لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت طراحی الگوریتم ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت طراحی الگوریتم ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

nبرنامه نویسی پویا، از این لحاظ که نمونه به نمونه های کوچکتر تقسیم می شود ، مشابه روش تقسیم و حل است ولی در این روش ، نخست نمونه های کوچک تر را حل می کنیم ، نتایج را ذخیره می کنیم و بعدا هر گاه به یکی از آن ها نیاز پیدا شد، به جای محاسبه دوباره کافی است آن را بازیابی کنیم.

اسلاید ۲ :

nمراحل بسط یک الگوریتم برنامه نویسی پویا به شرح زیر است:

 ۱- ارائه یک ویژگی بازگشتی برای حل نمونه ای از مسئله .

 ۲- حل نمونه ای از مسئله به شیوه جزء به کل با حل نمونه های کوچک تر.

اسلاید ۳ :

۳-۳ برنامه نویسی پویا و مسائل بهینه سازی

n

nحل بهینه ، سومین مرحله از بسط یک الگوریتم برنامه نویسی پویا برای مسائل بهینه سازی است. مراحل بسط چنین الگوریتمی به شرح زیر است:

 

اسلاید ۴ :

۱- ارائه یک ویژگی بازگشتی که حل بهینه ی نمونه ای از مسئله را به دست می دهد.

 ۲- محاسبه مقدار حل بهینه به شیوه ی جزء به کل.

 ۳- بنا کردن یک حل نمونه به شیوه ی جزء به کل.

n

اسلاید ۵ :

n

nهر مسئله بهینه سازی را نمی توان با استفاده از برنامه نویسی پویا حل کرد چرا که باید اصل بهینگی در مسئله صدق کند.

n

nاصل بهینگی در یک مسئله صدق می کند اگریک حل بهینه برای نمونه ای از مسئله ، همواره حاوی حل بهینه برای  همه ی زیر نمونه ها باشد.

اسلاید ۶ :

۴-۳ ضرب زنجیره ای ماتریس ها

nهدف بسط الگوریتمی است که ترتیب بهینه را برای n  ماتریس معین کند.

nترتیب بهینه فقط به ابعاد ماتریس ها بستگی دارد.

nعلاوه بر n ، این ابعاد تنها ورودی های الگوریتم هستند.

nاین الگوریتم حداقل به صورت نمایی است.

n

اسلاید ۷ :

۵-۳ درخت های جست و جوی دودویی بهینه

n

nدرخت جست و جوی دودویی یک دودویی از عناصر( که معمولا کلید نامیده می شوند)است که از یک مجموعه مرتب حاصل می شود، به قسمی که:

 ۱- هر گره حاوی یک کلید است.

 

اسلاید ۸ :

۲- کلید های موجود در زیردرخت چپ یک گره مفروض، کوچک تر یا مساوی کلید آن گره هستند.

۳- کلیدهای موجود درزیردرخت راست یک گره مفروض، بزرگ تر یا مساوی کلید آن گره هستند.

n