لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت علم کنترل توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت علم کنترل قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

       علم کنترل روشهايی را معرفی می کند که در اين روشها به منظور تنظيم خروجی سيستمها می توان با استفاده از محاسبات رياضی ورودی مناسب را برای اعمال به سيستم بدست آورد. محاسبات رياضی انجام شده به منظور بدست آوردن ورودی مناسب را کنترل گويند. البته در حالت Regulation  يا  Tracking کنترلر بايد قادر باشد اثر وروديهای ناخواسته را کاهش داده يا در حالت ايده آل حذف کند.

اسلاید ۲ :

سيستم های کنترل را به دو دسته تقسيم می کنند :

üسيستم های کنترلی که مقدار متغير تحت کنترل را روی عدد يا مقدار خاصی تنظيم می کنيم را سيستم های Regulation گوييم .(مثل تنظيم دمای کوره روی ۱۲۰۰ درجه )

üسيستم های کنترلی که رفتار متغير تحت کنترل را رویمنحنی يا پروفيل خاصی تغييرمی دهند را سيستم Tracking می گويند. (مثل هدايت موشک)

¨

اسلاید ۳ :

منظور از كنترل فرآيندها چيست؟

مهندسي برق:

پردازش سيگنال، مدارات و شبكه

مهندسي مكانيک:

 ابزاردقيق ، نيوماتيك ، هيدروليك و رباتيك.

مهندسي شيمي:

كنترل فرآيندها به صورت تك حلقه و جامع

 مهندسي و تحليل سيستم.

تعريف و توصيف نيازها و اهداف

¨

اسلاید ۴ :

کنترل در مهندسی شیمی

ü

üتعريف و تامين PFD-P&ID و دياگرام هاي مربوطه

üتهيه ليست TAG ها و لیست Inventory Control

üطراحي و فهم سيستم كنترل جامع، به ويژه بحث تداخل و Pairing

¨

اسلاید ۵ :

     يك فرآيند شيميايي عملا يك آرايش منطقي و مهندسي از واحدهاي پرداز شكننده نظير راكتورها، مبدلهاي حرارتي ، برج هاي جذب و تقطير، پمپها و تبخيركنند ه ها مي باشد. هدف و علت وجودي فرآيند، تبديل يك سري ورودي مواد خام و اوليه به محصولاتي با ارزش افزوده بالا مي باشد.

اسلاید ۶ :

     يك فرآيند شيميايي عملا يك آرايش منطقي و مهندسي از واحدهاي پرداز شكننده نظير راكتورها، مبدلهاي حرارتي ، برج هاي جذب و تقطير، پمپها و تبخيركنند ه ها مي باشد. هدف و علت وجودي فرآيند، تبديل يك سري ورودي مواد خام و اوليه به محصولاتي با ارزش افزوده بالا مي باشد.

اسلاید ۷ :

اهداف به كارگيري سيستم كنترل فرآيند

عملكرد محور:

واداشتن سيستم در باقي ماندن در مقادير مقرر و/يا رگولاسيون

پايدار محور:

تضمين پايداري سيستم و جلوگيري ازفرارحالات وتعطيلي فرآيند

بهينه سازي

بهينه كردن عملكرد فرآيند با اعمال سياست هاي كنترلي.

اسلاید ۸ :

یک مثال

فرض كنيد يك فرآيند يوتيليتي شامل يك تانك پيش گرمكن براي يك راكتور شيميايي در پايین دست داريم

اسلاید ۹ :

اهداف کنترلی

ü

üدماي خروجي(T ) در يك حد مقرر باقي بماند، و/يا

üدماي خروجي يك پروفيل دمايي را تعقيب كند، و/يا

üسطح مايع V ) يا در صورت سطح مقطع ثابت ( h در يك حد مقرر باقي بماند.

اسلاید ۱۰ :

ü

üدماي خروجي(T ) در يك حد مقرر باقي بماند، و/يا

üدماي خروجي يك پروفيل دمايي را تعقيب كند، و/يا

üسطح مايع V ) يا در صورت سطح مقطع ثابت ( h در يك حد مقرر باقي بماند.