را ابتدا اجرا مي كند ، سپس شرط را آزمايش مي نمايد و زماني كه شرط نادرست باشد ادامه مي دهد . ساختار انتخاب (يا Select – case ) كه در شكل نشان داده شده ، در واقع  اجراي if – then –else است . يك پارامتر همراه با تصميمات متوالي بعدي بررسي مي گردد تا زماني كه شرط درستي يافت شود ، و سپس مسير اجرايي آن case اجرا مي گردد .

اسلاید ۱۰ :

اين واحد هاي ساخت يافته مي توانند در داخل يكديگر متداخل باشند ، مانند شكل ۲-۱۶ با مراجعه به اين شكل ، repeat –until ، بخش then از  if – then – else را تشكيل مي دهد ( كه با خط چين هاي خارجي نشان داده شده است). ساختار if – then –else ديگر ، بخش else از شرط بزرگتر را نشان مي دهد . در نهايت ، خود اين شرط ، بلوك دومي در اين دنباله خواهد بود . با متداخل نمودن اين واحدها به اين روش ، طرح منطقي پيچيده اي توسعه داده مي شود . بايد به اين نكته توجه شود كه فقط يكي از اين بلوك هاي شكل ۲-۱۶ مي توانند به پيمانه ديگري مراجعه داشته باشد . چه مي توان انجام داد ؟