لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت عملگرها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت عملگرها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

عملگرها ( Operators )

استفاده از متغيرها در يک زبان برنامه نويسی زمانی مفيد خواهد بود که بتوان بر روی آنان عملياتی را انجام داد . به منظور انجام عمليات  بر روی متغيرها ، نيازمند استفاده از “عملگرها” می باشيم . “عملگر” ، علامتی است که مسئوليت انجام يک عمليات از قبل تعريف شده را بر روی “اپراندهای ” خود و توليد نتيجه مورد نظر ، برعهده دارد . اگر ۱+۲ = X باشد ، “X ” يک متغير ، “=”  يک عملگر و مقادير يک و دو ، اپراندهای آن می باشند.

اسلاید ۲ :

عملگر نسبت دهی

عملگر “=” ، متداولترين و شناخته ترين عملگر استفاده شده در دنيای

 برنامه نويسی است.از عملگر فوق به منظور نسبت دادن مقدار به يک

 متغير استفاده می گردد. ( متغير در سمت چپ و مقدار متغير در

 سمت راست عملگر “=” ،قرار

می گيرد) .

 

اسلاید ۳ :

VB.NET هيچگونه تاکيد و يا اجباری در خصوص تعداد فضای خالی        

( Space ) استفاده شده در دو طرف علامت “=” ندارد.برنامه نويسان به

منظور افزايش خوانائی برنامه ، می توانند  به تعداد مورد نظر از فضای خالی استفاده نمايند .

اسلاید ۴ :

عمليات رياضی

در VB.NET ارزيابی يک عبارت از سمت راست به چپ ، انجام می شود. مثلا” در عبارت  intNumber1 = intNumber1 + 1  ، در ابتدا مقدار intNumber1 + 1 ، محاسبه شده و در ادامه مقدار بدست آمده در متغير intNumber1 ، ذخيره می گردد . علامت “=” ، وظيفه يک عملگر نسبت دهی را برعهده داشته  و پس از محاسبه مقدار مورد نظر  آن را به  متغير intNumber1 نسبت می دهد .

اسلاید ۵ :

مثال :

در برنامه زير ، دو متغير به اسامی intNumber1 و intNumber2 تعريف و پس از انتساب مقدار مورد نظر به هر يک از آنان ، مقادير دو متغير با يکديگر جمع و حاصل در متغيری ديگر و با نام intNumber3 ، ذخيره می گردد .

اسلاید ۶ :

به منظور مشخص نمودن اولويت انجام محاسبات در يک عبارت ، می توان از پرانتر استفاده نمود . مثلا” در کد زير ، در ابتدا مقدار موجود در متغير  intNumber2 بر عدد شش تقسيم و در ادامه  مقدار به دست آمده به متغير intNumber1 اضافه شده و در نهايت ، نتيجه بدست آمده در متغيری با نام intNumber3 ذخيره می گردد( استفاده از پرانتز در يک عبارت ، باعث افزايش خوانائی برنامه نيز می گردد ) .

اسلاید ۷ :

  • ماحصل ترکيب دو رشته فوق ، TestVB.NET بوده که به متغير strTest نسبت داده می شود. در VB.NET به صورت اتوماتيک از فضای خالی ( Space ) استفاده نمی گردد و در صورت لزوم می توان به ميزان دلخواه فضای خالی را به عنوان يک رشته استفاده و آن را با ساير متغيرها ، ترکيب نمود . در مثال زير سه رشته که يکی از آنان Space ( که خود نيز يک رشته است ) ، می باشد با يکديگر ترکيب شده اند.
  • ماحصل ترکيب سه رشته فوق ، Test VB.NET بوده که به متغير strTest نسبت داده می شود .

اسلاید ۸ :

روش دوم :

در اين روش برای اتصال رشته ها به يکديگر از عملگر “=+” ، استفاده می گردد . ( در متغير strTest مقدار : ” TestString   TestString   TestString   TestString   ” ، ذخيره می گردد).

اسلاید ۹ :

مقايسه رشته ها

از عملگرهای مقايسه ای  به منظور مقايسه محتويات دو متغير و انجام عمليات مورد نظر با توجه به نتايج بدست آمده ،  استفاده می شود . در مواردی که متغيرها از نوع String می باشند ، امکان مقايسه و  مرتب نمودن متن با توجه به اولويت هر يک از حروف الفبائی ، فراهم می گردد. جدول زير ، عملگرهای مقايسه ای را نشان می دهد .

اسلاید ۱۰ :

مقايسه رشته ها

از عملگرهای مقايسه ای  به منظور مقايسه محتويات دو متغير و انجام عمليات مورد نظر با توجه به نتايج بدست آمده ،  استفاده می شود . در مواردی که متغيرها از نوع String می باشند ، امکان مقايسه و  مرتب نمودن متن با توجه به اولويت هر يک از حروف الفبائی ، فراهم می گردد. جدول زير ، عملگرهای مقايسه ای را نشان می دهد .