لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت طرحی کارا جهت انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت طرحی کارا جهت انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

طرحی کارا جهت انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی

 • انتقال ويدئو، شبکه های موردی، چالش ها
 • راهکارهای مقابله با خطا در جريان ويدئو
 • نمونه هائی از کارهای مرتبط
 • طرح پيشنهادی
 • درستی سنجی
 • جمع بندی و کارهای آينده

 

اسلاید ۲ :

 

طرحی کارا جهت انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی

 • انتقال ويدئو، شبکه های موردی، چالش ها
 • راهکارهای مقابله با خطا در جريان ويدئو
 • نمونه هائی از کارهای مرتبط
 • طرح پيشنهادی
 • درستی سنجی
 • جمع بندی و کارهای آينده

اسلاید ۳ :

راهکارهای مقابله با خطا در جريان ويدئو (ادامه)

 • گسترش خطا
 • بعد مکان
 • بدليل استفاده از VLC، RLC، LPC و …
 • بعد زمان
 • بدليل استفاده از تخمين حرکت به همراه جبران حرکت

 

اسلاید ۴ :

 • شگردهای بهبودپذيری ويدئو در برابر خطا [۳-۴]
 • شگردهای پيشرو (forward techniques)
 • تصحيح خطا در مقصد (FEC)
 • کدگذاری شکل موج بصورت مقاوم (robust waveform coding)
 • کدگذاری انتروپی بصورت مقاوم (robust entropy coding)
 • کدگذاری لايه ای با اولويت بخشی (layered coding with prioritization)
 • کدگذاری چند توصيفی (multiple description coding)
 • کدگذاری جاگذاری (interleaving coding)
 • شگردهای پس از پردازش (post-processing techniques)
 • بازگردانی خطا در بعد مکان
 • بازگردانی خطا در بعد زمان
 • بازگردانی خطا بصورت ترکيبی
 • شگردهای تعاملی (interactive techniques)
 • درخواست تکرار خودکار (ARQ)
 • انتخاب تصوير مرجع (RPS)

اسلاید ۵ :

طرحی کارا جهت انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی

 • انتقال ويدئو، شبکه های موردی، چالش ها
 • راهکارهای مقابله با خطا در جريان ويدئو
 • نمونه هائی از کارهای مرتبط
 • طرح پيشنهادی
 • درستی سنجی
 • جمع بندی و کارهای آينده

اسلاید ۶ :

نمونه هائی از کارهای مرتبط

 • کدکردن چندلايه ای همراه با ARQ [23]
 • کدکردن چندتوصيفی و انتقال در چندمسير [۲۴]
 • شبکه های موردی: تک مسيری در برابر چندمسيری [۲۶]

اسلاید ۷ :

نمونه هائی از کارهای مرتبط – کدکردن چندتوصيفی و انتقال در چندمسير [۲۴]

 • خصوصيات جريان ويدئوی چندتوصيفی
 • امکان انتقال در چند کانال مجزا
 • عدم نياز به بازخورد
 • اهميت يکسان همه ی جريان ها
 • خصوصيات عمومی انتقال در چندمسير
 • افزايش ظرفيت تجمعي
 • متعادل سازي بهتر بار ترافيکی شبکه
 • افزونگي مسير براي بازيابي از خطا
 • فرضيات اساسی
 • عدم وابستگی مسيرهای مجزا
 • مستقل بودن احتمال رخداد خطا در مسيرهای مجزا

اسلاید ۸ :

طرحی کارا جهت انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی

 • انتقال ويدئو، شبکه های موردی، چالش ها
 • راهکارهای مقابله با خطا در جريان ويدئو
 • نمونه هائی از کارهای مرتبط
 • طرح پيشنهادی
 • درستی سنجی
 • جمع بندی و کارهای آينده

اسلاید ۹ :

طرح پيشنهادی – فرضيات

 • خواستگاه ارتباطات در شبکه [۵-۸]
 • ويدئو: تعداد گام های طولانی بين فرستنده و گيرنده
 • اشتراک، انتقال فايل: محلی، گام های کوتاه بين فرستنده و گيرنده
 • نتيجه
 • عدم وابستگی احتمال ازدحام، در ناحيه های مختلف در طول مسير

اسلاید ۱۰ :

طرحی کارا جهت انتقال ويدئو بر روی شبکه های موردی

 • انتقال ويدئو، شبکه های موردی، چالش ها
 • راهکارهای مقابله با خطا در جريان ويدئو
 • نمونه هائی از کارهای مرتبط
 • طرح پيشنهادی
 • درستی سنجی
 • جمع بندی و کارهای آينده