لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت طراحی و مديريت مراکز داده توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت طراحی و مديريت مراکز داده قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

و مفاهيم  تعاريف

 • مرکز داده محلی برای نگهداری سیستمهای کامپیوتری و تکنولوژی های وابسته مانند سیستمهای ارتباطی و سیستمهای ذخیره سازی اطلاعات است.
 • این مراکز معمولا شامل سیستمهای پشتیبانی تامین منبع؛ پشتیبانی شبکه های ارتباطی و سیستمهای امنیتی مخصوص میباشد.

اسلاید ۲ :

انواع مرکز داده

 • Data Center for Internet
 • Data Center for Extranet
 • Data Center for Intranet

اسلاید ۳ :

كاربرد مرکز داده

 • اصلی ترین کاربرد مرکز داده ارایه خدمات نرم افزاری جهت پیشبرد اهداف سازمان میباشد.
 • نرم افزارهایی که جهت اریه خدمات به صورت خاص برای یک سازمان (مثلا نیروها نظامی) تهیه میشوند و یا نرم افزارهای آماده مانند ERP، CRM
 • نگهداری Data Base ها و میزبانی فضا برای نرم افزار ها از دیگر کاربردها هستند.

اسلاید ۴ :

استانداردهای طراحی مرکز داده

   بر اساس استاندارد TIA-942 4 لایه برای طراحی مراکز داده پیشنهاد شده که لایه ۱ درواقع همان اتاقهای کامپیوتر هستند و لایه ۴ پیشرفته ترین مراکز داده میباشند که تمام خصوصیات را در خود جای داده اند.

اسلاید ۵ :

متدولوژی های طراحی

üFunctional design (طراحی عملیاتی)

üMind mapping ( طراحی ذهنی)

ü  Open design(طراحی باز)

üParticipatory design  (طراحی مشارکتی)

üReliable system design (طراحی سیستم های قابل اطمینان)

üTRIZ

üUniversal design (طراحی جهانی)

üUser innovation (طراحی نواورانه)

üFault tolerant design

ü Co-Design

üCreative problem solving(حل مساله خلاقانه)

üCreativity techniques (تکنیکهای خلاق)

üDesign-build(طراحی ساخت)

üDesign for X(طراحی برای X)

üDesign management(مدیریت طراحی)

üDesign thinking(طراحی مفهومی)

üEngineering design process (فرآيند طراحی مهندسی)

üError-tolerant design(طراحی مقاوم دربرابر خطا)

اسلاید ۶ :

شرایط طراحی

qمعیارهای اساسی برای طراحی مرکز داده شامل موارد زیر است:

éمحدودیت های فضا

éمحدودیت های بودجه

éمحدودیتهای زمان

qتخصیص بودجه و پیش بینی آن بسته به نوع آن بسیار متفاوت است ولی عموما طراحی و پیاده سازی مرکز داده به بودجه فراوانی احتیاج دارد.

q

اسلاید ۷ :

شرایط طراحی

qهنگامی که در خصوص طراحی صحبت میشود منظور موارد زیر است:

éزیرساخت های شبکه (سوییچ ها، ترمینال ها و غیره)

éطراحی سایت

éمرکز فرماندهی

éسقف و کف کاذب

éکنترلرهای محیطی

éتامین نیرو

اسلاید ۸ :

فلسفه طراحی

qمواردی که در طراحی باید مد نظر قرار گیرد

 • پیش رو قرار دادن کل پلان Plan ahead
 • ساده سازی طرح Keep it simple
 • انعطاف پذیری (به علت تغییرات تکنولوژی) Be flexible
 • پيمانه ای فکر کردن Think modular
 • مد نظرقرار دادن بودجه بجای محدودیتهای فیزیکی

Use RLUs, not square feet

اسلاید ۹ :

فلسفه طراحی (ادامه)

 • درنظرگرفتن وزن تجهیزات (به علت کف کاذب)

 Worry about weight

 • استفاده از تجهیزات آلمینیومی به علت مقاومت بالا

 Use aluminum tiles in the raised floor system

 • نامگذاری تمام تجهیزات جهت جلوگیری از آشفته شدن

Label everything

 • ناپیدا کردن تجهیزات جهت جلوگیری از آشفته شدن

Keep things covered, or bundled, and out of sight

 • طراحی بهترین مرکز داده ممکن

Hope for the best, plan for the worst

اسلاید ۱۰ :

فلسفه طراحی (ادامه)

qاساس فلسفه طراحی بر موارد زیر استوار است:

 • ساده سازی Simplicity
 • انعطاف پذیری Flexibility
 • مقیاس پذیری Scalability
 • ماژولار بودن Modularity
 • میانه روی Sanity