لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت طراحی سوالات چند گزینه ای توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت طراحی سوالات چند گزینه ای قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

– آزمون یا امتحان ابزاری جهت ارزشیابی است

– آزمونها یا ذهنی (Subjective) هستند که در آنها اعمال نظر

 آزمون گیرنده بسیار زیاد است و یا عینی (Objective) که

 در آنها اعمال نظر شخصی آزمون گیرنده بسیار کم است

– آزمون فرایندی جدی است و حتی المقدور بهتر است از عینیت
 بالایی بر خوردار باشد

اسلاید ۲ :

– محاسن آزمون عینی:

۱- عد م  دخالت قضاوت شخص مصحح

۲- سهولت در تصحیح اوراق

۳- سنجیدن حجم وسیعی از اطلاعات مرتبط با اهداف آموزشی

۴- سنجش سطوح وسیعی از حیطه شناختی نظیر :

دانش- درک و فهم – به کارگیری – ارزشیابی

 

اسلاید ۳ :

 

۱- محدود کردن فعالیت ذهن امتحان دهنده در یافتن پاسخ

۲- عدم امکان سنجش عمق حیطه ها با توجه به محدود یت گزینه ها

۳- مشکل داشتن در اندازه گیری فعالیت های پیچیده رفتاری مثل:

سازماندهی – آفرینندگی و ترکیب

اسلاید ۴ :

۴- ازمون های گزیده پاسخ (عینی)

     (Selected response)

    examinations       

 ۵- مشاهده مستقیم (عینی )

   ( Checklist)

– چند گزینه ای Multiple choice Questions

     (MCQ)

– چند گزینه ای راهنمایی نشده

Uncued MCQ

– صحیح و غلط (ساده) Simple True and False

( T/F)

– صحیح و غلط متعدد  T/F (cluster) multiple

– جور کردنی            Matching

–  جور کردنی پیشترفته

اسلاید ۵ :

سطوح ارزشیابی دانشجو در حیطه شناختی
         (
Taxonomy) یا رده بندی

Tax 1:     یاد آوری مطالب

                     دانش

Tax2 : قدرت ترکیب داده ها

          درک مطلب

         تفسیرمطلب

         آنالیز مطالب

         تشخیص

اسلاید ۶ :

Tax 3:           ارزشیابی

                   قضاوت (بالینی )

                   حل مساله

                   قدرت و

                   توان پیش بینی

                  قدرت تصمیم گیری در تنظیم برنامه درمانی

                  قدرت در ارایه راه حلهای عملی

مثال : این گرافی از قفسه سینه مربوط به آقای ۸۰ ساله  معتاد به تر یاک و سیگار که در حمام لیز خورده و شکایت از درد در سینه و تنگی نفس بمدت ۴ ساعت دارد ، چه تصمیمی برای وی میگیرید ؟

اسلاید ۷ :

توکسونومی یک ( محفوظات )

شایع ترین تومور مغزی کدام است ؟

الف – منینجیوما

ب -استروسیتوما

ج -همانجیوما

د -اولیگودندروگلیوما

۳۵-۴۵% از مجموع سوالات را تشکیل میدهند

زمان جواب دادن ۳۰-۳۵ ثانیه

اسلاید ۸ :

توکسونومی دو ( تشخیص و تفسیر )

نوجوان ۱۶ ساله ای پس از برگشتن از مسابقه فوتبال شکایت از درد شدید در بیضه سمت چپ و شکم همراه با تهوع واستفراغ به مدت ۳ ساعت دارد در معاینه شکم نرم وسمع طبیعی داشت ومحتوی  کیسه بیضه سفت ودردناک وکبود بود.بعلت درد معاینه حلقه انگوینال میسرنشد.گرافی ساده شکم وازمایش کامل ادرار طبیعی بود تشخیص شما چیست ؟

الف -اورکییت

ب -فتق انگوینال مختنق

ج -تورشن تستیکول

د -هماتوم ناشی از ضربه

۲۰-۳۰% از سوالات و زمان ۴۵-۵۰ ثانیه

اسلاید ۹ :

چه تصمیمی برای این جوان میگیرید ؟

الف -تجویز مسکن و پیگیری تا ۲۴ساعت

ب – دتورشن فوری بیضه

ج -اورکیکتومی الکتیو

د -هرنیورافی فوری

۳۰-۳۵% سوالات را تشکیل میدهند

زمان ۵۵-۶۰ ثانیه

اسلاید ۱۰ :

nبعضی از سوالات ظاهری شبیه توکسونومی ۳ دارد در حالیکه فقط محفوظات را می سنجند !!!!

nجوان ۲۲ساله ای شکایت از چند توده بدون درد درناحیه سوپرا کلاویکولار سمت چپ به مدت ۴ماه دارد در معاینه  ۴ توده سفت و به هم چسبیده بدون درد در لمس بطور متوسط در اندازه های ۳در ۴سانتی متر یافت شد . در صورتیکه جواب بیوپسی از ضایعات لنفوم هوجکین باشد کدامیک از انواع ذیل پیش اگهی بهتری دارد ؟