لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت طرح جامع(پنج ساله) حوزه معاونت مالی و اداری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت طرح جامع(پنج ساله) حوزه معاونت مالی و اداری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه و كليات

در دوران کنونی، سازمانها جایگاه بسیار مهمی در ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع پیدا کرده‌اند، به طوری که زندگی بدون وجود آنها تقریباً ناممکن است. با این وصف، دستیابی به توفیق‌های همه‌جانبه و روزافزون به صرف وجود سازمان تحقق نمی‌یابد و مسلماً به سازمانهای کارآمد و اثربخش نیاز است. افزایش کارآیی در یک سازمان مستلزم فراهم نمودن عوامل متعددی است که مهمترین آنها برنامه‌ریزی در سطوح مختلف (کوتاه‌مدت، میان‌مدت، بلندمدت) است که بخش مهمی از استراتژی سازمان را تشکیل می‌دهد.

گزارش‌های سالیانه بسیاری از سازمانهای موفق جهان، بیانگر آن است که برنامه‌ریزی در خصوص سرمایه‌های اقتصادی و انسانی مهمترین وظایف آنها را تشکیل می‌دهد.بازنگری درنظام مالی و منابع انسانی با رويكرد اصلاح فرايندهاي جاري  و بهبود سيستمها و روش ها درحوزه معاونت مالی و اداری ازسال ۱۳۸۴ مطرح و باتوجه به نیاز بنیادین برای تحول و تجدید ساختار، نسبت به تعريف شاخصها و استانداردهاي مرتبط با ماموريت هاي محوله با جلب نظر و همکاری اساتید فن و با بهره گيري از دیدگاههای كارشناسان مجرب و اندیشمند، زمینه تحقق این مهم را فراهم و متعاقباً نسبت به شناسايي اولويتها وايجاد زيرساختارهاي فكري/ اجرايي نظام مالی و منابع انسانی اقدام گرديد.

اسلاید ۲ :

طرح جامع (۵ ساله)حوزه معاونت مالي و اداري براساس تدابير شهردار محترم تهران مبتني بر:

l

lتمركززدايي و ناحيه محوري

lكارسيستمي و همدلي و هم افزايي

lانظباط مالي و سلامت كار

lارتقاء معيشت و امنيت شغلي

تهيه و تنظيم شده است .

اسلاید ۳ :

برنامه بلندمدت حوزه معاونت مالي و اداري مبتني بر سند فرادست ابلاغي به شرح زير ارائه مي گردد:

lتوسعه سیستم حسابداری تعهدی

lطراحی و استقرار سیستم بودجه عملیاتی در سطح حوزه معاونت مالي و اداري

lاستقرار و پياده سازي طرح جامع درآمدهای پایدار

lبهبود فرآيندهاي سيستمي در راستاي نظام جامع مالي و اداري

lاصلاح ساختار سازماني شهرداري و ساماندهي شركتها و سازمانهاي تابعه حوزه معاونت مالي و اداري

lاستقرار سيستم مديريت بهبود و کاهش هزینه به منظور استمرار برنامه هاي تحول و بهبود در حوزه هاي منابع انساني(جذب/ آموزش/ نگهداشت/بكارگيري )

l

اسلاید ۴ :

lساماندهی نظام پرداخت و تمرکزحقوق ومزایا

lاستقرار فرآيند مديريت كنترل عملكرد

lاستقرار نظام پيشنهادها

lاستقرار نظام بازخورد ۳۶۰ درجه

lاستقرار نظام مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه هاي استاندارد

lبهره گیری ازظرفیت های تخصصی واجرایی جهت ایجاد ساختار سازمانی مناسب باهدف  توسعه سازماني

اسلاید ۵ :

مأموريتها

lايجاد بسترهاي علمي و تجربي لازم براي تشخيص و توسعه منابع درآمدي پايدار شهرداري

lتوسعه و تكميل  نظام حسابداري تعهدي و اجراي نظام بودجه عملياتي در شهرداري تهران براي شفاف سازي مالي

lطراحي سازوكارهاي مربوط به بهبود و ساماندهي وضعيت سازمانها و شركتها در چهارچوب تدابير ابلاغي

lارزيابي ميزان اثر بخشي ، كارآيي و صرفه اقتصادي عمليات مالي واحدها بمنظور افزايش راندمان و  بهره وري در چهارچوب اهداف تعيين شده توسط شهرداري تهران

lتكميل و عملياتي نمودن پروژه كاهش هزينه در كليه سطوح و دواير شهرداري تهران در راستاي بهينه سازي سازماني.

