لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت طرح ريزي پيشاپيش کيفيت محصول.ppt توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت طرح ريزي پيشاپيش کيفيت محصول.ppt قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 • طرحريزي پيشاپيش کيفيت محصول (APQP) يک روش ساختار يافته است که براي برقراري مراحل ضروري از فاز دريافت الزامات محصول تا توليد محصول، و انجام فعاليتهاي مربوطه در زمان لازم در جهت رضايت مشتري صورت مي گيرد.
 • هدف از اجراي APQP ارتباط با تأمين کنندگان به منظور برنامه ريزي کيفيت محصول و ايجاد خطوط راهنما به صورت مشترک است.
 • نداشتن برنامه ريزي صحيح پيشاپيش کيفيت محصول به عملکرد ضعيف محصول، افزايش زمان عرضه محصول به بازار، تأثير در کيفيت دراز مدت و کوتاه مدت عملکرد کالا و افزايش هزينه طرح و توليد مي انجامد.

 

اسلاید ۲ :

 • محصول: ماحصل يک فرآيند را محصول گويند
 • مهندسي همزمان: فرآيندي است که در آن گروههاي چند تخصصي براي رسيدن به يک هدف مشترک تلاش مي کنند. هدف از بکارگيري فرآيند مهندسي همزمان، تسريع فرآيند APQP است. تيم APQP بايد اطمينان يابد که ديگر تيمها يا بخشها، فعاليتهاي خود را در راستاي رسيدن به اهداف مشترک به نحو صحيحي طراحي کرده و اجرا مي کند.
 • طرحهاي کنترل: توصيفي است کتبي از نظامي که براي کنترل قطعات و فرآيندها بکار گرفته مي شود.

 

اسلاید ۳ :

 • مرحله توليد نمونه اوليه: مراحل مربوط به توسعه محصول و آزمونهاي اوليه که به نحو کنترل شده اي صورت مي گيرد.
 • مراحل توليد آزمايشي: اجراي محدودي از توليد که با استفاده از ابزارها، فرآيندها، کارکنان و تجهيزات توليدي صورت مي پذيرد.
 • مراحل توليد انبوه: در اين مرحله، توليد انبوه با استفاده از ابزارها، فرايندها و تجهيزات تأييد شده صورت مي گيرد.

 

اسلاید ۴ :

دلايل استفاده از APQP

 • براي استفاده از APQP دلايل گوناگوني وجود دارد. اين دلايل عبارتند از:

۱- ايجاد اطمينان و کيفيت بالا در بطن طرح و توليد محصول

۲- کاهش هزينه هاي طرح و توليد

۳- کاهش زمان طرح و توليد

۴- کاهش پيچيدگي برنامه هاي کيفيت محصول، هم براي مشتري و هم براي سازمان

۵- شفاف ساختن وظايف مورد نظر در طرح و تأمين نياز مشتري

۶- افزايش مسائل ايمني در محصولات

۷- تأمين شرايط محيطي و معيارهاي مربوطه

اسلاید ۵ :

مراحل اجرايي APQP

 • وجود برنامه اي مؤثر جهت انجام فعاليتهايي که براي تضمين کيفيت و اطمينان در طرح و توليد محصولات در نظر گرفته شود، ضرورت ويژه اي دارد. بالاخص در شرايطي که رقبا در بازار در عواملي مثل زمان عرضه محصول به بازار، کاهش هزينه ها و افزايش کيفيت و ميزان اطمينان محصولات (Reliability) با هم رقابت مي کنند.
 • به منظور کاهش چشمگير زمان مورد نياز جهت طرح و توليد محصولات جديد و يا ايجاد تغييرات در محصولات براي جلب نظر و رضايت مشتري همزمان با انجام ساير فعاليتهاي مورد نظر، کارهايي لازم است تا رضايت مشتري جلب شود.
 • در اين رابطه موضوع مهندسي همزمان، همزمان با طرح محصول، ايجاد فرآيندهاي توليد و فعاليتهاي تأييد طرح، روشي مؤثر در کاهش زمان طرح و ايجاد ارتباط در کارگروهي در سطح سازمان است.

اسلاید ۶ :

 • به علاوه استفاده از ابزار مهندسي و فرآيندها و ارتباط آنها با يکديگر از طريق مهندسي همزمان به منظور تأثيرگذاري در کيفيت و اطمينان از کار، از اهميت بسياري برخوردار است.
 • اين مهندسي همزمان را مي توان در طي مراحل ايجاد طرح و فرآيندهاي توليد که در صفحه بعد به آن اشاره مي شود، مشاهده کرد.

اسلاید ۷ :

۱- طراحي و تعريف برنامه

۲- طراحي و توسعه محصول

۳- طراحي و توسعه فرآيند

۴- صحه گذاري و تصديق محصول و فرآيند

۵- بازخور، ارزيابي و اقدام اصلاحي

اسلاید ۸ :

 • گام اول ايجاد يک تيم چند تخصصي

اولين گام در اجراي APQP واگزاري مسئوليت به يک تيم چند تخصصي است.

يک طرحريزي کيفيت مؤثر نياز به درگير شدن تمام بخشهاي سازمان دارد. تيم اوليه در صورت نياز شامل نمايندگاني از برخي بخشهاي زير باشد.

مهندسي Engineering                                                                                     

 ساخت                Manufacturing                                                                     

 کنترل مواد          Material Control                                                                  

 خريد                   Purchasing                                                                           

 کيفيت                 Quality                                                                                  

 فروش                 Sale                                                                                      

 ارائه خدمات        Servicing                                                                              

 مشتريان             Customers                                                                            

 پيمانکاران فرعي  Subcontractors                                                                    

اسلاید ۹ :

    تيم طرحريزي کيفيت محصول در مراحل اوليه اين فرآيند بايد کليه نيازها و انتظارات مشتريان را تعيين نمايد. حداقل اقدامات اين تيم عبارتست از:

 • انتخاب مدير پروژه
 • تعيين نقش ومسئوليت هر يک از افراد تيم
 • شناسايي مشتريان داخلي و خارجي
 • تعيين نيازمنديهاي مشتري
 • انتخاب افراد يا پيمانکاراني که بايد در تيم باشند.
 • درک انتظارات مشتري
 • انجام امکان سنجي
 • تعيين هزينه ها، زمان بندي و محدوديتهايي که بايد درنظر گرفته شود.
 • تعيين همکار مورد نياز از سازمان مشتري
 • فرآيند يا روش مستند سازي

اسلاید ۱۰ :

اين مرحله جهت اطمينان از درک کامل نيازمنديها و انتظارات مشتريان توسط تيم، پيش بيني شده است. در واقع در اين فاز ۳ مرحله را پي گيري مي کنيم:

۱- دريافت اطلاعات از مشتري در مورد نيازمنديهاي محصول و تصديق آن و همچنين الزامات خود سازمان و مقررات و قوانين الزامي مرتبط با محصول (وروديهاي مرحله اول)

۲- درک نيازمنديهاي مرتبط با محصول

۳- اثبات درک نيازمنديها به مشتري (خروجيهاي مرحله اول)