لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت عربی اول دبیرستان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت عربی اول دبیرستان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تعریف: ضمایر ، نوعی ازاسم هستند که جانشین یک اسم دیگر شده اند. مثال:

.۱مَنْ هُوَ الطّارِقُ : در این مثال «هُوَ» بجای کسی است که در را زده است.

.۲اَناَ مُسافِرْ: در این مثال «اَناَ» بجای مخاطب یعنی شخص مسافر قرار گرفته است.

.۳اَنْتَ عالِمْ : در این مثال «اَنْتَ» دلالت بوجود کسی می کند که مورد خطاب است و عالم می باشد.

 

اسلاید ۲ :

ضمایر بر دوقسم است:

۱- ضمیر منفصل

۱- ضمیر منفصل

۲- ضمیر متصل

 

اسلاید ۳ :

 

۱- ضمایر منفصل

ضمایری منفصل ضمایری هستند که مستقل و جدا از سایر کلمات به کار می روند و خود به دو دسته تقسیم می شوند.

 

     الف) ضمایرمنفصل مر فوع

     ب) ضمایرمنفصل منصوب

اسلاید ۴ :

الف) ضمایر منفصل مرفوع

این ضمایر غالباً در ابتدای جملات به کار می روند و از  نظر نقش معمولاً مبتدا هستند و ۱۴ صیغه دارند. در به کار بردن ضمایر باید توجه شود که با اسم و فعل هایی که در ارتباط هستند از نظر صیغه مطابقت داشته باشند این ضمایر عبارت اند از:

اسلاید ۵ :

۱- أنتم صامِتونَ : در این مثال«أنتم»به جای اسم آمده است. که به معنی «شما» به کار رفته است

۲- هُو تلمیذٌ : در این مثال «هُو» به جای اسم آمده است . که به معنی «او» به کار رفته است.

۳- نَحنُ اِجتمَعَنا : در این مثال «نَحنُ» به جای اسم آمده است که به معنی «ما» به کار رفته است.

۴- أنا أفَکِّرُ فی هذا الأمرِ: در این مثال « أنا » به جای اسم آمده است. که به معنی « من » به کلر رفته است.

اسلاید ۶ :

این ضمایر از نظر ترکیب غالباً مفعولٌ به هستند و چون مفعولٌ به همیشه منصوب  (   ﹷ ) است به آنها     ضمایر منفصل منصوب گفته می شود . این ضمایر اغلب قبل از فعل می آیند . بدین خاطر در ترجمه ی آن از قید «فقط» یا «تنها» استفاده می شود این ضمایر عبارت اند از:

اسلاید ۷ :

     اِیّاکَ نَعبُدُ و اِیّاکَ نَستَعینُ:در این مثال «اِیّاکَ»

آمده است که معنی جمله را به «فقط تورا می پرستیم وفقط ازتو یاری می جوییم» عوض کرده است. وکلمه« فقط» که به منظور تاکید آمده است

اسلاید ۸ :

۲- ضمایر متصل

ضمایری هستند که متصل و چسبیده به کار می روند و به دودسته تقسیم می شوند:

    الف) ضمایر متصل مرفوع

     ب) ضمایر متصل منصوب یا مجرور

اسلاید ۹ :

الف) ضمایر متصل مرفوع

این ضمایر همیشه متصل به فعل به کار می روند وجزئی از فعل به حساب می آیند و بیشتر صیغه های ماضی ، مضارع و امر ، دارای ضمایر متصل هستند و به این ضمایر ، بارز نیز می گویند.این ضمایر چنانچه متصل به فعل باشند از نظر ترکیب غالباً فاعل همان فعل هستند.

ضمایر متصل مرفوع  در افعال ماضی عبارت اند از:

›

اسلاید ۱۰ :

۱- اُنظُروا: در این مثل «اُنظُروا» فعل امر است و صیغه آن لِلمخاطبینَ است. ضمیر آن از نوع متصل است.حرف «و» ضمیر آن محسوب می شود.

۲- أسلَمتُ: در این مثال «أسلَمتُ» فعل ماضی است و صیغه آن لِلمُتَکَلِّم وَحدَة است. ضمیر آن از نوع متصل است حرف « تُ » ضمیر آن محصوب می شود .