lارتقاء و استقرار سيستمهاي مكانيزه (IT) و نيز تدارك و تأمين سخت افزار و نرم افزارهاي مورد نياز در راستاي تحقق راهبرد شهر الكترونيك

lتوسعه و اصلاح ساختار اداري و منابع انساني ،‌ استاندارد سازي امور و بسترسازي براي بهبود كمي و كيفي فعاليتها و توجه ويژه به نگهداشت نيروي انساني با بكارگيري رويكردهاي انگيزشي.

l

اسلاید ۶ :

lسياستگذاري ، برنامه ريزي و تدوين نيازمنديهاي پژوهشي و مطالعاتي حوزه معاونت باتوجه به نظام نامه مطالعاتي مصوب شوراي محترم اسلامي شهر تهران

lتأمين، توسعه امكانات و تجهيزات شبكه هاي ارتباطي و مخابراتي(ICT)در شهرداري تهران.

lبهينه سازي، توسعه و احداث ساختمانهاي ستادي، بهسازي ناوگان خودرويي و تامين نيازهاي بخش پشتيباني و عمومي به نحو مطلوب

lتقويت ارتباط و تداوم همكاري با كلان شهرهاي كشور بمنظور همگرايي و بهره مندي از خرد جمعي براي ريشه يابي و رفع مشكلات اساسي و عمومي موجود .

اسلاید ۷ :

راهبردهاي ۹ گانه اجرايي مبتني بر مأموريتهاي حوزه معاونت طراحي، تدوين و به شرح ذيل است :

lاستقرار و توسعه سيستمهاي اجرايي اطلاعات مديريتي

lاستقرار و توسعه نظام درآمدهاي پايدار

lتوسعه سيستمهاي مالي به منظور شفاف سازي بيشتر

lاستقرار و توسعه نظام ساماندهي سازمانها و شركتهاي وابسته

lنظام منابع انساني

lنظام رفاه سازماني

lنظام بانكي و اعتبارات

lنظام مطالعات و پژوهش

lنظام اداري و پشتيباني

اسلاید ۸ :

نظام مكانيزاسيون اداري

lاستقرار و اجراي سيستم اتوماسيون اداري

l استقرار سيستم طرح جامع ذيحسابي

l استقرار سيستم بهاي تمام شده ، انبار، اموال ،خزانه داري ، مديريت نقدينگي،حسابداري كل

lاستقراركامل ساختار جديد مالي

lتكميل، توسعه و استقرار كامل نظام بودجه عملياتي

lاستقرار نرم افزار جامع مالي ، بودجه و درآمد

l بهسازي نظام برگزاري مناقصات و مديريت پروژه ها (ارزيابي و رتبه بندي پيمانكاران)

l طراحي، اصلاح و استقرار نظام محاسبه و پرداخت الكترونيكي و اينترنتي برخي از عوارض وجوه درآمدي

lطراحي،استقرار و اجراي نظام مكانيزه پيشنهادها

lطراحي ، استقرار و اجراي نظام مكانيزه بازخورد ۳۶۰ درجه درراستاي توانمندسازي 

l

اسلاید ۹ :

اعمال مدیریت مالی در سازمان شهرداري تهران با سه وظیفه اصلی :

l

lوظایف خزانه‌داری: شامل تخصیص منابع مالی، ارتباطات بانکداری، مدیریت وجوه نقدی و مدیریت اعتبارات

l

lوظایف کنترلی: شامل حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، کنترل رعایت قوانین و مقررات، کنترل رعایت بودجه مصوب

l

l نظارت بر رعایت قوانین و مقررات که از طریق استقرار سیستم کنترلهای داخلی اثربخش و کارآ میسر خواهد شد که همانند سه رأس یک مثلث عمل نموده و ابزاری مفید برای حل بسیاری از مشکلات بالقوه است.

l

اسلاید ۱۰ :

نظام مالي

lاستقرار مدیریت نقدینگی در شهرداری از طریق

                       الف) تخصیص صحیح، مناسب و به موقع منابع مالی

                        ب) کنترل بودجه و اعتبارات

                        ج ) گزارشهای نقدینگی مستمر و قابل اطمینان

                         د) نظارت بر وصول صحیح و به موقع کلیه مطالبات و درآمدهای شهرداری

                         ه) مدیریت تأمین مالی از طریق بانکها و اوراق مشارکت.

l

lمدیریت هزینه

        مهمترین شاخص بهرهوری در شهرداریها کارآ بودن هزینههاست که سیستم محاسبه قیمت تمام شده فعالیتها و پروژههای شهری مناسب، ابزار کارآمدی در این راستاست.

l

 

l