لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت طرح نهایی مجتمع مسکوني با تاکيد بر هويت ايراني در تعامل با معماري اکوتک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت طرح نهایی مجتمع مسکوني با تاکيد بر هويت ايراني در تعامل با معماري اکوتک قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

چيکده موضوع:

nاين پروژه با محوريت دو موضوع که شامل تاکيد بر هويت ايراني و تعامل با راهبرد معماري اکو-تک در غالب مجتمع مسکوني در منطقه هاشيمه شهر مشهد گردآوري و در سايه راهنمايي هاي فهيمانه استاد محترم- آقاي مهندس قلي پور به نتيجه و هم اکنون به شما هيئت محترم ژوري به حضور تقديم ميگردد.

اميد است دراين راه توانسته باشم خواسته هاي شما هئيت محترم را برآورده سازم.

 

اسلاید ۲ :

سایت پلان مجموعه:

nراهبرد های اکو تک:
۱-استفاده حداکثر ازانرژی های سایت در جهت بهره گیری هر چه بیشتر از فضای سبز در تراکم با بافت مسکونی
۲- وحدت بین فضای سبز و بافت مسکونی و عدم تداخل آن باعث ایجاد یک بافت ارگانیک و بهم پیوسته در جهت استفاده از انرژی های داخلی و رسیدن به راهبرد کار با اقلیم
۳-جهت گیری فرم بنا نسبت به میکرو اقلیم و در ابعاد بزرگتر تعامل با مزو اقلیم
۴- احترام به کاربران با تعدد ایجاد فضاهای همسایگی ، ایجاد پارک خطی در جبهه جنوبی سایت با قرار دادن اصول ایرانی به همراه المان های حرکتی و مسیر های هدایت کننده در سایت
۵-ایجاد یک ساختار مدولار هندسی جهت به وجود آوردن فضای سبز بکر-گودال باغچه و فضا های نشیمن در سایت
۶-کاشت درختان پهن برگ در اطراف بلوک ها و به طور منظم در کل سایت جهت جذب نور طبیعی

n

اسلاید ۳ :

پلان پیلوت به همراه جانمایی پارکینگ ها وانباری در مجتمع

nدر این پلان سعی شده است که حداکثر استفاده از فضا برای پارکینگ ساکنین مورد استفاده قرار گیرد ، که در این میان توجه به فضاهای انباری های برای هر واحد بدون تداخل با مسیر دسترسی  پارکینگ سعی شده است که لحاظ شود.

n

اسلاید ۴ :

nراهبرد اکوتک:

n

nاستفاده از ارتفاع جهت شاخص کردن بنا به همراه استفاده بیشتر از انرژی خورشیدی به همراه نور خورشید

nچرخش جهت برج نسبت به محور شمال برای استفاده از سیکل سینوسی تابش خورشید (راهبرد استفاده از بهترین ساعات آفتابی روز)

nتقویت و انسجام ورودی سایت با افتادن سایه برج بر روی قسمت ورودی غربی

n

اسلاید ۵ :

nراهبرد اکو تک:

n

n استفاده از نور شمال غرب جهت استفاده همه کاربری ها تمام قسمت های پلان

n توجه به تهویه طبیعی با در نظر داشتن راهبرد قرار گیری فضای آشپزخانه در کنار تراس ها

n ایجاد ساختار پله ای شکل در حجم جهت بهره گیری هر چه بیشتر از نور خورشید (راهبرد ساعات آفتابی روز)

n تعریف شدن و یکپارچگی فضای همسایگی با توجه به حجم بنا در تعامل با بلوک E

n

n

اسلاید ۶ :

راهبرد اکوتک بلوک C

nساختار پله ای شکل حجم بنا جهت استفاده هر چه بیشتر از نور خورشید (راهبرد ساعات آفتابی روز)

nتعریف شدن فضای همسایگی و وحدت آن در تعامل با بلوک های D وA

nتقویت انسجام و اقتدار ورودی با قرار گیری سایه بلوک بر روی ورودی سایت

nتعریف شدن شکل کل ساختمان با توجه به قرار گیری آن در جهت جنوب غربی ، جهت استفاده هر چه بیشتر از نور طبیعی خورشید به همراه سیکل تهویه طبیعی در ساختمان با استفاده از بازشوها و تراس های موجود

اسلاید ۷ :

پلان طبقه همکف و تیپ طبقات بلوک D

nقرار گیری یک تیپ بلوک در دو جهت روبروی یکدیگر و تعریف شدن فضای پارک خطی به همراه فضای بازی کودکان بین این دو بلوک

nاستفاده از تراس های غریض در طبقات برای دستیابی راحتر به فضای سبز تعریف شده و همچنین استفاده از نور طبیعی خورشید در تمامی ساعات روز و خنک تر شدن فضای داخل در هنگام شب

nایجاد تراس های عریض برای پرورش و رشد گیاهان آپارتمانی

اسلاید ۸ :

پلان تیپ طبقات بلوک E

nقرار گیری یک تیپ بلوک در دو جهت روبروی یکدیگر و تعریف شدن فضای پارک خطی به همراه فضای بازی کودکان بین این دو بلوک

nاستفاده از تراس های غریض در طبقات برای دستیابی راحتر به فضای سبز تعریف شده و همچنین استفاده از نور طبیعی خورشید در تمامی ساعات روز و خنک تر شدن فضای داخل در هنگام شب

nایجاد تراس های عریض برای پرورش و رشد گیاهان آپارتمانی

n