لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت طراحي معماري توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت طراحي معماري قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

طراحي معماري

طراحي به صورت فرايندي چند مرحله اي توصيف شده است كه در آن نمايش هاي

داده وساختار برنامه خصوصيات رابط ها وجزييات رويه اي با استفاده از نيازهاي

اطلاعاتي سنتز مي شوند.                                                               

 

طراحي بر اساس اطلاعات هدايت مي شود.روشهاي طراحي نرم افزار با در نظر

گرفتن هر يك از سه دامنه مدل تحليل بدست آمده اند.داده ها عملكرد و دامنه هاي

رفتاري راهنما يي براي ايجاد طراحي نرم افزار مي باشند.                       

 

هدف فراهم آوردن روشي سيستماتيك براي ايجاد طراحي معماري است كه طراحي

اوليه مي باشد كه نرم افزار از روي آن ساخته مي شود.                             

 

 

اسلاید ۲ :

نگاهی گذرا

۱) در مورد چه چيزي بحث مي شود؟                                       

۲) چه كسي آن را انجام مي دهد؟                                         
                                     
۳) دليل اهميت آن چيست؟                                              
                                            
۴) مراحل انجام آن چيست ؟                                              
                                 
۵)محصول كاري چيست؟                                                
                                      
۶)چگونه مي توان از صحت انجام آن مطمين شد؟                     
       
                            
                                      
 

اسلاید ۳ :

۱)  طراحي معماري نشان دهنده ساختار داده ها و مولفه هاي برنامه مي باشد كه براي ايجاد سيستم كامپيوتري مورد نياز مي باشند.                                       

 

۲) اگرچه مهندس نرم افزار مي تواند داده ها و معماري را طراحي نمايد ولي در زماني كه سيستم هاي بزرگ و پيچيده ايجاد مي شوند اين كار اغلب به متخصصين داده مي شود.                                                                                        

 

۳)  دليل اهميت آن اينست كه طراحي معماري تصويري كلي فراهم مي نمايد.          

 

۴) طراحي معماري با طراحي داده شروع مي شود و سپس تا بدست آوردن يك يا چند نمايش از ساختار معماري سيستم ادامه مي يابد. شيوه هاي معماري يا الگوهاي–

اسلاید ۴ :

 — ديگر تحليل مي شوند تا ساختاري را بدست آورند كه به بهترين شكل با نيازهاي مشتري و صفات كيفيت منطبق شود.پس از انتخاب يكي از شيوه ها با استفاده از يك روش طراحي معماري اين معماري كامل مي شود.                                        

۵) يك مدل معماري شامل معماري محصول و معماري برنامه در ضمن طراحي معماري ايجاد مي شود.علاوه بر آن خصوصيات مولفه ها و روابط آنها نيز توصيف ميشود.                                                                   

۶) در هر مرحله محصولات كاري طراحي نرم افزار براي وضوح صحت كامل بودن و تطابق با نيازها و با يكديگر مرور مي شوند.                           

اسلاید ۵ :

۱۴-۱ معماري نرم افزار                    

امروزه معماري مؤثر نرم افزار همراه با نما يش طراحي صريح آن در

 مهندسي نرم افزار موضوعات حاكم مي با شند.                                                                 

 

اسلاید ۶ :

۱-۱-۱۴  معما ري چيست؟

 

روشي است كه توسط آن اجزاء متعدد ساختمان مجتمع مي شوند تا يك مجموعه همسان را تشكيل دهند.اين روشي است كه ساختمان بر محيط منطبق مي شود و دررديف ساختمان هاي ديگر اطراف خود قرار مي گيرد.

معماری نرم افزار یک برنامه ،یا سیستم محاسباتی ، عبارت است از ساختار یا ساختار هایی از سیستم که شامل مولفه های نرم افزار ،خواص قابل رویت آن مولفه ها،و رابطه بین آنها می باشد.

اسلاید ۷ :

 معماري نرم افزار عملياتي نيست.درعوض نمايشي است كه باعث مي شود مهندس نرم افزار:

(۱مؤثر بودن طراحي را در برآورده ساختن نيازهاي بيان شده تحليل كند

(۲)  در نظر گرفتن راههاي جايگزين معماري در مرحله اي كه تغيير طراحي مي كند هنوز نسبتا ساده است                                            

 

(۳)  كاهش ريسك مربوط به ساخت نرم افزار                         

اسلاید ۸ :

چرا معماري مهم است؟                                        

q  نمايش هاي معماري نرم افزار باعث برقراري ارتباط بين تمام گروههاي

علاقه مند به توسعه سيستم كامپيوتري مي شوند .                                              

 

q معماري تصميما ت اوليه طراحي را روشن تر مي نمايد كه تاثير عميقي بر تمام 

فعاليت هاي مهندسي نرم افزاري دارند كه در ادامه انجام مي شود.مهمتر اينكه

برموفقيت تقريبي سيستم به عنوان يك موجوديت عملياتي مؤثر است.      

q معماري شامل مدلي نسبتا كوچك و از نظر مفهومي قابل دستيابي از نحوه ساختار

 و عملكرد مولفه ها با يكديگر مي باشد .                                              

اسلاید ۹ :

مانند فعاليت هاي ديگر مهندسي نرم افزار‌‌‍‍‌ طراحي داده(گاهي معماري داده نيز ناميده

 مي شود) مدلي از داده ها يا اطلاعات را ايجاد مي كند كه در سطح بالايي از مجرد

سازي نمايش داده مي شود(ديدگاه مشتري و كاربر از داده). سپس اين مدل داده به

نمايش هاي پياده سازي خا صي پالايش مي شود كه مي توانند توسط سيستم هاي

كامپيوتري پردازش شوند.در بسياري از كاربردهاي نرم افزاري معماري داده تاثير

عميقي بر معما ري نرم افزاري دارد كه بايد آن را پردازش كند. 

اسلاید ۱۰ :

۲-۱۴ طراحي داده

در سطح مولفه  برنامه طراحي ساختارهاي داده ها و الگوريتم هاي مورد نياز براي دستكاري آنها براي ايجاد كاربردهايي با كيفيت بالا ضروري است.

 

در سطح كاربرد  ترجمه مدل داده (بدست آمده به عنوان بخشي از مهندسي

 نيازها) به بانك اطلاعاتي بخش مهمي از دستيابي به اهداف تجاري سيستم مي باشد.                                                                       

 

در سطح تجاري  مجموعه اطلاعات ذخيره شده در با نك هاي اطلاعاتي مجزا به عنوان انبا ره داده ها امكان اكتشاف و كشف حقايق را فراهم مي نمايد كه مي توانند تاثيري بر مو فقيت تجاري داشته باشند، در هر حال طراحي داده نقش مهمي را بازي مي كند